Browsing by Author Trần, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 37 to 39 of 39
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lê, Quang Thảo (2022)

 • Nội dung cơ bản của luận văn là đưa ra các khái niệm cơ bản về cảm biến, phân loại cảm biến và đi sâu tìm hiểu về cảm biến điện dung. Tác giả tập trung làm rõ một số quá trình biến đổi trong đầu chiên, nêu tầm quan trọng của dầu ăn, các yếu tố ảnh hưởng tới dầu chiên và thực trạng của việc tái sử dụng dầu ăn hiện nay, các ảnh hưởng của chất lượng dầu ăn tới sức khỏe con người. Ứng dụng cảm biến điện dung vào hệ thống đánh giá chất lượng dầu ăn. Từ cơ sở lý thuyết và vấn đề dặt ra, thiết kế cảm biến đo điện dung dầu ăn và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dầu chiên.Cuối cùng là phân tích ưu, nhược điểm và hướng phát triển tiếp theo của luận văn.

 • TN18.17.pdf.jpg
 • Đề tài khoa học


 • Authors: Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.

Browsing by Author Trần, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 37 to 39 of 39
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Dung;  Advisor: Lê, Quang Thảo (2022)

 • Nội dung cơ bản của luận văn là đưa ra các khái niệm cơ bản về cảm biến, phân loại cảm biến và đi sâu tìm hiểu về cảm biến điện dung. Tác giả tập trung làm rõ một số quá trình biến đổi trong đầu chiên, nêu tầm quan trọng của dầu ăn, các yếu tố ảnh hưởng tới dầu chiên và thực trạng của việc tái sử dụng dầu ăn hiện nay, các ảnh hưởng của chất lượng dầu ăn tới sức khỏe con người. Ứng dụng cảm biến điện dung vào hệ thống đánh giá chất lượng dầu ăn. Từ cơ sở lý thuyết và vấn đề dặt ra, thiết kế cảm biến đo điện dung dầu ăn và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dầu chiên.Cuối cùng là phân tích ưu, nhược điểm và hướng phát triển tiếp theo của luận văn.

 • TN18.17.pdf.jpg
 • Đề tài khoa học


 • Authors: Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Huyền Trang (2019)

 • Làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.