Browsing by Author Tôn, Quang Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 05050003086.pdf.jpg
 • Thesis; Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng; Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Tôn, Quang Cường; Tôn, Quang Cường (2017; 2017)

 • Bằng việc sử dụng các lý thuyết, lí luận về năng lực tự học, phương pháp trò chơi trong dạy học luận văn đã tiến hành thiết kế, đề xuất áp dụng một số phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt ở cấp trung học phổ thông (nhóm các trò chơi khởi động, nhóm trò chơi tìm hiểu tri thức – lĩnh hội tri thức mới, nhóm trò chơi củng cố, luyện tập); đồng thời tiến hành triển khai dạy học thực nghiệm tại một số trường ở địa phương nhằm đưa ra những đánh giá kết quả thông qua những bài kiếm tra, hoạt động chơi trò chơi. Một số khuyến nghị dành cho nhà trường, giáo viên và các em học sinh trong việc áp dụng trò chơi trong dạy học được hiệu quả đối với môn Tiếng Việt nói riêng và các môn...

 • 137.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tôn, Quang Cường (2010)

 • Trong việc thiết kế chương trình theo học chế tín chỉ vấn đề cơ bản nhất là phải tính toán được sự cân đối hợp lý giữa “tải trọng làm việc” (work load) với “thời gian làm việc” (contact hours) giữa người dạy và người học. Sự cân đối hợp lý nàyđược thểhiện ở lượng thời gian (tối thiểu) mà người học cần phải đảm bảo để hoàn thành các mục tiêu (kiến thức, kỹnăng) của chương trình đào tạo được kiểm chứng bằng các công cụ kiểm tra ánh giá tương ứng. Yêu cầu trên đòi hỏi cần phải có sự đa dạng hoá các hình thức dạy học, cách dạy và học tương ứng cũng như các hình thức kiểm tra ánh giá thường xuyên, định kỳ.

 • SPS_14-18_NguyenThiThuHien.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2018)

 • Tìm liệu cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu trong các tài liệu giáo dục, tâm lý, phương pháp dạy học Lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực tiễn việc dạy học Lịch sử nói chung và dạy học tích hợp ở trường THPT nói riêng. Tìm hiểu chương trình Lịch sử trường THPT. Xây dựng một số mô hình dạy học tích hợp, từ đó đề xuất phương pháp dạy học tích hợp phù hợp. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh giá hiệu quả, khả thi của các biện pháp sư phạm mà luận văn đề ra, từ đó rút ra kết luận khoa học về việc vận dụng các mô hình, phương pháp dạy học tích hợp trong môn Lịch sử vào các trường THPT.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Hà, Quang Thụy; Phạm, Bảo Sơn; Trần, Trọng Hiếu; Tôn, Quang Cường (2020)

 • Mô hình khái niệm về đại học thông minh đã được khái quát là một cơ sở giáo dục định hướng đổi mới sáng tạo được chuyển đổi số; sử dụng hạ tầng số (pháp lý số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số và ứng dụng số) để cung cấp dịch vụ đào tạo cá thể hóa cho người học mọi thế hệ ở trong nước và trên khắp thế giới, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời và phát triển bền vững của các cá nhân cũng như các quốc gia. Đại học thông minh cũng được mô tả thông qua mô hình V-SMARTH, bao gồm 6 thành tố cơ bản: tài nguyên số, học liệu truy cập mở, môi trường dạy-học ảo, nhu cầu học tập riêng, phương pháp dạy-học có tương tác và hạ tầng số. Các thành tố này qui tụ trong ba trụ cột: số hóa, mô hình dạy-h...

 • DT_00497.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Lâm, Quang Thiện; Mai, Trọng Nhuận; Tôn, Quang Cường (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề vai trò quản lý nhà nước về GD-ĐT đối với các trường đại học. Nghiên cứu một số mô hình quản lý điển hình như: quản lý cơ sở GDĐH trong các hệ thống dưới cơ chế quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; trong các hệ thống mà cơ chế tự chủ còn thấp và nhà nước quản lý theo cơ chế giám sát chặt chẽ; trong các hệ thống dưới cơ chế kiểm soát và kế hoạch tập trung. Từ đó phân tích tổng hợp các mô hình quản lý và những đề xuất về khả năng vận dụng cho Việt Nam

 • 05050003126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phương;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2017)

 • - Trình bày cơ sở lý luận của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. - Khảo sát và đánh giá thực trạng của việc dạy học truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 12 ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học. - Nghiên cứu chương trình truyện ngắn Việt Nam ở lớp 12 THPT và khảo sát thực tế dạy học truyện ngắn theo hướng phát triển năng lực tự học ở THPT. - Đề xuất các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học nhằm phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam ở lớp 12 THPT.

