Browsing by Author Trần, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050007161.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thành Hiếu (2016)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp cũng nhƣ nội dung cụ thể của quản lý tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học, phân tích thực trạng của hoạt động quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và tìm ra nguyên nhân.Từ kết quả phân tích có được đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc

Browsing by Author Trần, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050007161.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thành Hiếu (2016)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp cũng nhƣ nội dung cụ thể của quản lý tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học, phân tích thực trạng của hoạt động quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và tìm ra nguyên nhân.Từ kết quả phân tích có được đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc