Browsing by Author Trần, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 39 of 39
 • SPV_14-18_TranThiDung.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lã, Phương Thúy (2018)

 • Về mặt nghiên cứu lí luận: chúng tôi hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết liên quan đến phương pháp đóng vai, một số truyện Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Ngữ văn 11). Về mặt nghiên cứu thực tiễn: Xây dựng kế hoạch thực hiện phương pháp đóng vai để dạy học một số truyện Việt Nam 1930 – 1945 (Ngữ văn 11). Tổ chức thực nghiệm sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học một số truyện Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Ngữ văn 11) với học sinh lớp 11, tại một trường Trung học phổ thông cụ thể, từ đó rút ra được những kết luận và khuyến nghị nhất định.

 • 4368-49-9286-4-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Dung; Trần, Nghi; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Thế Hùng; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Bể Phú Khánh nằm trên vùng biển miền Trung Việt Nam giới hạn trong khoảng kinh tuyến 109o-112030’E và vĩ tuyến 10030’-15oN. Khu vực bể Phú Khánh có một lịch sử phát triển địa chất trong Miocen rất phức tạp với 3 chu kì trầm tích: Miocen sớm (N11), Miocen giữa (N12) và Miocen muộn (N13). Mỗi chu kì trầm tích này được sinh ra và bị biến dạng theo một quy luật là sụt lún, lấp đầy trầm tích nhấn chìm sâu và vật liệu trầm tích bở rời biến thành đá trầm tích (diagenesis) và tiếp tục bị biến đổi thứ sinh trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tăng cao (catagenesis). Cuối mỗi chu kì các bể trầm tích thứ cấp bị nâng lên khỏi mặt nước và bị bào mòn tạo ra bất chỉnhhợp góc hoặc bất chỉnh hợp địa t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lê, Quang Thảo (2022)

 • Nội dung cơ bản của luận văn là đưa ra các khái niệm cơ bản về cảm biến, phân loại cảm biến và đi sâu tìm hiểu về cảm biến điện dung. Tác giả tập trung làm rõ một số quá trình biến đổi trong đầu chiên, nêu tầm quan trọng của dầu ăn, các yếu tố ảnh hưởng tới dầu chiên và thực trạng của việc tái sử dụng dầu ăn hiện nay, các ảnh hưởng của chất lượng dầu ăn tới sức khỏe con người. Ứng dụng cảm biến điện dung vào hệ thống đánh giá chất lượng dầu ăn. Từ cơ sở lý thuyết và vấn đề dặt ra, thiết kế cảm biến đo điện dung dầu ăn và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dầu chiên.Cuối cùng là phân tích ưu, nhược điểm và hướng phát triển tiếp theo của luận văn.

 • TN18.17.pdf.jpg
 • Đề tài khoa học


 • Authors: Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.

Browsing by Author Trần, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 39 of 39
 • SPV_14-18_TranThiDung.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lã, Phương Thúy (2018)

 • Về mặt nghiên cứu lí luận: chúng tôi hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết liên quan đến phương pháp đóng vai, một số truyện Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Ngữ văn 11). Về mặt nghiên cứu thực tiễn: Xây dựng kế hoạch thực hiện phương pháp đóng vai để dạy học một số truyện Việt Nam 1930 – 1945 (Ngữ văn 11). Tổ chức thực nghiệm sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học một số truyện Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (Ngữ văn 11) với học sinh lớp 11, tại một trường Trung học phổ thông cụ thể, từ đó rút ra được những kết luận và khuyến nghị nhất định.

 • 4368-49-9286-4-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Dung; Trần, Nghi; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Thế Hùng; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Bể Phú Khánh nằm trên vùng biển miền Trung Việt Nam giới hạn trong khoảng kinh tuyến 109o-112030’E và vĩ tuyến 10030’-15oN. Khu vực bể Phú Khánh có một lịch sử phát triển địa chất trong Miocen rất phức tạp với 3 chu kì trầm tích: Miocen sớm (N11), Miocen giữa (N12) và Miocen muộn (N13). Mỗi chu kì trầm tích này được sinh ra và bị biến dạng theo một quy luật là sụt lún, lấp đầy trầm tích nhấn chìm sâu và vật liệu trầm tích bở rời biến thành đá trầm tích (diagenesis) và tiếp tục bị biến đổi thứ sinh trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tăng cao (catagenesis). Cuối mỗi chu kì các bể trầm tích thứ cấp bị nâng lên khỏi mặt nước và bị bào mòn tạo ra bất chỉnhhợp góc hoặc bất chỉnh hợp địa t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lê, Quang Thảo (2022)

 • Nội dung cơ bản của luận văn là đưa ra các khái niệm cơ bản về cảm biến, phân loại cảm biến và đi sâu tìm hiểu về cảm biến điện dung. Tác giả tập trung làm rõ một số quá trình biến đổi trong đầu chiên, nêu tầm quan trọng của dầu ăn, các yếu tố ảnh hưởng tới dầu chiên và thực trạng của việc tái sử dụng dầu ăn hiện nay, các ảnh hưởng của chất lượng dầu ăn tới sức khỏe con người. Ứng dụng cảm biến điện dung vào hệ thống đánh giá chất lượng dầu ăn. Từ cơ sở lý thuyết và vấn đề dặt ra, thiết kế cảm biến đo điện dung dầu ăn và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dầu chiên.Cuối cùng là phân tích ưu, nhược điểm và hướng phát triển tiếp theo của luận văn.

 • TN18.17.pdf.jpg
 • Đề tài khoa học


 • Authors: Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.