Browsing by Author Trần, Thị Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6
 • 00050004521.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Hà (2014)

 • Đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một ngân hàng thương mại. Từ đó, phân tích, đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong một vài năm gần đây theo các tiêu chí nêu ra, có chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu. Luận văn cũng đề xuất một vài giải pháp cụ thể để phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

 • 09_Trần Thị Ngọc Hà_QH2014.Y.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • “Phân tích thành phần Stipuleanosid R2 có trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp” tiếp nối nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của thân rễ SVD và “Nghiên cứu thành phần saponin có trong thân rễ của SVD trồng ở Sa Pa”-luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy [12], với các mục tiêu định tính và bước đầu định lượng thành phần stipuleanosid R2 trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp gồm: thân (trên mặt đất), lá và thân rễ.

Browsing by Author Trần, Thị Ngọc Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6
 • 00050004521.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Hà (2014)

 • Đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một ngân hàng thương mại. Từ đó, phân tích, đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong một vài năm gần đây theo các tiêu chí nêu ra, có chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu. Luận văn cũng đề xuất một vài giải pháp cụ thể để phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

 • 09_Trần Thị Ngọc Hà_QH2014.Y.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • “Phân tích thành phần Stipuleanosid R2 có trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp” tiếp nối nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của thân rễ SVD và “Nghiên cứu thành phần saponin có trong thân rễ của SVD trồng ở Sa Pa”-luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy [12], với các mục tiêu định tính và bước đầu định lượng thành phần stipuleanosid R2 trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp gồm: thân (trên mặt đất), lá và thân rễ.