Browsing by Author Trần, Thị Kim Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 25
 • 6.Tran Thi Kim Oanh 302-311.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh; Vũ, Đức Chính (2016)

 • Sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống là một quá trình lịch sử lâu đời, hiện nay có những "biến đổi" mạnh mẽ, thể hiện một sắc thái mới, đặc trưng mới mang đậm dấu ấn của những biến đổi xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề cập đến biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại một số ngôi chùa ở Hà Nội (chùa Quán Sứ, chùa Trung Kính Thượng) hiện nay. Sự hội nhập ngày nay thể hiện, ngày càng có nhiều người, với đủ các thành phần, lứa tuổi tham gia vào các đạo tràng tại các chùa, trở thành các phật tử, tham dự các lớp nghe giảng giáo lý Phật giáo; nhiều hành vi thờ cúng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vào các ngày sóc, vọng, cưới xi...

 • 02050006263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Phương;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2020)

 • Luận văn đã khái quát lý luận chung nguyên lý Mẹ trong văn hóa Việt Nam và tục thờ Mẫu ở Việt Nam Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, đã chỉ ra tính đa văn hóa của biểu tượng người Mẹ trong tục thờ Mẫu ở các khía cạnh: người Mẹ tự nhiên, người Mẹ lịch sử, huyền thoại, người Mẹ đa dân tộc và hội tụ đỉnh cao ở hình ảnh người Mẹ Mẫu nghi thiên hạ Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Luận văn chỉ ra những quyền năng của biểu tượng người Mẹ: người Mẹ với quyền năng làm chủ; người Mẹ với quyền năng sinh sôi, sáng tạo; người Mẹ với quyền năng chở che, bao bọc và tạo dựng hạnh phúc; và người Mẹ với quyền năng là biểu tượng của cái đẹp hoàn mỹ. Luận văn chỉ ra bản sắc văn hóa qua bản tính tự nhiên và giá t...

 • 02050005574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khamngiem, Sengsouliya;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2018)

 • Tôn giáo là một vấn đề có tính phức tạp và nhạy cảm nhưng là nhu cầu cần thiết trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân. Nhu cầu này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cá nhân và xã hội của một khu vực, một quốc gia. Chính vì vậy, mà hoạt động tôn giáo cũng cần phải được quan tâm nhất định. Hơn nữa, tôn giáo là một vấn đề thuộc về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của con người và là một quyền của con người đã được cộng đồng thế giới thừa nhận nên việc quản lý các hoạt động tôn giáo không thể chỉ dùng duy nhất công cụ pháp luật mà phải sử dụng tổng hợp các phương pháp từ phương pháp tác động về tư tưởng, tác động về kinh tế đến các phương pháp hành chính. Ngoài ra, ch...

 • 00050004962_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2014)

 • Luận văn trình bày các vấn đề lý luận về các thể loại chế tài, đặc biệt là các quan điểm của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Theo Luật Thương mại 2005, các chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm hai phân loại chính là chế tài do pháp luật dự liệu và chế tài do các bên tự thỏa thuận. Luận văn phân tích rõ các bất cập chủ yếu liên quan tới các qui định của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 về các thể loại chế tài và các điều kiện áp dụng từng chế tài. Các bất cập nhất liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng và buộc thực hiện đúng hợp đồng. Hai đạo luật kể trên đều được ban hành năm 2005, song có mâu thuẫn lớn liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng. Ngoà...

 • 02050006148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mỹ Kim;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Khái quát chung về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chỉ ra vai trò của lễ hội truyền thống đối vời đời sống người dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự báo những xu hướng vận động của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay. Đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh giai đoạn hiện nay và đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.

