Browsing by Author Trần, Thị Kim Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 4 of 4
  • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-04-16)

  • Trong tinh hinh đất nươc ở thời ki mở cửa va hội nhập như hiên nay đã thu hút rất nhiêu nha đầu tư nươc ngoai trong tất cả cac lĩnh vực, viêc nghiên cưu nhưng biêu hiên vê sự tương ưng, sự tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (tiêng Anh - tiêng Viêt) la viêc lam co ý nghĩa, co gia trị quan trong trong giao tiêp. Cho nên, một sô vấn đê vê tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai hay nhiêu ngôn ngư la vấn đê cần thiêt. Bai viêt đưa ra nhưng biêu hiên vê tính tương đương trong chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (Anh - Viêt) va tư nhưng lý thuyêt vê tương đương trong chuyên dịch, biêu đồ thê hiên môi quan hê liên ca nhân la cai biêu đat va cai đươc biêu đat đ...

Browsing by Author Trần, Thị Kim Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 4 of 4
  • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-04-16)

  • Trong tinh hinh đất nươc ở thời ki mở cửa va hội nhập như hiên nay đã thu hút rất nhiêu nha đầu tư nươc ngoai trong tất cả cac lĩnh vực, viêc nghiên cưu nhưng biêu hiên vê sự tương ưng, sự tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (tiêng Anh - tiêng Viêt) la viêc lam co ý nghĩa, co gia trị quan trong trong giao tiêp. Cho nên, một sô vấn đê vê tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai hay nhiêu ngôn ngư la vấn đê cần thiêt. Bai viêt đưa ra nhưng biêu hiên vê tính tương đương trong chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (Anh - Viêt) va tư nhưng lý thuyêt vê tương đương trong chuyên dịch, biêu đồ thê hiên môi quan hê liên ca nhân la cai biêu đat va cai đươc biêu đat đ...