Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 59
 • Bai 2. Tran Anh Tai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2009)

 • Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn, thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng, từ phía xã hội.

 • V_L0_02388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Trần, Anh Tài (2009)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về lao động, việc làm, thất nghiệp, giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu, phân tích những yếu tố tác động đến giải quyết việc làm: tài nguyên thiên nhiên, dân số, khoa học công nghệ, sự phát triển của thị trường hàng hoá sức lao động và chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động để thấy được thực trạng giải quyết việc làm ở Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ...

 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • 00050003137_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • - Luận giải được hệ thống chính sách tín dụng sinh viên - Nghiên cứu được kinh nghiệm chính sách tín dụng sinh viên của các nước trên thế giới - Đánh giá sát thực về thực trạng thực hiện chính sách tín dụng sinh viên ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách tín dụng sinh viên

 • 00050009035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thành Nam;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Đã bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ bản chất, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính; tổng kết bài học kinh nghiệm của một số nước về cơ chế quản lý tài chính; đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. - Phân tích thực trạng Nghị quyết 77 của Chính phủ và tác động của Nghị quyết 77 đến hoạt động giáo dục đại học của các trường. Cụ thể, Nghị quyết tạo tiền đề thúc đẩy sự đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu, các trường nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn tài chính để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên; nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Luận văn cũng chỉ ra những điểm còn hạn ...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • DT_00318.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tài (2005)

 • Nêu khái niệm, đặc điểm của tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và một số TĐKD ở các nước trên thế giới. Trình bày quá trình hình thành và thực trạng hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam. Nêu sự khác biệt giữa mô hình Tổng công ty Nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con; Các giải pháp để chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Khẳng định sự cần thiết và định hướng chuyển mô hình Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và trong tương lai sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • 2913-1-5270-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2004)

 • The article focuses on the global and local specific context affecting the process of economic reform in Vietnam. The author, therefore, points out some differences of the Vietnam Government’s role in the process of transferring from the concentrated and planning economy to the market economy.The article, moreover, generalizes the process of economic reform in Vietnam in term of the state economic reforming progress; analyzes not only the advantages and disadvantages f the policies but also its impact on achievements gained through the reform. In conclusion, the government should take more efforts to develop the market economy in Vietnam.

 • 00050009298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Khái quát hóa, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lý sử dụng ngân sách nhà ...

 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050007766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Quang;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Thứ nhất, luận văn giúp hệ thống hóa và luận giải một số cơ sở lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong một sốnghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết, đề xuất mô hình phân tích, đánh giá thực trạng năng lực ạnh tranh của công ty cổ phần Nicotex.Thức hai, trên cơ sở kết quả phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Nicotex giai đoạn 2011-2015, lận văn đưa ra các đánh giá, kết luận về những điểm mạnh cũng như hạn chế trong năng lực cạnh của Công ty Nicotex trong thời gian qua.Thứba, trên cơ sở phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex trong thời gian qua, luận văn đã đề xuấ...

 • 00050010027.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Phương Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại doanh nghiệp nói chung và tại ngân hàng thương mại nói riêng. Phân tích, đánh giá về năng lực cạnh tranh tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, đánh giá những kết quả đạt được, so sánh với các đối thủ trong cùng ngành và cùng địa bàn, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Vietinbank Vĩnh Phúc.

 • V_L0_01025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh kinh tế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, nghiên cứu một số chính sách cạnh tranh của truyền hình ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá th (...)

 • 00050003429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khải Hoàn;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • Electronic Resources; Trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định mới đây, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trọng tâm cần hành động ngay từ năm 2012 và các năm tiếp theo.

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 59
 • Bai 2. Tran Anh Tai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2009)

 • Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn, thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng, từ phía xã hội.

 • V_L0_02388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Trần, Anh Tài (2009)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về lao động, việc làm, thất nghiệp, giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu, phân tích những yếu tố tác động đến giải quyết việc làm: tài nguyên thiên nhiên, dân số, khoa học công nghệ, sự phát triển của thị trường hàng hoá sức lao động và chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động để thấy được thực trạng giải quyết việc làm ở Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ...

 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • 00050003137_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • - Luận giải được hệ thống chính sách tín dụng sinh viên - Nghiên cứu được kinh nghiệm chính sách tín dụng sinh viên của các nước trên thế giới - Đánh giá sát thực về thực trạng thực hiện chính sách tín dụng sinh viên ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách tín dụng sinh viên

 • 00050009035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thành Nam;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Đã bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ bản chất, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính; tổng kết bài học kinh nghiệm của một số nước về cơ chế quản lý tài chính; đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. - Phân tích thực trạng Nghị quyết 77 của Chính phủ và tác động của Nghị quyết 77 đến hoạt động giáo dục đại học của các trường. Cụ thể, Nghị quyết tạo tiền đề thúc đẩy sự đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu, các trường nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn tài chính để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên; nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Luận văn cũng chỉ ra những điểm còn hạn ...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • DT_00318.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tài (2005)

 • Nêu khái niệm, đặc điểm của tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và một số TĐKD ở các nước trên thế giới. Trình bày quá trình hình thành và thực trạng hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam. Nêu sự khác biệt giữa mô hình Tổng công ty Nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con; Các giải pháp để chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Khẳng định sự cần thiết và định hướng chuyển mô hình Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và trong tương lai sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • 2913-1-5270-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2004)

 • The article focuses on the global and local specific context affecting the process of economic reform in Vietnam. The author, therefore, points out some differences of the Vietnam Government’s role in the process of transferring from the concentrated and planning economy to the market economy.The article, moreover, generalizes the process of economic reform in Vietnam in term of the state economic reforming progress; analyzes not only the advantages and disadvantages f the policies but also its impact on achievements gained through the reform. In conclusion, the government should take more efforts to develop the market economy in Vietnam.

 • 00050009298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Khái quát hóa, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lý sử dụng ngân sách nhà ...

 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050007766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Quang;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Thứ nhất, luận văn giúp hệ thống hóa và luận giải một số cơ sở lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong một sốnghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết, đề xuất mô hình phân tích, đánh giá thực trạng năng lực ạnh tranh của công ty cổ phần Nicotex.Thức hai, trên cơ sở kết quả phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Nicotex giai đoạn 2011-2015, lận văn đưa ra các đánh giá, kết luận về những điểm mạnh cũng như hạn chế trong năng lực cạnh của Công ty Nicotex trong thời gian qua.Thứba, trên cơ sở phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex trong thời gian qua, luận văn đã đề xuấ...

 • 00050010027.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Phương Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại doanh nghiệp nói chung và tại ngân hàng thương mại nói riêng. Phân tích, đánh giá về năng lực cạnh tranh tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, đánh giá những kết quả đạt được, so sánh với các đối thủ trong cùng ngành và cùng địa bàn, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Vietinbank Vĩnh Phúc.

 • V_L0_01025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh kinh tế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, nghiên cứu một số chính sách cạnh tranh của truyền hình ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá th (...)

 • 00050003429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khải Hoàn;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • Electronic Resources; Trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định mới đây, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trọng tâm cần hành động ngay từ năm 2012 và các năm tiếp theo.