Browsing by Author Trần, Đình Sử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 9 of 9
 • GD_SPV_00004.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (-)

 • Những loại hình thơ ca: Thơ cổ điển, lãng mạn, tượng trưng, cách mạng, thơ mới và thơ trữ tình Việt Nam. Thế giới nghệ thuật của các nhà thơ Nguyễn Khuyến, Nguyễn Quang Bích, Hồ Chí Minh... Bình luận một số tác phẩm thơ ca tiêu biểu

 • 11(1).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Đình Sử (2008)

 • Nếu hiểu thi pháp học là vấn về ngôn từ văn chương, thể thức, biện pháp tổ chức thể loại tác phẩm thì thi pháp đã tồn tại ở Việt Nam từ trong những sáng tác đầu tiên của dân gian và văn học viết bằng chữ Hán, rồi được phản ánh vào các bộ tuyển thơ văn, bắt đầu từ Việt âm thi tập của Phan Phu Tiên thế kỷ XV. Đó là một truyền thống thi pháp quy phạm, bất biến và quy phạm hoá. Trải qua 10 thế kỷ, đến đầu thế kỷ XX, nước ta mới có các công trình mô tả các thể thức sáng tác văn thơ truyền thống như Việt Hán văn khảo của Phan Kế Bính, Quốc văn cụ thể của Bùi Kỷ, Việt N am v ăn h ọc sử yếu của Dương Quảng Hàm... Trước năm 1975, về các công trình loại đ ó, n ếu ở miền N am c ó t ác p hẩm của ...

 • GD_SPV_00006.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Đình Sử (-)

 • Một số nghiên cứu về vấn đề thi pháp thơ Tố Hữu; Thơ trữ tình chính trị Việt Nam và quan niệm nghệ thuật về con người, chất thơ và phương thức thể hiện thơ Tố Hữu...

 • GD_SPV_00007.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (2003)

 • Nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc nghệ thuật của truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và nhiều hiện tượng văn hoá, văn học Trung Quốc khác

 • GD_SPV_00008.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (2016)

 • Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học

Browsing by Author Trần, Đình Sử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 9 of 9
 • GD_SPV_00004.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (-)

 • Những loại hình thơ ca: Thơ cổ điển, lãng mạn, tượng trưng, cách mạng, thơ mới và thơ trữ tình Việt Nam. Thế giới nghệ thuật của các nhà thơ Nguyễn Khuyến, Nguyễn Quang Bích, Hồ Chí Minh... Bình luận một số tác phẩm thơ ca tiêu biểu

 • 11(1).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Đình Sử (2008)

 • Nếu hiểu thi pháp học là vấn về ngôn từ văn chương, thể thức, biện pháp tổ chức thể loại tác phẩm thì thi pháp đã tồn tại ở Việt Nam từ trong những sáng tác đầu tiên của dân gian và văn học viết bằng chữ Hán, rồi được phản ánh vào các bộ tuyển thơ văn, bắt đầu từ Việt âm thi tập của Phan Phu Tiên thế kỷ XV. Đó là một truyền thống thi pháp quy phạm, bất biến và quy phạm hoá. Trải qua 10 thế kỷ, đến đầu thế kỷ XX, nước ta mới có các công trình mô tả các thể thức sáng tác văn thơ truyền thống như Việt Hán văn khảo của Phan Kế Bính, Quốc văn cụ thể của Bùi Kỷ, Việt N am v ăn h ọc sử yếu của Dương Quảng Hàm... Trước năm 1975, về các công trình loại đ ó, n ếu ở miền N am c ó t ác p hẩm của ...

 • GD_SPV_00006.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Đình Sử (-)

 • Một số nghiên cứu về vấn đề thi pháp thơ Tố Hữu; Thơ trữ tình chính trị Việt Nam và quan niệm nghệ thuật về con người, chất thơ và phương thức thể hiện thơ Tố Hữu...

 • GD_SPV_00007.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (2003)

 • Nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc nghệ thuật của truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và nhiều hiện tượng văn hoá, văn học Trung Quốc khác

 • GD_SPV_00008.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Đình Sử (2016)

 • Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học