 • SPS_14-18_TranThanhHoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thanh Hoa;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2018)

 • Sau khi nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm sử dụng các biện pháp phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học chương Các cuộc cách mạng tư sản (giữa TK XVI – cuối TK XVIII), chúng tôi xin đưa ra một số kết luận sau: Vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử là một hướng đi đúng đắn trong hoạt động giáo dục và đào tạo phù hợp với xu hướng dạy học lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện cả về tri thức và kĩ năng mà nền giáo dục thế giới hiên nay đang hướng đến. Để làm được điều đó, giáo viên cần sử dụng nhiều hơn nữa các phươngpháp dạy học mới, những PPDH phát huy được sự tích cực, chủ động HS nhằm khơi gợi ở các em sự hứng thú và động lực để tự ...

 • 134.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Tôn, Quang Cường; Phạm, Kim Chung (2010)

 • The article focuses on the development experimental teaching skills for teacher students in sciences secondary education. It briefly assessed main factors related to context of current situation in teaching experimental skills for pre-service teacher education. This paper also proposes some ideas of setting-up complex teaching experiment skills, applying supporting software, reconstructing the teaching-learning process whit using “Inquiry Lab” model. The educational implication of this study is the need for curriculum developer, methodists, educational administrators to increase their efforts at improving a...

 • 330-1-626-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tôn, Quang Cường; Phạm, Kim Chung; Đào, Thị Hoa Mai (2014)

 • In 2010 the first e-learning courses had been held to train teachers (Bachelor level) and the educational managers (Master degree) at the University of Education, Vietnam National University, Hanoi (VNU-UED). The application of the non-traditional mode in this teaching approach has created a number of changes in deploying the pedagogial activities and learning environment. These courses were designed in the direction of supplying the contents of knowledge and organizing the teaching activities in the new way in order to raise the output quality and develop the professional skills for the learners at UED. This research was conducted to make recommendations in the pedagogical aspect ...

 • 05050003145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hường;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2017)

 • Luận văn đưa ra quan điểm của nhóm tác giả về dạy học tích hợp; Khẳng định bản chất của dạy học tích hợp là sự gia tăng cơ hội cho người học có thể phối hợp sử dụng những đơn vị kiến thức khác nhau vào việc giải quyết cùng một vấn đề thực tế của đời sống, hướng tới việc hình thành năng lực người học nói chung và năng lực giải quyết vấn đề nói riêng. - Luận văn chỉ ra ý nghĩa của việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; Đặc biệt tập trung vào vai trò của việc sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học được xây dựng trên nền tảng công nghệ web 2.0 vào việc gia tăng cơ hội học tập, đặc biệt là cơ hội huy động các đơn vị kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập the...

Browsing by Author Tôn, Quang Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 05050003086.pdf.jpg
 • Thesis; Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng; Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Tôn, Quang Cường; Tôn, Quang Cường (2017; 2017)

 • Bằng việc sử dụng các lý thuyết, lí luận về năng lực tự học, phương pháp trò chơi trong dạy học luận văn đã tiến hành thiết kế, đề xuất áp dụng một số phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt ở cấp trung học phổ thông (nhóm các trò chơi khởi động, nhóm trò chơi tìm hiểu tri thức – lĩnh hội tri thức mới, nhóm trò chơi củng cố, luyện tập); đồng thời tiến hành triển khai dạy học thực nghiệm tại một số trường ở địa phương nhằm đưa ra những đánh giá kết quả thông qua những bài kiếm tra, hoạt động chơi trò chơi. Một số khuyến nghị dành cho nhà trường, giáo viên và các em học sinh trong việc áp dụng trò chơi trong dạy học được hiệu quả đối với môn Tiếng Việt nói riêng và các môn...

 • 137.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tôn, Quang Cường (2010)

 • Trong việc thiết kế chương trình theo học chế tín chỉ vấn đề cơ bản nhất là phải tính toán được sự cân đối hợp lý giữa “tải trọng làm việc” (work load) với “thời gian làm việc” (contact hours) giữa người dạy và người học. Sự cân đối hợp lý nàyđược thểhiện ở lượng thời gian (tối thiểu) mà người học cần phải đảm bảo để hoàn thành các mục tiêu (kiến thức, kỹnăng) của chương trình đào tạo được kiểm chứng bằng các công cụ kiểm tra ánh giá tương ứng. Yêu cầu trên đòi hỏi cần phải có sự đa dạng hoá các hình thức dạy học, cách dạy và học tương ứng cũng như các hình thức kiểm tra ánh giá thường xuyên, định kỳ.

