Browsing by Author Quan viên các triều

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Minhthuclucphuluc17MinhHyTongbaohuan明实录.附录.17.明熹宗宝训.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: Quan viên các triều (-)

  • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)

Browsing by Author Quan viên các triều

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Minhthuclucphuluc17MinhHyTongbaohuan明实录.附录.17.明熹宗宝训.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: Quan viên các triều (-)

  • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)