Browsing by Author Svard, Sven-Erik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 13 of 13
 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • UEB_00044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Thi Mai Anh;  Advisor: Do, Xuan Truong; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu đã đề xuất 07 giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của chính quyền đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình " no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đề xuất, xây dựng chính sách; giám sát và phản biện xã hội về thjuwcj hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới; tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; đào tạo phát triển ng...

Browsing by Author Svard, Sven-Erik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 13 of 13
 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • UEB_00044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Thi Mai Anh;  Advisor: Do, Xuan Truong; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu đã đề xuất 07 giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của chính quyền đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình " no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đề xuất, xây dựng chính sách; giám sát và phản biện xã hội về thjuwcj hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới; tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; đào tạo phát triển ng...