Browsing by Author Thái, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 28 to 37 of 37
 • DT_00739.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Thái, Thị Quỳnh Như; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2007)

 • Đánh giá tổng quan thực trạng, xu hướng phát triển và những đặc trưng cơ bản của trang trại các khu vực miền núi. Nghiên cứu thực trạng các mô hình kinh tế trang trại tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình và đánh giá hiệu quả kinh tế cho các mô hình đề xuất. Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm 2007 và các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện, mô hình kinh tế trang trại được đánh giá là phù hợp hơn cả cho khu vực đất dốc. Nghiên cứu một số phương án quy hoạch sử dụng đất cho các mô hình trên, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại các vùng đất dốc. Nhóm tác giả đã đề xuất 3 mô hình sử dụng đ...

 • 01050001537_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Lan Hương;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2013)

 • Làm rõ cơ sở khoa học của hoạt động công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo pháp luật đất đai. Đề xuất một số giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật đất đai liên quan đến việc chứng nhận, chứng thực các hợp đồng, các giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện quản lý biến động đất đai được chặt chẽ, hạn chế các vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, hạn chế các tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ các hoạt động công chứng, chứng thực.; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia ...

 • 01050000750_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Xuân Long;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2012)

 • Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu, nhu cầu tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường và các cơ sở dữ liệu chuyên đề khác đối với công tác quản lý Nhà nước. Thu thập, tài liệu số liệu về hiện trạng cơ sở dữ liệu địa hình, cơ sở dữ liệu đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và nhu cầu tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có của hệ thống quản lý đất đai tại Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Đề xuất một số giải pháp về tích hợp tích hợp hệ thống bản đồ địa hình nền (Từ cơ sở dữ liệu địa hình thủy văn cơ bản ĐBSCL) và các cơ sở dữ liệu chuyên đề như đất đai, kho...

Browsing by Author Thái, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 28 to 37 of 37
 • DT_00739.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Thái, Thị Quỳnh Như; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2007)

 • Đánh giá tổng quan thực trạng, xu hướng phát triển và những đặc trưng cơ bản của trang trại các khu vực miền núi. Nghiên cứu thực trạng các mô hình kinh tế trang trại tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình và đánh giá hiệu quả kinh tế cho các mô hình đề xuất. Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm 2007 và các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện, mô hình kinh tế trang trại được đánh giá là phù hợp hơn cả cho khu vực đất dốc. Nghiên cứu một số phương án quy hoạch sử dụng đất cho các mô hình trên, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại các vùng đất dốc. Nhóm tác giả đã đề xuất 3 mô hình sử dụng đ...

 • 01050001537_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Lan Hương;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2013)

 • Làm rõ cơ sở khoa học của hoạt động công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo pháp luật đất đai. Đề xuất một số giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật đất đai liên quan đến việc chứng nhận, chứng thực các hợp đồng, các giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện quản lý biến động đất đai được chặt chẽ, hạn chế các vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, hạn chế các tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ các hoạt động công chứng, chứng thực.; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia ...

 • 01050000750_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Xuân Long;  Advisor: Thái, Thị Quỳnh Như (2012)

 • Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu, nhu cầu tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường và các cơ sở dữ liệu chuyên đề khác đối với công tác quản lý Nhà nước. Thu thập, tài liệu số liệu về hiện trạng cơ sở dữ liệu địa hình, cơ sở dữ liệu đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và nhu cầu tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có của hệ thống quản lý đất đai tại Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Đề xuất một số giải pháp về tích hợp tích hợp hệ thống bản đồ địa hình nền (Từ cơ sở dữ liệu địa hình thủy văn cơ bản ĐBSCL) và các cơ sở dữ liệu chuyên đề như đất đai, kho...