 • SPS_14-18_NguyenThiThuHien.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2018)

 • Tìm liệu cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu trong các tài liệu giáo dục, tâm lý, phương pháp dạy học Lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực tiễn việc dạy học Lịch sử nói chung và dạy học tích hợp ở trường THPT nói riêng. Tìm hiểu chương trình Lịch sử trường THPT. Xây dựng một số mô hình dạy học tích hợp, từ đó đề xuất phương pháp dạy học tích hợp phù hợp. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh giá hiệu quả, khả thi của các biện pháp sư phạm mà luận văn đề ra, từ đó rút ra kết luận khoa học về việc vận dụng các mô hình, phương pháp dạy học tích hợp trong môn Lịch sử vào các trường THPT.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Hà, Quang Thụy; Phạm, Bảo Sơn; Trần, Trọng Hiếu; Tôn, Quang Cường (2020)

 • Mô hình khái niệm về đại học thông minh đã được khái quát là một cơ sở giáo dục định hướng đổi mới sáng tạo được chuyển đổi số; sử dụng hạ tầng số (pháp lý số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số và ứng dụng số) để cung cấp dịch vụ đào tạo cá thể hóa cho người học mọi thế hệ ở trong nước và trên khắp thế giới, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời và phát triển bền vững của các cá nhân cũng như các quốc gia. Đại học thông minh cũng được mô tả thông qua mô hình V-SMARTH, bao gồm 6 thành tố cơ bản: tài nguyên số, học liệu truy cập mở, môi trường dạy-học ảo, nhu cầu học tập riêng, phương pháp dạy-học có tương tác và hạ tầng số. Các thành tố này qui tụ trong ba trụ cột: số hóa, mô hình dạy-h...

 • DT_00497.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Lâm, Quang Thiện; Mai, Trọng Nhuận; Tôn, Quang Cường (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề vai trò quản lý nhà nước về GD-ĐT đối với các trường đại học. Nghiên cứu một số mô hình quản lý điển hình như: quản lý cơ sở GDĐH trong các hệ thống dưới cơ chế quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; trong các hệ thống mà cơ chế tự chủ còn thấp và nhà nước quản lý theo cơ chế giám sát chặt chẽ; trong các hệ thống dưới cơ chế kiểm soát và kế hoạch tập trung. Từ đó phân tích tổng hợp các mô hình quản lý và những đề xuất về khả năng vận dụng cho Việt Nam

 • 05050003126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phương;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2017)

 • - Trình bày cơ sở lý luận của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. - Khảo sát và đánh giá thực trạng của việc dạy học truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 12 ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học. - Nghiên cứu chương trình truyện ngắn Việt Nam ở lớp 12 THPT và khảo sát thực tế dạy học truyện ngắn theo hướng phát triển năng lực tự học ở THPT. - Đề xuất các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học nhằm phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam ở lớp 12 THPT.

 • SPS_14-18_TranThanhHoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thanh Hoa;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2018)

 • Sau khi nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm sử dụng các biện pháp phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học chương Các cuộc cách mạng tư sản (giữa TK XVI – cuối TK XVIII), chúng tôi xin đưa ra một số kết luận sau: Vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử là một hướng đi đúng đắn trong hoạt động giáo dục và đào tạo phù hợp với xu hướng dạy học lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện cả về tri thức và kĩ năng mà nền giáo dục thế giới hiên nay đang hướng đến. Để làm được điều đó, giáo viên cần sử dụng nhiều hơn nữa các phươngpháp dạy học mới, những PPDH phát huy được sự tích cực, chủ động HS nhằm khơi gợi ở các em sự hứng thú và động lực để tự ...

 • 134.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Tôn, Quang Cường; Phạm, Kim Chung (2010)

 • The article focuses on the development experimental teaching skills for teacher students in sciences secondary education. It briefly assessed main factors related to context of current situation in teaching experimental skills for pre-service teacher education. This paper also proposes some ideas of setting-up complex teaching experiment skills, applying supporting software, reconstructing the teaching-learning process whit using “Inquiry Lab” model. The educational implication of this study is the need for curriculum developer, methodists, educational administrators to increase their efforts at improving a...

 • 330-1-626-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tôn, Quang Cường; Phạm, Kim Chung; Đào, Thị Hoa Mai (2014)

 • In 2010 the first e-learning courses had been held to train teachers (Bachelor level) and the educational managers (Master degree) at the University of Education, Vietnam National University, Hanoi (VNU-UED). The application of the non-traditional mode in this teaching approach has created a number of changes in deploying the pedagogial activities and learning environment. These courses were designed in the direction of supplying the contents of knowledge and organizing the teaching activities in the new way in order to raise the output quality and develop the professional skills for the learners at UED. This research was conducted to make recommendations in the pedagogical aspect ...

 • 05050003145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hường;  Advisor: Tôn, Quang Cường (2017)

 • Luận văn đưa ra quan điểm của nhóm tác giả về dạy học tích hợp; Khẳng định bản chất của dạy học tích hợp là sự gia tăng cơ hội cho người học có thể phối hợp sử dụng những đơn vị kiến thức khác nhau vào việc giải quyết cùng một vấn đề thực tế của đời sống, hướng tới việc hình thành năng lực người học nói chung và năng lực giải quyết vấn đề nói riêng. - Luận văn chỉ ra ý nghĩa của việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; Đặc biệt tập trung vào vai trò của việc sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học được xây dựng trên nền tảng công nghệ web 2.0 vào việc gia tăng cơ hội học tập, đặc biệt là cơ hội huy động các đơn vị kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập the...