Browsing by Author Trần, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 12 of 12
  • 00050009230.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thu Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2018)

  • Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề về "Địa vị pháp lý của Thẩm phán", luận văn không chỉ nêu lên được những khái niệm có liên quan mà còn chỉ ra cơ sở, ý nghĩa của việc quy định chế định "địa vị pháp lý của Thẩm phán" Hơn thế, để thấy rõ những điểm còn hạn chế, chưa đầy đủ trong những quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn cũng đã khái quát quy định của pháp luật tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn hiện nay và thực trạng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong quá trình giải quyết xét xử các vụ, việc Hình sự, Dân sự, Hành chính. Bên cạnh việc khái quát một số quy định về sự phát triển Địa vị pháp lý của Thẩm phán qua các thời kỳ của ph...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 12 of 12
  • 00050009230.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thu Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2018)

  • Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề về "Địa vị pháp lý của Thẩm phán", luận văn không chỉ nêu lên được những khái niệm có liên quan mà còn chỉ ra cơ sở, ý nghĩa của việc quy định chế định "địa vị pháp lý của Thẩm phán" Hơn thế, để thấy rõ những điểm còn hạn chế, chưa đầy đủ trong những quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn cũng đã khái quát quy định của pháp luật tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn hiện nay và thực trạng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong quá trình giải quyết xét xử các vụ, việc Hình sự, Dân sự, Hành chính. Bên cạnh việc khái quát một số quy định về sự phát triển Địa vị pháp lý của Thẩm phán qua các thời kỳ của ph...