Browsing by Author Trần, Công Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050001555.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2014)

 • Nội dung của luận án gồm 5 chương: Chương 1. Trình bày tổng quan về hệ hai chiều (hố lượng tử và siêu mạng) và hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối. Chương 2. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong hố lượng tử với thế cao vô hạn. Các kết được áp dụng tính số và bàn luận cho hố lượng tử bán dẫn AlGaAs/GaAs/AlGaAs. Chương 3. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp. Các nội dung nghiên cứu trong chương này tương tự như chương 2 nhưng áp dụng cho siêu mạng pha tạp. Chương 4. Nghiên cứu trường âm điện từ trong hố lượng tử với thế parabol. Kết quả được đánh giá và so sánh với phương pháp phương trình động Boltzmann, đồng thời xem xét ảnh hưởng của từ trường lên trường ...

 • V_L1_00325_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2009)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về bán dẫn siêu mạng: cấu trúc siêu mạng, phân loại, hàm sóng và phổ năng lượng của electron trong các loại bán dẫn siêu mạng pha tạp và bán dẫn siêu mạng thành phần. Giới thiệu hai phương pháp chủ yếu là phương pháp chiếu toán tử phụ thuộc trạng thái và phương pháp trình động lượng tử. Tính toán về tenxơ độ dẫn và các hàm dạng phổ để sử dụng nghiên cứu hàm độ rộng vạch phổ trong bán dẫn siêu mạng. Trình bày phương trình động lượng tử cho phonon và cho electron khi có mặt trường laser. Nghiên cứu hàm độ rộng vạch phổ của độ dẫn tuyến tính và phi tuyến tính trong bá...

 • DT_00887.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Trần, Công Phong; Đinh, Quốc Vương (2008)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), có kể đến ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau

 • 05050003142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Công Phong (2017)

 • Trong khuôn khổ của luận văn này, dựa vào tình trạng và mục tiêu phát triển của Học viện Khoa học và Công nghệ, đã xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa sự tham gia của đội ngũ cán bộ nghiên cứu vào đào tạo sau đại học tại Học viện: - Nhận thức mối quan hệ giữa khoa học và giáo dục đại học. - Phát triển chức năng đào tạo tại các Viện nghiên cứu khoa học. - Xây dựng môi trường nghiên cứu-đào tạo hài hòa, bình đẳng - Đổi mới công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia đào tạo. - Sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học hợp lý, khoa học, đảm bảo đúng chuyên môn, nghiệp vụ - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội n...

 • 05050003363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Chung;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Tác giả tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT theo hướng phát huy tính chủ động; về thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT DTNT tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát huy tính chủ động với các nội dung: Thực trạng quy hoạch, bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng tổ chúc thực hiện các hoạt động của tổ chuyên môn; Thực trạng kiểm tra-đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động. Cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động của tổ chuyên môn.Từ đó đưa ra các biện ph...

 • 05050003397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Luận văn đã nêu được lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Cấu trúc của luận văn ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và kiến nghị, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa Chương 2. Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức. Chương 3. Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức.

Browsing by Author Trần, Công Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050001555.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2014)

 • Nội dung của luận án gồm 5 chương: Chương 1. Trình bày tổng quan về hệ hai chiều (hố lượng tử và siêu mạng) và hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối. Chương 2. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong hố lượng tử với thế cao vô hạn. Các kết được áp dụng tính số và bàn luận cho hố lượng tử bán dẫn AlGaAs/GaAs/AlGaAs. Chương 3. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp. Các nội dung nghiên cứu trong chương này tương tự như chương 2 nhưng áp dụng cho siêu mạng pha tạp. Chương 4. Nghiên cứu trường âm điện từ trong hố lượng tử với thế parabol. Kết quả được đánh giá và so sánh với phương pháp phương trình động Boltzmann, đồng thời xem xét ảnh hưởng của từ trường lên trường ...

 • V_L1_00325_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Văn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2009)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về bán dẫn siêu mạng: cấu trúc siêu mạng, phân loại, hàm sóng và phổ năng lượng của electron trong các loại bán dẫn siêu mạng pha tạp và bán dẫn siêu mạng thành phần. Giới thiệu hai phương pháp chủ yếu là phương pháp chiếu toán tử phụ thuộc trạng thái và phương pháp trình động lượng tử. Tính toán về tenxơ độ dẫn và các hàm dạng phổ để sử dụng nghiên cứu hàm độ rộng vạch phổ trong bán dẫn siêu mạng. Trình bày phương trình động lượng tử cho phonon và cho electron khi có mặt trường laser. Nghiên cứu hàm độ rộng vạch phổ của độ dẫn tuyến tính và phi tuyến tính trong bá...

 • DT_00887.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Trần, Công Phong; Đinh, Quốc Vương (2008)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), có kể đến ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau

 • 05050003142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Công Phong (2017)

 • Trong khuôn khổ của luận văn này, dựa vào tình trạng và mục tiêu phát triển của Học viện Khoa học và Công nghệ, đã xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa sự tham gia của đội ngũ cán bộ nghiên cứu vào đào tạo sau đại học tại Học viện: - Nhận thức mối quan hệ giữa khoa học và giáo dục đại học. - Phát triển chức năng đào tạo tại các Viện nghiên cứu khoa học. - Xây dựng môi trường nghiên cứu-đào tạo hài hòa, bình đẳng - Đổi mới công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia đào tạo. - Sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học hợp lý, khoa học, đảm bảo đúng chuyên môn, nghiệp vụ - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội n...

 • 05050003363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Chung;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Tác giả tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT theo hướng phát huy tính chủ động; về thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT DTNT tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát huy tính chủ động với các nội dung: Thực trạng quy hoạch, bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng tổ chúc thực hiện các hoạt động của tổ chuyên môn; Thực trạng kiểm tra-đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động. Cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động của tổ chuyên môn.Từ đó đưa ra các biện ph...

 • 05050003397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Luận văn đã nêu được lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Cấu trúc của luận văn ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và kiến nghị, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa Chương 2. Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức. Chương 3. Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức.