Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 48 to 57 of 57
 • 00050000884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2011)

 • Tổng qua cơ sở lý luận thể hiện vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam, trong đó có các nội dung về quy trình lập pháp, vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp, lý giải tính tất yếu khách quan của vai trò Chính phủ trong quy trình lập pháp để trả lời cho câu hỏi: Vì sao lại phải có vai trò trong quy trình lập pháp? Nghiên cứu và phân tích quá trình hình thành, phát triển, sự điều chỉnh của pháp luật và thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp để từ đó đánh giá vai trò trong thực tế của Chính phủ một cách hệ thống, toàn diện và khách quan, tìm ra những nguyên nhân làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp. Luận giải và làm sán...

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...

Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 48 to 57 of 57
 • 00050000884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2011)

 • Tổng qua cơ sở lý luận thể hiện vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam, trong đó có các nội dung về quy trình lập pháp, vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp, lý giải tính tất yếu khách quan của vai trò Chính phủ trong quy trình lập pháp để trả lời cho câu hỏi: Vì sao lại phải có vai trò trong quy trình lập pháp? Nghiên cứu và phân tích quá trình hình thành, phát triển, sự điều chỉnh của pháp luật và thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp để từ đó đánh giá vai trò trong thực tế của Chính phủ một cách hệ thống, toàn diện và khách quan, tìm ra những nguyên nhân làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp. Luận giải và làm sán...

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • DT_00199.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Bùi, Quang Thành; Nguyễn, Đức Khả; Trần, Quốc Bình; Đinh, Bảo Hoa; Đinh, Ngọc Đạt (2003)

 • Nếu có thể thì nâng cấp đề tài ở quy mô lớn hơn để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực hành. Phần mềm sẽ được hoàn thiện hơn Công bố 03 bài báo Góp phần nâng cao trình độ lý luận và kiến thức thực tế về cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý đất đai Hỗ trợ 02 sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp với đề tài quản lý đất đai khu vực nghiên cứu; Các tư liệu mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các chuyên đề có liên quan Kiến nghị về tổ chức và vận hành hệ thống tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước về đất đai ở quận Tây Hồ Nghiên cứu quá trình đô thị hoá, hiện trạng và biến động ...