Browsing by Author Trần, Thị Thu Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 04051001263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Some researchers (e.g., Anderson, 2003 & Carrell, 1988) claim that reading is one of the most essential and important skills which language learners need to master. However, the majority of students at FIC express that reading in English is a challenging problem for them because most of the reading texts in English contain a lot of unknown words; whereas their amount of vocabulary is limited. This causes students\u201f reading comprehension to decrease sharply. Accordingly, it is necessary to find out an effective way to increase the students\u201f reading comprehension. This study is aimed at investigating the effectiveness of L1-L2 glossing in reading comprehension lessons of the fi...

 • TRẦN THỊ THU NGA.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga (2018-11-17)

 • Classroom interaction has been considered one of the most important pedagogical research topics in language classrooms in recent decades, mostly due to the influence of the Russian psychologist Lev Vygotsky. Interactions in language classrooms are important social activities for students through which they not only construct knowledge, but also build confdence and identity as competent language users. Many research methodologies have been employed to investigate English language teaching (ELT) classroom interaction. This paper aims to provide a review of the conceptualization of classroom interaction. It also states the conception of classroom interaction from second language ac...

 • V_L2_01969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga (2010)

 • Mỗi thời đại đều sản sinh ra dạng thức văn học mang đặc tính của nó. Thời thế đổi thay, có những thể loại văn học ở đỉnh cao huy hoàng rồi lại lùi vào vang bóng một thời nhường ngôi cho thể loại khác. Nhưng, cũng có những thể loại từ cổ xưa cho đến nay như một mạch ngầm lặng lẽ mà vẫn dồi dào tràn chảy. Có thể nói, ký là một trong những thể loại như vậy. Nói một cách khách quan, so với các thể loại khác thì ký ở vị trí khiêm tốn và thường bị xem nhẹ hơn. Tuy nhiên, trong văn học thế giới nói chung, văn học Việt Nam nói riêng, “với tư tưởng dân chủ mạnh mẽ, với tinh thần sẵn sàng “dấn thân”, nhập cuộc, ký đã trở thành thể loại tiên phong nhất của dòng văn học thời kỳ đổi mới, trên cơ s...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những tác giả viết kí hay nhất ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người chưa thật sự mặn mà với thể kí và những công trình nghiên cứu một cách hệ thống về văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường còn chưa nhiều. Bám sát các đặc trưng của thể loại, chúng tôi đã chỉ ra những vẻ đẹp văn chương nổi bật của những trang kí Hoàng Phủ Ngọc Tường. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, đóng góp của tác giả đối với thể loại nói riêng, văn học Việt Nam hiện đại nói chung. Các kết quả của luận văn cũng góp phần mở rộng con đường cho...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 04051001263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Some researchers (e.g., Anderson, 2003 & Carrell, 1988) claim that reading is one of the most essential and important skills which language learners need to master. However, the majority of students at FIC express that reading in English is a challenging problem for them because most of the reading texts in English contain a lot of unknown words; whereas their amount of vocabulary is limited. This causes students\u201f reading comprehension to decrease sharply. Accordingly, it is necessary to find out an effective way to increase the students\u201f reading comprehension. This study is aimed at investigating the effectiveness of L1-L2 glossing in reading comprehension lessons of the fi...

 • TRẦN THỊ THU NGA.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga (2018-11-17)

 • Classroom interaction has been considered one of the most important pedagogical research topics in language classrooms in recent decades, mostly due to the influence of the Russian psychologist Lev Vygotsky. Interactions in language classrooms are important social activities for students through which they not only construct knowledge, but also build confdence and identity as competent language users. Many research methodologies have been employed to investigate English language teaching (ELT) classroom interaction. This paper aims to provide a review of the conceptualization of classroom interaction. It also states the conception of classroom interaction from second language ac...

 • V_L2_01969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga (2010)

 • Mỗi thời đại đều sản sinh ra dạng thức văn học mang đặc tính của nó. Thời thế đổi thay, có những thể loại văn học ở đỉnh cao huy hoàng rồi lại lùi vào vang bóng một thời nhường ngôi cho thể loại khác. Nhưng, cũng có những thể loại từ cổ xưa cho đến nay như một mạch ngầm lặng lẽ mà vẫn dồi dào tràn chảy. Có thể nói, ký là một trong những thể loại như vậy. Nói một cách khách quan, so với các thể loại khác thì ký ở vị trí khiêm tốn và thường bị xem nhẹ hơn. Tuy nhiên, trong văn học thế giới nói chung, văn học Việt Nam nói riêng, “với tư tưởng dân chủ mạnh mẽ, với tinh thần sẵn sàng “dấn thân”, nhập cuộc, ký đã trở thành thể loại tiên phong nhất của dòng văn học thời kỳ đổi mới, trên cơ s...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những tác giả viết kí hay nhất ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người chưa thật sự mặn mà với thể kí và những công trình nghiên cứu một cách hệ thống về văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường còn chưa nhiều. Bám sát các đặc trưng của thể loại, chúng tôi đã chỉ ra những vẻ đẹp văn chương nổi bật của những trang kí Hoàng Phủ Ngọc Tường. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, đóng góp của tác giả đối với thể loại nói riêng, văn học Việt Nam hiện đại nói chung. Các kết quả của luận văn cũng góp phần mở rộng con đường cho...