Browsing by Author Trần, Thị Bích Liễu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 141.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2010)

 • Dạy và học lịch sử hiện nay đang là vấn đề thời sự ở Việt Nam và trên thế giới. Ngày 17/8/2006 các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử và các gia giáo dục của Australia đã nhóm họp ở Canberra để đánh giá và tìm ra nguyên nhân dẫn đến chất lượng yếu kém của việc dạy và học môn lịch sử.

 • 142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2007)

 • Chuẩn là một bộ đo lường chúng ta dùng để xác định cái gì là chấp nhận được. Là mức mong đợi để tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Là những chỉ dẫn thực tế giúp chúng ta duy trì được mục tiêu. Là mục tiêu đặt ra mang tính thách thức nhưng có thể đạt được, trong đó người ta xây dựng khung để đạt được mục tiêu này, …

 • 143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2009)

 • Lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21 cần những kĩ năng gì. Trong thế kỉ 21 các nhà lãnh đạo giáo dục sống trong môi trường công nghệ thông tin truyền thôn g. Trường học của họ sử dụng kĩ thuật số. Vì vậy họ cần một công dân với các kĩ năng của thế kỉ 21: Người nắm bắt được các môn học và các vấn đề của thế kỉ 21 (các môn nghệ thuật, ngôn ngữ, toán, các môn khoa học, hiểu biết toàn cầu và tài chính); Năng lực học tập và sáng tạo để thay đổi bản thân mình và thay đổi nhà trường phù hợp với môi trường thay đổi nhanh chóng của xã hội công nghệ thông tin; Các kĩ năng thông tin, kĩ thuật và truyền thông; Các kĩ năng sống và kĩ năng nghề nghiệp; Sử dụng các kĩ năng ICT để lãnh đạo, quản lí và sáng tạ...

 • 138.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2011)

 • Trong rất nhiều chiến lược và cách thức để thực hiện hóa phương châm, việc áp dụng công nghệ thong tin truyền thong (ICT) vào giáo dục được xem là một công cụ mạnh và hữu ích, có tác dụng lớn cho quá trình này. ICT sẽ giúp việc tích cực hóa, cá nhân hóa người học, tạo sự tương tác và quá trình tự khám phá cũng như quá trình tự học diễn ra một cách dễ dàng.

 • 00080000287.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Kim Long; Hồ, Thị Nhật; Lê, Thanh Huyền; Nguyễn, Tùng Lâm; Lê, Anh Vinh (2016)

 • Những vấn đề chung về phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Tiêu chí đánh giá, mẫu bài soạn, mẫu quan sát giờ dạy phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Hướng dẫn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong một số môn học Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua câu lạc bộ sáng tạo

 • Entrepreneurial Skills for Women's Business Success Lessons around the World and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu; Barth, J. Richard (2014)

 • Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa, according to the 2012 Global Entrepreneurship monitor report on women[1]. There are many obstacles that prevent women from starting their own business in different countries, including in Vietnam. The lack of necessary entrepreneurial skills is a main factor that causes women to be afraid of failure in their entrepreneurial activities. Thefore, the development of entrepreneurial skills in women is a prerequisite for the successful development of women-owned businesses. Besides, n...

 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2014)

 • Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa, according to the 2012 Global Entrepreneurship monitor report on women [1]. There are many obstacles that prevent women from starting their own business in different countries, including in Vietnam. The lack of necessary entrepreneurial skills is a main factor that causes women to be afraid of failure in their entrepreneurial activities. Thefore, the development of entrepreneurial skills in women is a prerequisite for the successful development of women-owned businesses. Besides, ...

