Browsing by Author Trần, Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 7 of 7
 • DT_00091.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quang (2001)

 • Phần kết luận là những đánh giá tổng quát về đề tài đã được nghiên cứu và những đề xuất, kiến nghị đối với công tác đào tạo người làm báo Phần mở đầu trình bày những vấn đề mang tính quy phạm như mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, lịch sử vấn đề, phương pháp nghiên cứu.. Phần thứ hai là phần chủ yếu của đề tài giới thiệu tỉ mỉ về thể loại điều tra trên báo chí - một thể loại quan trọng mà hiện nay các cơ quan báo chí sử dụng khá phổ biến và mang lại hiệu quả xã hội cao Phần thứ nhất của đề tài là "Một số vấn đề về báo chí và báo chí học"; Phần này khảo sát hai vấn đề quan trọng của báo chí học là phân biệt được sự khác nhau của hai hệ thống: báo chí và khoa học nghiên cứu về ...

 • DT_00486.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quang (2003)

 • Tập trung nghiên cứu chủ yếu về 3 thể loại báo chí là tin, tường thuật và phỏng vấn. Trình bày đặc điểm thể loại, các kiểu cấu trúc, nguồn tin, thao tác nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm. Liên hệ, so sánh với một số thể loại thuộc các nhóm khác. Đề xuất một số quan niệm mới về tin, phỏng vấn và việc xây dựng tác phẩm mà các công trình trước đây chưa đề cập đến

Browsing by Author Trần, Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 7 of 7
 • DT_00091.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quang (2001)

 • Phần kết luận là những đánh giá tổng quát về đề tài đã được nghiên cứu và những đề xuất, kiến nghị đối với công tác đào tạo người làm báo Phần mở đầu trình bày những vấn đề mang tính quy phạm như mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, lịch sử vấn đề, phương pháp nghiên cứu.. Phần thứ hai là phần chủ yếu của đề tài giới thiệu tỉ mỉ về thể loại điều tra trên báo chí - một thể loại quan trọng mà hiện nay các cơ quan báo chí sử dụng khá phổ biến và mang lại hiệu quả xã hội cao Phần thứ nhất của đề tài là "Một số vấn đề về báo chí và báo chí học"; Phần này khảo sát hai vấn đề quan trọng của báo chí học là phân biệt được sự khác nhau của hai hệ thống: báo chí và khoa học nghiên cứu về ...

 • DT_00486.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quang (2003)

 • Tập trung nghiên cứu chủ yếu về 3 thể loại báo chí là tin, tường thuật và phỏng vấn. Trình bày đặc điểm thể loại, các kiểu cấu trúc, nguồn tin, thao tác nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm. Liên hệ, so sánh với một số thể loại thuộc các nhóm khác. Đề xuất một số quan niệm mới về tin, phỏng vấn và việc xây dựng tác phẩm mà các công trình trước đây chưa đề cập đến