 • 02050006183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Lâm;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2020)

 • Trên cơ sở lý luận về công tác từ thiện xã hội của Phật giáo và về Phật giáo Kiên Giang, luận văn đã chỉ ra thực trạng công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Kiên Giang dưới các khía cạnh: an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Trên cơ sở thực trạng đó, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các thành tựu, hạn chế đó, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

 • 02050003324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2015)

 • Trình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 • 20201020082616.pdf.jpg
 • Book chapter


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Bài thơ khái quát về tầm quan trọng của việc đọc sách: giúp cho người đọc phát huy sự sáng tạo, áp dụng những kiến thức trong sách vào ứng dụng thực tế của bản thân để xử lý trong các tình huống khác nhau. ... Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách đó sẽ giúp người đọc ngày càng phát triển được bản thân.

 • 02050002486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thế Quốc Huy (Thích Quảng Trí);  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2014)

 • Khái luận về Duy thức học Phật giáo và Bát thức Tâm vương, cùng 51 hànhTâm sở. Phân tích về quan niệm biện chứng trong Duy thức học Phật giáo thể hiện trong sự tác động qua lại giữa Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở. Trên cơ sở đã phân tích ở trên, luận văn đưa ra ý nghĩa mang tính phương pháp luận của sự biện chứng trong Duy thức học Phật giáo được thể hiện qua Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở

 • 02050004779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Thúy;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và tình hình tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. Chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và vấn đề đặt ra. Chương 3: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ: Bài học và giải pháp.

 • KL trịnh Ngọc Anh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Ngọc Anh;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Trình bày khái lược chung về Thánh ca Công giáo và lịch sử phát triển của Thánh ca tại Việt Nam và trên thế giới. Phân tích vai trò của Thánh ca đối với nền âm nhạc Việt Nam. Khảo sát những vai trò của Thánh ca với người Công giáo để làm rõ những đóng góp của Thánh ca với công cuộc giáo dục đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những giá trị Thánh ca Công giáo đem lại cho đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

 • 02050001045_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Vũ Long;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số khái niệm và phân tích chung nhất về đạo Islam và kinh Qur’an. Tìm hiểu, phân tích chức năng của gia đình người muslim; các mối quan hệ gia đình trong nếp sống đạo của người muslim qua kinh Qur’an, đồng thời so sánh sự tương đồng và khác b (...); Electronic Resources

 • V_L2_01722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Minh Thuận;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2009)

 • Làm rõ nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo (ĐKTG); quan điểm, nguyên tắc và phương pháp cơ bản về đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa, tôn giáo ở tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu quá trình xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Bình từ năm 1986 đến nay: Công cuộc đổi mới; những chủ trương, nghị quyết, chính sách và giải pháp của Đảng bộ, Mặt trân tổ quốc, Ban tôn giáo tỉnh Thái Bình về xây dựng khối ĐKTG. Nêu lên những thành tựu, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trong việc triển khai xây dựng khối Đại ĐKTG ở Thái Bình qua hơn 20 năm đổi m...

 • 02050001213_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hiếu;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề chung về Kinh Qur'an như nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, kết cấu… Làm rõ một số nguyên tắc đạo đức trong Kinh Qur'an; nhìn nhận, đánh giá nó dưới góc độ đạo đức học Macxit; Electronic Resources

 • 02050005842.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Luận văn: Trình bày được một cách khoa học, khách quan về tổ chức của Islam ở Hà Nội trong lịch sử cũng như hiện nay. Rút ra một số đặc điểm cơ bản của tổ chức Islam ở Hà Nội và so sánh tổ chức Islam ở Hà Nội với một số tổ chức Islam ở tỉnh khác. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới tổ chức Islam ở Hà Nội nói riêng và với Islam ở Việt Nam nói chung

 • KY-27.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Qua quan điểm của chủ nghĩa Mác về xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thực tiễn ở Việt Nam cho thấy: Nếu chỉ thừa nhận Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ thì chưa đủ mà điều quan trọng hơn là trong mọi việc làm, từ việc xác định mục tiêu đến việc đề ra chính sách và biện pháp thực hiện mục tiêu, phải luôn hiện thực, thích hợp với đặc điểm của một nước từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, phải hết sức đề phòng tư tưởng chủ quan, nóng vội và duy ý chí.