 • 140.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu; Trần, Quốc Toản (2010)

 • Các nước phát triển giáo dục (GD) trong những nền kinh tế thị trường (KTTT) khác nhau: KTTT tự do, KTTT điều tiết, KTTT xã hội, KTTT định hướng XHCN hay KTTT đặc sắc kiểu Trung Quốc … GD của các nước trong nền KTTT vừa chịu sự tác động của thị trường với các qui luật cạnh tranh, cung-cầu, giá cả và các tính chất của nó: tự do, linh hoạt, “Bàn tay vô hình”…

 • TC_02706.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trần, Thị Bích Liễu (2013)

 • Phân cấp quản lí tài chính nói chung và phân câp quản lí tài chính trong giáo dục nói riêng là một xu thế tất yếu trong quản lí nhà nước. Mấy thập kỷ gần đây, các nhà nghiên cứu ở nhiều nước đã chứng minh được rằng phân cấp quản lí tài chính trong giáo dục và các chính sách đa dạng của phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD) có nhiều tác động tích cực đến chất lượng giáo dục (CLGD). Nguyên nhân là đã tạo được quyền chủ động của nhà trường trong việc phân bổ kinh phí phù hợp với nhu cầu hoạt động, làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động giáo dục. Ở Việt Nam, PCQLTCGD mới được thực hiện và điều kiện thực hiện việc phân cấp tài chính còn nhiều hạn chế. Bài viết này tập ...

 • 487-1-932-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trần, Thị Bích Liễu (2013)

 • Phân cấp quản lí tài chính nói chung và phân câp quản lí tài chính trong giáo dục nói riêng là một xu thế tất yếu trong quản lí nhà nước. Mấy thập kỷ gần đây, các nhà nghiên cứu ở nhiều nước đã chứng minh được rằng phân cấp quản lí tài chính trong giáo dục và các chính sách đa dạng của phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD) có nhiều tác động tích cực đến chất lượng giáo dục (CLGD). Nguyên nhân là đã tạo được quyền chủ động của nhà trường trong việc phân bổ kinh phí phù hợp với nhu cầu hoạt động, làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động giáo dục. Ở Việt Nam, PCQLTCGD mới được thực hiện và điều kiện thực hiện việc phân cấp tài chính còn nhiều hạn chế. Bài viết này tập ...

 • 05050002951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Minh Tuấn;  Advisor: Trần, Thị Bích Liễu (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động dạy học tác giả đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Browsing by Author Trần, Thị Bích Liễu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 141.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2010)

 • Dạy và học lịch sử hiện nay đang là vấn đề thời sự ở Việt Nam và trên thế giới. Ngày 17/8/2006 các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử và các gia giáo dục của Australia đã nhóm họp ở Canberra để đánh giá và tìm ra nguyên nhân dẫn đến chất lượng yếu kém của việc dạy và học môn lịch sử.

 • 142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2007)

 • Chuẩn là một bộ đo lường chúng ta dùng để xác định cái gì là chấp nhận được. Là mức mong đợi để tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Là những chỉ dẫn thực tế giúp chúng ta duy trì được mục tiêu. Là mục tiêu đặt ra mang tính thách thức nhưng có thể đạt được, trong đó người ta xây dựng khung để đạt được mục tiêu này, …

 • 143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2009)

 • Lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21 cần những kĩ năng gì. Trong thế kỉ 21 các nhà lãnh đạo giáo dục sống trong môi trường công nghệ thông tin truyền thôn g. Trường học của họ sử dụng kĩ thuật số. Vì vậy họ cần một công dân với các kĩ năng của thế kỉ 21: Người nắm bắt được các môn học và các vấn đề của thế kỉ 21 (các môn nghệ thuật, ngôn ngữ, toán, các môn khoa học, hiểu biết toàn cầu và tài chính); Năng lực học tập và sáng tạo để thay đổi bản thân mình và thay đổi nhà trường phù hợp với môi trường thay đổi nhanh chóng của xã hội công nghệ thông tin; Các kĩ năng thông tin, kĩ thuật và truyền thông; Các kĩ năng sống và kĩ năng nghề nghiệp; Sử dụng các kĩ năng ICT để lãnh đạo, quản lí và sáng tạ...

