Browsing by Author Tống, Văn Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8
 • 00060000479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Tống, Văn Lợi; Trần, Văn Quyết; Phạm, Minh Thế (2016)

 • Làm rõ cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và phát triển ngành Hà Nội học, trong đó tập trung vào làm sáng tỏ những đặc điểm, thành tựu và hạn chế của công việc nghiên cứu về Hà Nội trong thời gian qua, nhất là làm rõ những yêu cầu mà thực tiễn phát triển bền vững Thủ đô đang đặt ra, đòi hỏi phải nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, xác lập những cơ sở khoa học, những nguyên tắc và định hướng cơ bản về lý thuyết, phương pháp, cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu chính của ngành Hà Nội học. Nghiên cứu này tiếp tục đi sâu, cụ thể hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của ngành Hà Nội họ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Phan, Phương Thảo, người hướng dẫn; Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2009)

 • 234 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 11. Tong Van Loi 790-801.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Văn Lợi (2017)

 • Trong 2 thế kỷ XVII, XVIII, vùng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đóng vai trò cửa ngõ đi vào vùng châu thổ Bắc Bộ rộng lớn. Thông qua phân tích những thông tin được phản ánh trong văn bia, bằng phương pháp thống kê định lượng, bài viết đi sâu tìm hiểu về hiện tượng cúng hậu ở khu vực này, làm rõ mức độ và hiện vật đóng góp,… Qua đó, lý giải về mức sống của người dân nơi đây cũng như sự quan tâm của họ đối với các tôn giáo và tín ngưỡng.

 • 12.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Dương Liễu; Tống, Văn Lợi (2008)

 • Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ cách trung tâm Hà Nội 35km, thuộc huyện Phú Xuyên, thuộc ô trũng Hà Nam nên đây là vùng đất thấp nhất của Hà Nội. Hà Nội nay, Hà Tây xưa vốn là vùng đất có nhiều làng nghề nổi tiếng, trong đó có Chuyên Mỹ - nổi tiếng bởi nghề khảm trai ốc truyền thống. Là một làng nằm ven sông nên địa hình phân bố dân cư của Chuyên Mỹ cũng chạy dọc theo triền sông Nhuệ. Với đặc điểm phân bố như vậy nên hệ thống giao thông liên làng cũng chạy song song với dòng chảy của dòng sông, tạo thành hình cánh cung với chiều dài từ bắc xuống nam là 7.216 mét, chỗ rộng nhất là 2.728 mét.

Browsing by Author Tống, Văn Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8
 • 00060000479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Tống, Văn Lợi; Trần, Văn Quyết; Phạm, Minh Thế (2016)

 • Làm rõ cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và phát triển ngành Hà Nội học, trong đó tập trung vào làm sáng tỏ những đặc điểm, thành tựu và hạn chế của công việc nghiên cứu về Hà Nội trong thời gian qua, nhất là làm rõ những yêu cầu mà thực tiễn phát triển bền vững Thủ đô đang đặt ra, đòi hỏi phải nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, xác lập những cơ sở khoa học, những nguyên tắc và định hướng cơ bản về lý thuyết, phương pháp, cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu chính của ngành Hà Nội học. Nghiên cứu này tiếp tục đi sâu, cụ thể hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của ngành Hà Nội họ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Phan, Phương Thảo, người hướng dẫn; Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2009)

 • 234 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 11. Tong Van Loi 790-801.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Văn Lợi (2017)

 • Trong 2 thế kỷ XVII, XVIII, vùng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đóng vai trò cửa ngõ đi vào vùng châu thổ Bắc Bộ rộng lớn. Thông qua phân tích những thông tin được phản ánh trong văn bia, bằng phương pháp thống kê định lượng, bài viết đi sâu tìm hiểu về hiện tượng cúng hậu ở khu vực này, làm rõ mức độ và hiện vật đóng góp,… Qua đó, lý giải về mức sống của người dân nơi đây cũng như sự quan tâm của họ đối với các tôn giáo và tín ngưỡng.

 • 12.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Dương Liễu; Tống, Văn Lợi (2008)

 • Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ cách trung tâm Hà Nội 35km, thuộc huyện Phú Xuyên, thuộc ô trũng Hà Nam nên đây là vùng đất thấp nhất của Hà Nội. Hà Nội nay, Hà Tây xưa vốn là vùng đất có nhiều làng nghề nổi tiếng, trong đó có Chuyên Mỹ - nổi tiếng bởi nghề khảm trai ốc truyền thống. Là một làng nằm ven sông nên địa hình phân bố dân cư của Chuyên Mỹ cũng chạy dọc theo triền sông Nhuệ. Với đặc điểm phân bố như vậy nên hệ thống giao thông liên làng cũng chạy song song với dòng chảy của dòng sông, tạo thành hình cánh cung với chiều dài từ bắc xuống nam là 7.216 mét, chỗ rộng nhất là 2.728 mét.