Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 10 of 10
 • Tran Thi Hong Nhung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2015)

 • Sống hoà hợp với tự nhiên luôn và ước mơ và đặc điểm văn hoá nổi bật của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Với nền nông nghiệp lúa nước, người dân Việt Nam đã tìm mọi cách bắt thiên nhiên phục vụ cho những nhu cầu của mình. Đặc điểm này được thể hiện rõ rệt ở những vùng đất khác nhau trên lãnh thổ, tạo nên nét riêng biệt trong nền văn hoá nông nghiệp của người dân các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất hạ lưu của con sông lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được bồi đắp hàng năm một lượng phù sa màu mỡ. Nhờ vậy, đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển một nền nông nghiệp trù phú với nhiều loại cây trồng phong phú và đa dạng. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình và nước tưới, ...

 • 00050003003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

 • 000500002168_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)

Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 10 of 10
 • Tran Thi Hong Nhung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2015)

 • Sống hoà hợp với tự nhiên luôn và ước mơ và đặc điểm văn hoá nổi bật của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Với nền nông nghiệp lúa nước, người dân Việt Nam đã tìm mọi cách bắt thiên nhiên phục vụ cho những nhu cầu của mình. Đặc điểm này được thể hiện rõ rệt ở những vùng đất khác nhau trên lãnh thổ, tạo nên nét riêng biệt trong nền văn hoá nông nghiệp của người dân các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất hạ lưu của con sông lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được bồi đắp hàng năm một lượng phù sa màu mỡ. Nhờ vậy, đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển một nền nông nghiệp trù phú với nhiều loại cây trồng phong phú và đa dạng. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình và nước tưới, ...

 • 00050003003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

 • 000500002168_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)