Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 59 of 59
 • 00050009496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng luận văn thạc sĩ: “Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở ở cấp xã, thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc” Luận văn không chỉ dừng lại ở mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở mà trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; việc đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó luận văn nêu bật lên vấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền; bảo vệ quyền con người; và đấu tranh phòng chống tham nhũng đồng thời luận văn đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • Application of Exploratory Factor Analysis (EFA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Quang Cương; Trần, Quốc Bình (2020)

 • Giá đất là cơ sở phục vụ cho các giao dịch về đất đai, xây dựng chính sách về đất đai,... Do vậy, nếu việc xác định giá trị đất đai được chính xác, khách quan thì sẽ góp phần quan trọng cho sử dụng đất đai bền vững, tiết kiệm và hiệu quả. Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phường, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai). Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 5 nhóm gồm 16 yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại trị trấn Quốc Oai bao gồm vị trí, chính sách, khu vực, cá biệt, môi trường. Trong đó, vị trí là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất tại thị trấn ...

 • Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISMF-ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Linh; Trần, Quốc Bình; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Phạm, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bình quân mỗi xã, lượng rác thải khoảng từ 5-10 tấn mỗi ngày, trong đó 60% lượng rác này được thu gom bằng biện pháp thủ công. Tại huyện Hưng Hà, hiện nay đã xuất hiện một số nguy cơ gây ô nhiễm do vấn đề rác thải gây ra. Nhu cầu về quy hoạch các bãi xử lý rác thải của huyện là rất cấp bách. Các tác giả đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM/F-ANP kết hợp công nghệ GIS nhằm lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Hưng Hà. Kết quả cho thấy, ISM/F-ANP cho kết quả tốt hơn so với phương pháp AHP hay được sử dụng hiện nay, đồng thời cũng khẳng định tính hợp lý của vị trí cho bãi chôn lấp chất thải rắn si...

 • BS19_0427.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Quốc Bình (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam. Thực trạng vai trò của chính phủ và tăng cường vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam.

 • 00050000884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2011)

 • Tổng qua cơ sở lý luận thể hiện vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam, trong đó có các nội dung về quy trình lập pháp, vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp, lý giải tính tất yếu khách quan của vai trò Chính phủ trong quy trình lập pháp để trả lời cho câu hỏi: Vì sao lại phải có vai trò trong quy trình lập pháp? Nghiên cứu và phân tích quá trình hình thành, phát triển, sự điều chỉnh của pháp luật và thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp để từ đó đánh giá vai trò trong thực tế của Chính phủ một cách hệ thống, toàn diện và khách quan, tìm ra những nguyên nhân làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp. Luận giải và làm sán...

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...

Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 59 of 59
 • 00050009496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng luận văn thạc sĩ: “Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở ở cấp xã, thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc” Luận văn không chỉ dừng lại ở mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở mà trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; việc đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó luận văn nêu bật lên vấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền; bảo vệ quyền con người; và đấu tranh phòng chống tham nhũng đồng thời luận văn đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • Application of Exploratory Factor Analysis (EFA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Quang Cương; Trần, Quốc Bình (2020)

 • Giá đất là cơ sở phục vụ cho các giao dịch về đất đai, xây dựng chính sách về đất đai,... Do vậy, nếu việc xác định giá trị đất đai được chính xác, khách quan thì sẽ góp phần quan trọng cho sử dụng đất đai bền vững, tiết kiệm và hiệu quả. Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phường, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai). Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 5 nhóm gồm 16 yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại trị trấn Quốc Oai bao gồm vị trí, chính sách, khu vực, cá biệt, môi trường. Trong đó, vị trí là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất tại thị trấn ...

 • Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISMF-ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Linh; Trần, Quốc Bình; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Phạm, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bình quân mỗi xã, lượng rác thải khoảng từ 5-10 tấn mỗi ngày, trong đó 60% lượng rác này được thu gom bằng biện pháp thủ công. Tại huyện Hưng Hà, hiện nay đã xuất hiện một số nguy cơ gây ô nhiễm do vấn đề rác thải gây ra. Nhu cầu về quy hoạch các bãi xử lý rác thải của huyện là rất cấp bách. Các tác giả đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM/F-ANP kết hợp công nghệ GIS nhằm lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Hưng Hà. Kết quả cho thấy, ISM/F-ANP cho kết quả tốt hơn so với phương pháp AHP hay được sử dụng hiện nay, đồng thời cũng khẳng định tính hợp lý của vị trí cho bãi chôn lấp chất thải rắn si...

 • BS19_0427.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Quốc Bình (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam. Thực trạng vai trò của chính phủ và tăng cường vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam.

 • 00050000884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2011)

 • Tổng qua cơ sở lý luận thể hiện vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam, trong đó có các nội dung về quy trình lập pháp, vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp, lý giải tính tất yếu khách quan của vai trò Chính phủ trong quy trình lập pháp để trả lời cho câu hỏi: Vì sao lại phải có vai trò trong quy trình lập pháp? Nghiên cứu và phân tích quá trình hình thành, phát triển, sự điều chỉnh của pháp luật và thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp để từ đó đánh giá vai trò trong thực tế của Chính phủ một cách hệ thống, toàn diện và khách quan, tìm ra những nguyên nhân làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp. Luận giải và làm sán...

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...