Browsing by Author Trần, Văn Luyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 18 of 18
 • 00050006382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Trang;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tíchnhững quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và thực tiễn thi hành các quy định đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đã đánh giá thực trạng, những ưu điểm, hạn chế của công tác áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • V_L0_00738_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hương Thủy;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2005)

 • Những vấn đề lý luận chung về tội mua bán phụ nữ (MBPN) theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á. Nêu thực trạng tình hình tội phạm MBPN; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm MBPN ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2004. Đưa ra (...)

 • 00050005655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Dũng;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội Phá hoại chính sách đoàn kết, như khái niệm, vai trò, vị trí của tội này trong Luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu ý nghĩa của việc quy định tội Phá hoại chính sách đoàn kết trong luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu quá trình lập pháp hình sự Việt Nam từ trước đến nay về tội Phá hoại chính sách đoàn kết; Nghiên cứu tội Phá hoại chính sách đoàn kết của một số nước trên thế giới như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương Quốc Thụy Điển, Liên Bang Nga; Nghiên cứu tội Phá hoại chính sách đoàn kết ở Tây Nguyên trong giai đoạn từ đầu năm 2004 đến 2014 để rút ra những nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như kinh nghiệm thực tiễn hoạt ...

 • 00050006359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Luận văn nghiên cứu làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 231 BLHS Việt Nam, tổng hợp các quan điểm khoa về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Luận văn đã có những đánh giá về tình hình áp dụng quy định của BLHS hiện hành về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 231, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, từ đó rút ra những h...

 • 00050006128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Y Thông Kbuôr;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • 00050004291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lục, Thị Út;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2014)

 • Các kết quả đạt được của luận văn có thể khái quát trên các bình diện sau: Một là, luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã hội học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Hai là, luận văn đã đặt ra và giải quyết khá thành công những vấn đề chung về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, bao gồm ba nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong luật Hình sự Việt Nam; tình hình tội phạm sản xuất, tàng trữ...

 • 00050006381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Trần, Văn Luyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 18 of 18
 • 00050006382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Trang;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tíchnhững quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và thực tiễn thi hành các quy định đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đã đánh giá thực trạng, những ưu điểm, hạn chế của công tác áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • V_L0_00738_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hương Thủy;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2005)

 • Những vấn đề lý luận chung về tội mua bán phụ nữ (MBPN) theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á. Nêu thực trạng tình hình tội phạm MBPN; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm MBPN ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2004. Đưa ra (...)

 • 00050005655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Dũng;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội Phá hoại chính sách đoàn kết, như khái niệm, vai trò, vị trí của tội này trong Luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu ý nghĩa của việc quy định tội Phá hoại chính sách đoàn kết trong luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu quá trình lập pháp hình sự Việt Nam từ trước đến nay về tội Phá hoại chính sách đoàn kết; Nghiên cứu tội Phá hoại chính sách đoàn kết của một số nước trên thế giới như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương Quốc Thụy Điển, Liên Bang Nga; Nghiên cứu tội Phá hoại chính sách đoàn kết ở Tây Nguyên trong giai đoạn từ đầu năm 2004 đến 2014 để rút ra những nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như kinh nghiệm thực tiễn hoạt ...

 • 00050006359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Luận văn nghiên cứu làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 231 BLHS Việt Nam, tổng hợp các quan điểm khoa về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Luận văn đã có những đánh giá về tình hình áp dụng quy định của BLHS hiện hành về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 231, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, từ đó rút ra những h...

 • 00050006128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Y Thông Kbuôr;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • 00050004291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lục, Thị Út;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2014)

 • Các kết quả đạt được của luận văn có thể khái quát trên các bình diện sau: Một là, luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã hội học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Hai là, luận văn đã đặt ra và giải quyết khá thành công những vấn đề chung về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, bao gồm ba nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong luật Hình sự Việt Nam; tình hình tội phạm sản xuất, tàng trữ...

 • 00050006381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.