Browsing by Author Trần, Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 31 of 31
 • 01050003719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Quỳnh;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Luận văn đã xây dựng được quá trình thành lập bản đồ ngập lụt kết hợp giữa các tài liệu GIS và kết quả mô phỏng từ mô hình thủy động lực học cho khu vực thượng lưu sông Sê San (từ thượng nguồn đến thủy điện IaLy). Luận văn cũng đã áp dụng thành công mô hình MIKE FLOOD để tính toán, mô phỏng diện ngập, độ sâu ngập tại các vị trí nghiên cứu. Luận văn đã xây dựng được bản ngập lụt cho lũ lịch sử 2009 và các trận lũ thiết kế theo 4 kịch bản khác nhau, là cơ sở khoa học cho những người làm công tác dự báo có thể hoàn toàn chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo ngập lụt cũng như đề xuất các phương án di dời cho các cấp quản lý có các kế hoạch phòng chống lũ cũng như phát triển kinh tế...

 • DT_00886.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thị Thủy; Trần, Anh Phương; Trần, Ngọc Anh (2008)

 • Nghiên cứu khai thác mô hình WetSpa, một mô hình mưa dòng chảy phân phối, do trường Đại học Tự do, Vương Quốc Bỉ đang phát triển. Mô hình này được viết cho lưu vực kín, vừa và nhỏ. Đã chạy thử nghiệm cho thượng lưu vực sông Cả tính đến trạm Dừa (sông Lam), cho kết quả mô phỏng phù hợp với lũ thực đo. Kết luận đầu tiên là: luận điểm "một mô hình sai có thể cho kết quả dự báo đúng do tính bất định về số liệu, thông số và cấu trúc mô hình" được khẳng định. Tác giả đề tài đã sửa đổi mã nguồn để đưa phần nhập lưu vào mô hình để có thể áp dụng cho các lưu vực hở. Mô hình sửa đổi này được sử dụng chạy cho cho các kịch bản thay đổi sử dụng đất do đô thị hóa, phá rừng và trồng rừng

 • 01050004366.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Xuân Hiền;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2019)

 • Xây dựng được bộ công cụ mô phỏng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang; Ứng dụng bộ công cụ để đánh giá hiện trạng và các kịch bản xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang; đề xuất các giải pháp thích ứng, quy hoạch, phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu.

 • Đánh giá sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thị Hương; Nguyễn, Việt; Trần, Thiết Hùng; Nguyễn, Ngọc Hà; Trần, Ngọc Anh; Trần, Ngọc Vĩnh (2016)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về sự biến đổi dòng chảy hạ lưu dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba bằng các chỉ số biến đổi thủy văn IHA (Indicators Hydrologic of Alteration). Thời kỳ dòng chảy tự nhiên (1977-1994) được chọn là thời kỳ nền để so sánh với thời kỳ điều tiết (dòng chảy chịu ảnh hưởng bởi sự điều tiết hồ chứa) thông qua 32 thông số biến đổi thủy văn. Kết quả cho thấy hệ thống hồ chứa trên lưu vực đóng vai trò trong cắt giảm dòng chảy ngày cực đại nhưng lại tác động tiêu cực đến chế độ thủy văn hạ lưu thời đoạn ngắn mùa cạn tại trạm Củng Sơn. Dòng chảy mùa lũ có xu hướng tăng vào hai tháng XI, XII và dòng chảy cực đại trong thời đoạn ngắn...

 • 01050003716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Đã tìm hiểu về mô hình SWAT- mô hình mưa - dòng chảy, mô hình được lựa chọn làm công cụ chính khảo sát 2 kịch bản khí hậu RCP4.5 và RCP8.5 trên lưu vực sông Cái Nha Trang. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với giá trị đỉnh lũ cũng như lưu lượng dòng chảy trung bình mùa lũ và 2 kịch bản được sử dụng là nhân tố khí hậu trong mô hình hoá. - Về dòng chảy mùa lũ trạm Đồng Trăng trong tương lai đều có xu hướng tăng ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 trong suốt thế kỷ XXI. Cụ thể, theo kịch bản RCP 4.5, mùa lũ bắt đầu từ tháng IX và kết thúc tháng XII không thay đổi so với giai đoạn nền. Vào giữa thế kỷ, tổng lượng dòng chảy mùa lũ tăng khoả...