Browsing by Author Trần, Thị Kim Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 25
 • 6.Tran Thi Kim Oanh 302-311.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh; Vũ, Đức Chính (2016)

 • Sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống là một quá trình lịch sử lâu đời, hiện nay có những "biến đổi" mạnh mẽ, thể hiện một sắc thái mới, đặc trưng mới mang đậm dấu ấn của những biến đổi xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề cập đến biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại một số ngôi chùa ở Hà Nội (chùa Quán Sứ, chùa Trung Kính Thượng) hiện nay. Sự hội nhập ngày nay thể hiện, ngày càng có nhiều người, với đủ các thành phần, lứa tuổi tham gia vào các đạo tràng tại các chùa, trở thành các phật tử, tham dự các lớp nghe giảng giáo lý Phật giáo; nhiều hành vi thờ cúng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vào các ngày sóc, vọng, cưới xi...

 • 02050006263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Phương;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2020)

 • Luận văn đã khái quát lý luận chung nguyên lý Mẹ trong văn hóa Việt Nam và tục thờ Mẫu ở Việt Nam Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, đã chỉ ra tính đa văn hóa của biểu tượng người Mẹ trong tục thờ Mẫu ở các khía cạnh: người Mẹ tự nhiên, người Mẹ lịch sử, huyền thoại, người Mẹ đa dân tộc và hội tụ đỉnh cao ở hình ảnh người Mẹ Mẫu nghi thiên hạ Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Luận văn chỉ ra những quyền năng của biểu tượng người Mẹ: người Mẹ với quyền năng làm chủ; người Mẹ với quyền năng sinh sôi, sáng tạo; người Mẹ với quyền năng chở che, bao bọc và tạo dựng hạnh phúc; và người Mẹ với quyền năng là biểu tượng của cái đẹp hoàn mỹ. Luận văn chỉ ra bản sắc văn hóa qua bản tính tự nhiên và giá t...

 • 02050005574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khamngiem, Sengsouliya;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2018)

 • Tôn giáo là một vấn đề có tính phức tạp và nhạy cảm nhưng là nhu cầu cần thiết trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân. Nhu cầu này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cá nhân và xã hội của một khu vực, một quốc gia. Chính vì vậy, mà hoạt động tôn giáo cũng cần phải được quan tâm nhất định. Hơn nữa, tôn giáo là một vấn đề thuộc về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của con người và là một quyền của con người đã được cộng đồng thế giới thừa nhận nên việc quản lý các hoạt động tôn giáo không thể chỉ dùng duy nhất công cụ pháp luật mà phải sử dụng tổng hợp các phương pháp từ phương pháp tác động về tư tưởng, tác động về kinh tế đến các phương pháp hành chính. Ngoài ra, ch...

 • 00050004962_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2014)

 • Luận văn trình bày các vấn đề lý luận về các thể loại chế tài, đặc biệt là các quan điểm của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Theo Luật Thương mại 2005, các chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm hai phân loại chính là chế tài do pháp luật dự liệu và chế tài do các bên tự thỏa thuận. Luận văn phân tích rõ các bất cập chủ yếu liên quan tới các qui định của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 về các thể loại chế tài và các điều kiện áp dụng từng chế tài. Các bất cập nhất liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng và buộc thực hiện đúng hợp đồng. Hai đạo luật kể trên đều được ban hành năm 2005, song có mâu thuẫn lớn liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng. Ngoà...

 • 02050006148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mỹ Kim;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Khái quát chung về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chỉ ra vai trò của lễ hội truyền thống đối vời đời sống người dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự báo những xu hướng vận động của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay. Đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh giai đoạn hiện nay và đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.