 • 138.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2011)

 • Trong rất nhiều chiến lược và cách thức để thực hiện hóa phương châm, việc áp dụng công nghệ thong tin truyền thong (ICT) vào giáo dục được xem là một công cụ mạnh và hữu ích, có tác dụng lớn cho quá trình này. ICT sẽ giúp việc tích cực hóa, cá nhân hóa người học, tạo sự tương tác và quá trình tự khám phá cũng như quá trình tự học diễn ra một cách dễ dàng.

 • 00080000287.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Kim Long; Hồ, Thị Nhật; Lê, Thanh Huyền; Nguyễn, Tùng Lâm; Lê, Anh Vinh (2016)

 • Những vấn đề chung về phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Tiêu chí đánh giá, mẫu bài soạn, mẫu quan sát giờ dạy phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Hướng dẫn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong một số môn học Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua câu lạc bộ sáng tạo

 • Entrepreneurial Skills for Women's Business Success Lessons around the World and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu; Barth, J. Richard (2014)

 • Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa, according to the 2012 Global Entrepreneurship monitor report on women[1]. There are many obstacles that prevent women from starting their own business in different countries, including in Vietnam. The lack of necessary entrepreneurial skills is a main factor that causes women to be afraid of failure in their entrepreneurial activities. Thefore, the development of entrepreneurial skills in women is a prerequisite for the successful development of women-owned businesses. Besides, n...

 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu (2014)

 • Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa, according to the 2012 Global Entrepreneurship monitor report on women [1]. There are many obstacles that prevent women from starting their own business in different countries, including in Vietnam. The lack of necessary entrepreneurial skills is a main factor that causes women to be afraid of failure in their entrepreneurial activities. Thefore, the development of entrepreneurial skills in women is a prerequisite for the successful development of women-owned businesses. Besides, ...

 • 140.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Bích Liễu; Trần, Quốc Toản (2010)

 • Các nước phát triển giáo dục (GD) trong những nền kinh tế thị trường (KTTT) khác nhau: KTTT tự do, KTTT điều tiết, KTTT xã hội, KTTT định hướng XHCN hay KTTT đặc sắc kiểu Trung Quốc … GD của các nước trong nền KTTT vừa chịu sự tác động của thị trường với các qui luật cạnh tranh, cung-cầu, giá cả và các tính chất của nó: tự do, linh hoạt, “Bàn tay vô hình”…

 • TC_02706.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trần, Thị Bích Liễu (2013)

 • Phân cấp quản lí tài chính nói chung và phân câp quản lí tài chính trong giáo dục nói riêng là một xu thế tất yếu trong quản lí nhà nước. Mấy thập kỷ gần đây, các nhà nghiên cứu ở nhiều nước đã chứng minh được rằng phân cấp quản lí tài chính trong giáo dục và các chính sách đa dạng của phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD) có nhiều tác động tích cực đến chất lượng giáo dục (CLGD). Nguyên nhân là đã tạo được quyền chủ động của nhà trường trong việc phân bổ kinh phí phù hợp với nhu cầu hoạt động, làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động giáo dục. Ở Việt Nam, PCQLTCGD mới được thực hiện và điều kiện thực hiện việc phân cấp tài chính còn nhiều hạn chế. Bài viết này tập ...

 • 487-1-932-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trần, Thị Bích Liễu (2013)

 • Phân cấp quản lí tài chính nói chung và phân câp quản lí tài chính trong giáo dục nói riêng là một xu thế tất yếu trong quản lí nhà nước. Mấy thập kỷ gần đây, các nhà nghiên cứu ở nhiều nước đã chứng minh được rằng phân cấp quản lí tài chính trong giáo dục và các chính sách đa dạng của phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD) có nhiều tác động tích cực đến chất lượng giáo dục (CLGD). Nguyên nhân là đã tạo được quyền chủ động của nhà trường trong việc phân bổ kinh phí phù hợp với nhu cầu hoạt động, làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động giáo dục. Ở Việt Nam, PCQLTCGD mới được thực hiện và điều kiện thực hiện việc phân cấp tài chính còn nhiều hạn chế. Bài viết này tập ...

 • 05050002951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Minh Tuấn;  Advisor: Trần, Thị Bích Liễu (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động dạy học tác giả đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.