Browsing by Author Trần, Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 31 of 31
 • 01050003719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Quỳnh;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Luận văn đã xây dựng được quá trình thành lập bản đồ ngập lụt kết hợp giữa các tài liệu GIS và kết quả mô phỏng từ mô hình thủy động lực học cho khu vực thượng lưu sông Sê San (từ thượng nguồn đến thủy điện IaLy). Luận văn cũng đã áp dụng thành công mô hình MIKE FLOOD để tính toán, mô phỏng diện ngập, độ sâu ngập tại các vị trí nghiên cứu. Luận văn đã xây dựng được bản ngập lụt cho lũ lịch sử 2009 và các trận lũ thiết kế theo 4 kịch bản khác nhau, là cơ sở khoa học cho những người làm công tác dự báo có thể hoàn toàn chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo ngập lụt cũng như đề xuất các phương án di dời cho các cấp quản lý có các kế hoạch phòng chống lũ cũng như phát triển kinh tế...

 • DT_00886.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thị Thủy; Trần, Anh Phương; Trần, Ngọc Anh (2008)

 • Nghiên cứu khai thác mô hình WetSpa, một mô hình mưa dòng chảy phân phối, do trường Đại học Tự do, Vương Quốc Bỉ đang phát triển. Mô hình này được viết cho lưu vực kín, vừa và nhỏ. Đã chạy thử nghiệm cho thượng lưu vực sông Cả tính đến trạm Dừa (sông Lam), cho kết quả mô phỏng phù hợp với lũ thực đo. Kết luận đầu tiên là: luận điểm "một mô hình sai có thể cho kết quả dự báo đúng do tính bất định về số liệu, thông số và cấu trúc mô hình" được khẳng định. Tác giả đề tài đã sửa đổi mã nguồn để đưa phần nhập lưu vào mô hình để có thể áp dụng cho các lưu vực hở. Mô hình sửa đổi này được sử dụng chạy cho cho các kịch bản thay đổi sử dụng đất do đô thị hóa, phá rừng và trồng rừng

 • 01050004366.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Xuân Hiền;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2019)

 • Xây dựng được bộ công cụ mô phỏng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang; Ứng dụng bộ công cụ để đánh giá hiện trạng và các kịch bản xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang; đề xuất các giải pháp thích ứng, quy hoạch, phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu.

 • Đánh giá sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thị Hương; Nguyễn, Việt; Trần, Thiết Hùng; Nguyễn, Ngọc Hà; Trần, Ngọc Anh; Trần, Ngọc Vĩnh (2016)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về sự biến đổi dòng chảy hạ lưu dưới tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba bằng các chỉ số biến đổi thủy văn IHA (Indicators Hydrologic of Alteration). Thời kỳ dòng chảy tự nhiên (1977-1994) được chọn là thời kỳ nền để so sánh với thời kỳ điều tiết (dòng chảy chịu ảnh hưởng bởi sự điều tiết hồ chứa) thông qua 32 thông số biến đổi thủy văn. Kết quả cho thấy hệ thống hồ chứa trên lưu vực đóng vai trò trong cắt giảm dòng chảy ngày cực đại nhưng lại tác động tiêu cực đến chế độ thủy văn hạ lưu thời đoạn ngắn mùa cạn tại trạm Củng Sơn. Dòng chảy mùa lũ có xu hướng tăng vào hai tháng XI, XII và dòng chảy cực đại trong thời đoạn ngắn...

 • 01050003716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Đã tìm hiểu về mô hình SWAT- mô hình mưa - dòng chảy, mô hình được lựa chọn làm công cụ chính khảo sát 2 kịch bản khí hậu RCP4.5 và RCP8.5 trên lưu vực sông Cái Nha Trang. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với giá trị đỉnh lũ cũng như lưu lượng dòng chảy trung bình mùa lũ và 2 kịch bản được sử dụng là nhân tố khí hậu trong mô hình hoá. - Về dòng chảy mùa lũ trạm Đồng Trăng trong tương lai đều có xu hướng tăng ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 trong suốt thế kỷ XXI. Cụ thể, theo kịch bản RCP 4.5, mùa lũ bắt đầu từ tháng IX và kết thúc tháng XII không thay đổi so với giai đoạn nền. Vào giữa thế kỷ, tổng lượng dòng chảy mùa lũ tăng khoả...