 • 02050006183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Lâm;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2020)

 • Trên cơ sở lý luận về công tác từ thiện xã hội của Phật giáo và về Phật giáo Kiên Giang, luận văn đã chỉ ra thực trạng công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Kiên Giang dưới các khía cạnh: an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Trên cơ sở thực trạng đó, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các thành tựu, hạn chế đó, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

 • 02050003324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2015)

 • Trình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 • 20201020082616.pdf.jpg
 • Book chapter


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Bài thơ khái quát về tầm quan trọng của việc đọc sách: giúp cho người đọc phát huy sự sáng tạo, áp dụng những kiến thức trong sách vào ứng dụng thực tế của bản thân để xử lý trong các tình huống khác nhau. ... Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách đó sẽ giúp người đọc ngày càng phát triển được bản thân.

 • 02050002486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thế Quốc Huy (Thích Quảng Trí);  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2014)

 • Khái luận về Duy thức học Phật giáo và Bát thức Tâm vương, cùng 51 hànhTâm sở. Phân tích về quan niệm biện chứng trong Duy thức học Phật giáo thể hiện trong sự tác động qua lại giữa Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở. Trên cơ sở đã phân tích ở trên, luận văn đưa ra ý nghĩa mang tính phương pháp luận của sự biện chứng trong Duy thức học Phật giáo được thể hiện qua Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở

 • 02050004779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Thúy;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và tình hình tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. Chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và vấn đề đặt ra. Chương 3: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ: Bài học và giải pháp.

 • KL trịnh Ngọc Anh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Ngọc Anh;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Trình bày khái lược chung về Thánh ca Công giáo và lịch sử phát triển của Thánh ca tại Việt Nam và trên thế giới. Phân tích vai trò của Thánh ca đối với nền âm nhạc Việt Nam. Khảo sát những vai trò của Thánh ca với người Công giáo để làm rõ những đóng góp của Thánh ca với công cuộc giáo dục đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những giá trị Thánh ca Công giáo đem lại cho đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

 • 02050001045_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Vũ Long;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số khái niệm và phân tích chung nhất về đạo Islam và kinh Qur’an. Tìm hiểu, phân tích chức năng của gia đình người muslim; các mối quan hệ gia đình trong nếp sống đạo của người muslim qua kinh Qur’an, đồng thời so sánh sự tương đồng và khác b (...); Electronic Resources

 • V_L2_01722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Minh Thuận;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2009)

 • Làm rõ nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo (ĐKTG); quan điểm, nguyên tắc và phương pháp cơ bản về đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa, tôn giáo ở tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu quá trình xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Bình từ năm 1986 đến nay: Công cuộc đổi mới; những chủ trương, nghị quyết, chính sách và giải pháp của Đảng bộ, Mặt trân tổ quốc, Ban tôn giáo tỉnh Thái Bình về xây dựng khối ĐKTG. Nêu lên những thành tựu, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trong việc triển khai xây dựng khối Đại ĐKTG ở Thái Bình qua hơn 20 năm đổi m...

 • 02050001213_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hiếu;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề chung về Kinh Qur'an như nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, kết cấu… Làm rõ một số nguyên tắc đạo đức trong Kinh Qur'an; nhìn nhận, đánh giá nó dưới góc độ đạo đức học Macxit; Electronic Resources

 • 02050005842.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Luận văn: Trình bày được một cách khoa học, khách quan về tổ chức của Islam ở Hà Nội trong lịch sử cũng như hiện nay. Rút ra một số đặc điểm cơ bản của tổ chức Islam ở Hà Nội và so sánh tổ chức Islam ở Hà Nội với một số tổ chức Islam ở tỉnh khác. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới tổ chức Islam ở Hà Nội nói riêng và với Islam ở Việt Nam nói chung

 • KY-27.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Oanh (2012)

 • Qua quan điểm của chủ nghĩa Mác về xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thực tiễn ở Việt Nam cho thấy: Nếu chỉ thừa nhận Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ thì chưa đủ mà điều quan trọng hơn là trong mọi việc làm, từ việc xác định mục tiêu đến việc đề ra chính sách và biện pháp thực hiện mục tiêu, phải luôn hiện thực, thích hợp với đặc điểm của một nước từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, phải hết sức đề phòng tư tưởng chủ quan, nóng vội và duy ý chí.