Browsing by Author Trần, Nam Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01361.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Nam Cường (2008)

  • Tìm hiểu nguồn gốc hình thành tư tưởng duy vật và vô thần trong triết học Spinôda trong điều kiện kinh tế - xã hội Tây Âu và Hà Lan thế kỷ XVII: xuất phát từ những quan niệm thực thể của Aristốt, tư tưởng triết học Do Thái Trung cổ, sự ảnh hưởng của hệ thống triết học Đêcáctơ và của toán học cũng như cơ học thế kỷ XVII tới tư tưởng triết học của Spinôda. Phân tích những biểu hiện của tư tưởng duy vật và vô thần thông qua học thuyết thực thể, quan niệm về quy luật nhân quả và vấn đề nhận thức luận trong triết học Spinôda. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những giá trị, đóng góp trong tư tưởng triết học của Spinôda

Browsing by Author Trần, Nam Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01361.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Nam Cường (2008)

  • Tìm hiểu nguồn gốc hình thành tư tưởng duy vật và vô thần trong triết học Spinôda trong điều kiện kinh tế - xã hội Tây Âu và Hà Lan thế kỷ XVII: xuất phát từ những quan niệm thực thể của Aristốt, tư tưởng triết học Do Thái Trung cổ, sự ảnh hưởng của hệ thống triết học Đêcáctơ và của toán học cũng như cơ học thế kỷ XVII tới tư tưởng triết học của Spinôda. Phân tích những biểu hiện của tư tưởng duy vật và vô thần thông qua học thuyết thực thể, quan niệm về quy luật nhân quả và vấn đề nhận thức luận trong triết học Spinôda. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những giá trị, đóng góp trong tư tưởng triết học của Spinôda