Browsing by Author Trần, Thị Hạnh Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên t (...); Electronic Resources

 • V_L2_01820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền (2009)

 • Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên trong hệ thống các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và các biện pháp phòng chống, khắc phục của nhà Nguyễn để làm sáng tỏ lịch sử triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX từ hai góc độ: vị trí, vai trò của giai cấp cầm quyền trong quá trình chăm lo đời sống nhân dân và yêu cầu bức xúc của xã hội cùng những giải pháp và hệ quả.

Browsing by Author Trần, Thị Hạnh Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên t (...); Electronic Resources

 • V_L2_01820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền (2009)

 • Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên trong hệ thống các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và các biện pháp phòng chống, khắc phục của nhà Nguyễn để làm sáng tỏ lịch sử triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX từ hai góc độ: vị trí, vai trò của giai cấp cầm quyền trong quá trình chăm lo đời sống nhân dân và yêu cầu bức xúc của xã hội cùng những giải pháp và hệ quả.