Browsing by Author Thái, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...

 • 01050000745_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đại Tôn;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2012)

 • Nghiên cứu cơ chế chính sách liên quan đến việc xác định giá thuê đất, đơn giá thuê đất. Nghiên cứu các phương pháp định giá đất. Điều tra, tìm hiểu việc áp dụng các phương pháp định giá để xác định giá, đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác xác định giá thuê đất, làm rõ một số nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc thực hiện việc xác định giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề ra giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả việc xác định đơn giá thuê đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai.

Browsing by Author Thái, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...

 • 01050000745_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đại Tôn;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2012)

 • Nghiên cứu cơ chế chính sách liên quan đến việc xác định giá thuê đất, đơn giá thuê đất. Nghiên cứu các phương pháp định giá đất. Điều tra, tìm hiểu việc áp dụng các phương pháp định giá để xác định giá, đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác xác định giá thuê đất, làm rõ một số nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc thực hiện việc xác định giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề ra giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả việc xác định đơn giá thuê đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai.