Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 38 of 38
 • Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) là một trong những loài đặc sản biển, phân bố hạn chế ở vùng triều ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Vũng Tàu. Hiện nay loài này đã và đang cạn kiện, thực tế tỉnh Quảng Ninh đã có những nghiên cứu về mặt sinh học, sự phân bố của loài Ngán ở ven biển để phục hổi và phát triển. Tuy nhiên, hiểu biết khoa học về môi trường tự nhiên nơi Ngán cư trú còn rất hạn chế. Bài viết này sẽ trình bày sự khác biệt của một số yếu tố dinh dưỡng trong môi trước nước nơi Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) cư trú với xung quanh. Các yếu tố này được khảo sát, thu mẫu và phân tích vào mưa (tháng 8 năm 2015) và mùa khô (tháng 3 năm năm 2016) tại vù...

 • 00051000045.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2011)

 • Constructing a questionnaire that can help company to create social media consumer profiles in Vietnam. Determining whether social media can be considered as an effective marketing channel, from the user perspectives. Deriving a list of commendations for marketing management for entering social media

 • 00050003254.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Đào, Trí Úc (2013)

 • Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và đánh giá số lượng cũng như mức độ của các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 5 năm (2008-2012) để thấy được sự gia tăng của các hành vi này cũng như những hệ quả xấu của nó đến các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là quyền và lợi ích của người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội chưa được đảm bảo. Phân tích và xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các hành vi vi phạm trên đã tác động vào những quyền và lợi ích nào của các chủ thể hay của bên thứ ba: Nhà nước và những hệ quả của nó đối với lòng tin...

 • 45. KLTN Trần Thị Thu Trang.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thành Trung; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

 • Đề tài: " Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2017" hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017. 2- Mô tả một số yếu tố liên quan đến yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên ý tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017

 • V_L0_00950_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 81 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu về mạng LAN không dây và các chuẩn của mạng WLAN; Tìm hiểu về phương thức điều chế mã bù (CCK); Đồng thời tìm hiểu và mô phỏng hệ thống CCK được sử dụng trong mạng WLAN theo chuẩn IEEE 802.11; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 01050003438(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Anh Huy; Nguyễn, Mạnh Khải (2016)

 • Khảo sát được thực trạng phát sinh chất thải rắn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn: mức độ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Đề xuất được giải pháp quản lý nhằm giúp các KCN thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

 • 33.4.16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Học phần Đất nước học Đức có vai trò quan trọng, giúp sinh viên không những lĩnh hội được kiến thức về ngôn ngữ, mà còn giúp họ có hiểu biết về văn hóa của đất nước và con người Đức. Trong bài nghiên cứu này, tác giả trình bày những đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần đất nước học Đức và hiệu quả của nó đối với việc dạy và học môn học này. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên, tác giả đưa ra một số giải pháp trong phần kết luận nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 38 of 38
 • Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) là một trong những loài đặc sản biển, phân bố hạn chế ở vùng triều ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Vũng Tàu. Hiện nay loài này đã và đang cạn kiện, thực tế tỉnh Quảng Ninh đã có những nghiên cứu về mặt sinh học, sự phân bố của loài Ngán ở ven biển để phục hổi và phát triển. Tuy nhiên, hiểu biết khoa học về môi trường tự nhiên nơi Ngán cư trú còn rất hạn chế. Bài viết này sẽ trình bày sự khác biệt của một số yếu tố dinh dưỡng trong môi trước nước nơi Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) cư trú với xung quanh. Các yếu tố này được khảo sát, thu mẫu và phân tích vào mưa (tháng 8 năm 2015) và mùa khô (tháng 3 năm năm 2016) tại vù...

 • 00051000045.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2011)

 • Constructing a questionnaire that can help company to create social media consumer profiles in Vietnam. Determining whether social media can be considered as an effective marketing channel, from the user perspectives. Deriving a list of commendations for marketing management for entering social media

 • 00050003254.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Đào, Trí Úc (2013)

 • Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và đánh giá số lượng cũng như mức độ của các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 5 năm (2008-2012) để thấy được sự gia tăng của các hành vi này cũng như những hệ quả xấu của nó đến các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là quyền và lợi ích của người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội chưa được đảm bảo. Phân tích và xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các hành vi vi phạm trên đã tác động vào những quyền và lợi ích nào của các chủ thể hay của bên thứ ba: Nhà nước và những hệ quả của nó đối với lòng tin...

 • 45. KLTN Trần Thị Thu Trang.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thành Trung; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

 • Đề tài: " Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2017" hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017. 2- Mô tả một số yếu tố liên quan đến yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên ý tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017

 • V_L0_00950_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 81 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu về mạng LAN không dây và các chuẩn của mạng WLAN; Tìm hiểu về phương thức điều chế mã bù (CCK); Đồng thời tìm hiểu và mô phỏng hệ thống CCK được sử dụng trong mạng WLAN theo chuẩn IEEE 802.11; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 01050003438(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Anh Huy; Nguyễn, Mạnh Khải (2016)

 • Khảo sát được thực trạng phát sinh chất thải rắn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn: mức độ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Đề xuất được giải pháp quản lý nhằm giúp các KCN thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

 • 33.4.16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Học phần Đất nước học Đức có vai trò quan trọng, giúp sinh viên không những lĩnh hội được kiến thức về ngôn ngữ, mà còn giúp họ có hiểu biết về văn hóa của đất nước và con người Đức. Trong bài nghiên cứu này, tác giả trình bày những đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần đất nước học Đức và hiệu quả của nó đối với việc dạy và học môn học này. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên, tác giả đưa ra một số giải pháp trong phần kết luận nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.