Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 36 to 38 of 38
 • 01050003438(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Anh Huy; Nguyễn, Mạnh Khải (2016)

 • Khảo sát được thực trạng phát sinh chất thải rắn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn: mức độ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Đề xuất được giải pháp quản lý nhằm giúp các KCN thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

 • 33.4.16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Học phần Đất nước học Đức có vai trò quan trọng, giúp sinh viên không những lĩnh hội được kiến thức về ngôn ngữ, mà còn giúp họ có hiểu biết về văn hóa của đất nước và con người Đức. Trong bài nghiên cứu này, tác giả trình bày những đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần đất nước học Đức và hiệu quả của nó đối với việc dạy và học môn học này. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên, tác giả đưa ra một số giải pháp trong phần kết luận nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 36 to 38 of 38
 • 01050003438(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Anh Huy; Nguyễn, Mạnh Khải (2016)

 • Khảo sát được thực trạng phát sinh chất thải rắn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn: mức độ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Đề xuất được giải pháp quản lý nhằm giúp các KCN thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

 • 33.4.16.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2017)

 • Học phần Đất nước học Đức có vai trò quan trọng, giúp sinh viên không những lĩnh hội được kiến thức về ngôn ngữ, mà còn giúp họ có hiểu biết về văn hóa của đất nước và con người Đức. Trong bài nghiên cứu này, tác giả trình bày những đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần đất nước học Đức và hiệu quả của nó đối với việc dạy và học môn học này. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên, tác giả đưa ra một số giải pháp trong phần kết luận nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.