Browsing by Author Trần, Văn Luyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 17 to 18 of 18
  • 00050006381.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

  • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Trần, Văn Luyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 17 to 18 of 18
  • 00050006381.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

  • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.