Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 00050008298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tuấn;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan, quy trình nghiên cứu để hoạch định chiến lược phát triển cho PTC4. Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của PTC4, những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của PTC4, bao gồm: i) môi trường bên trong; ii) môi trường bên ngoài, đây là những dữ liệu quan trọng làm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược phát triển của PTC4.

 • 125_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p523-527.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga; Trần, Văn Tuấn; Đồng, Phú Cầu; Đào, Hải Yến; Trần, Văn Khoa (2016)

 • Bệnh teo cơ tủy là bệnh thần kinh cơ do bị mất đồng hợp exon 7 gen SMNt trên nhiễm sắc thể số 5. Trẻ bị bệnh teo cơ tủy thường có tiên lượng rất xấu và tử vong sớm. Vì vậy, vấn đề phòng tránh chủ động bệnh teo cơ tủy phải được ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu: mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng được quy trình chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi bệnh teo cơ tủy. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 17 bệnh nhi đã được chẩn đoán bị bệnh teo cơ tủy do mất đồng hợp tử exon 7 gen SMNt và bố mẹ của họ; 30 mẫu tế bào phôi sinh thiết từ phôi dư ngày 3; 04 gia đình đã từng sinh con bị bệnh SMA và tự nguyện tham gia chẩn đoán di truyền trước chuyền phôi bệnh teo cơ tủy.

 • 01050003195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của UBND thành phố; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ tài chính xác định giá đất và khung giá đất. Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và công tác định giá đất trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2016-Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2016 và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất ở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội.

 • 01050002975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Tùng;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu về dự án nghiên cứu. Nghiên cứu giá các loại đất và hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, giá bồi thƣờng trong quá trình thực hiện dự án. Phân tích đánh giá thực trạng giá đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang. So sánh giá bồi thường của Nhà nước khi thu hồi đất với giá thị trường. So sánh, phân tích đánh giá mức độ chênh lệch giữa giá đất tính thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước so với giá đất xác định bằng phương pháp thặng dư. Đề xuất giải pháp, kiến nghị về giá đất trong thực hiện dự án đầu tư.

 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050004446.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Xuân Tạo;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2019)

 • Tạo được các vector nhị thể mới và thiết lập được hệ thống chuyển gen tối ƣu sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho ba loài nấm sợi là Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum và Penicillium digitatum. Điều tra được vai trò của gen laeA ở cả ba loài nấm sợi nghiên cứu nhờ áp dụng hệ thống chuyển gen tối ưu đã thiết lập

 • 01050003177.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyến;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Xác nhận các chủng A. oryzaean toàn, có thể sử dụng làm đối tượng chuyển gen: Tạo chủng A. oryzae đột biến trợ dưỡng uridine/uracil bằng cách xóa gen pyrG. Tạo một số vector nhị thể(binary vector) sửdụng cho chuyển gen và biểu hiện gen ở nấm sợi A. oryzae.Đánh giá hiệu quả của hệ thống chuyển gen sửdụng các gen chỉ thị huỳnh quang GFP và DsRed.Bước đầu ứngdụng hệ thống chuyển gen mới tạo được để biểu hiện gen phyA mã hóa enzyme phytase từnấm sợi Aspergillus fumigatus.

 • DT_00351.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng; Nguyễn, Anh Bảo; Nguyễn, Thế Hoà; Nguyễn, Thị My; Trần, Văn Tuấn (2004)

 • Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình đưa các chất chống nấm Termitomyces vào trong quần thể mối Macrotermes trước khi đưa vào thực tiễn sản xuất Áp dụng trong các trung tâm nghiên cứu phòng trừ mối, lựa chọn các chất có khả năng kiềm chế hoặc tiêu diệt nấm Termitomyces sau khi đi qua ruột mối vẫn giữ được hoạt tính kháng nấm Nghiên cứu cơ sở khoa học của biện pháp phòng chống mối Macrotermes thông qua con đường kiềm chế nấm Termitomyces. Qua đó thử nghiệm một số loại thuốc có khả năng kiềm chế nấm Termitomyces

 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...

Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 00050008298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tuấn;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan, quy trình nghiên cứu để hoạch định chiến lược phát triển cho PTC4. Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của PTC4, những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của PTC4, bao gồm: i) môi trường bên trong; ii) môi trường bên ngoài, đây là những dữ liệu quan trọng làm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược phát triển của PTC4.

 • 125_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p523-527.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga; Trần, Văn Tuấn; Đồng, Phú Cầu; Đào, Hải Yến; Trần, Văn Khoa (2016)

 • Bệnh teo cơ tủy là bệnh thần kinh cơ do bị mất đồng hợp exon 7 gen SMNt trên nhiễm sắc thể số 5. Trẻ bị bệnh teo cơ tủy thường có tiên lượng rất xấu và tử vong sớm. Vì vậy, vấn đề phòng tránh chủ động bệnh teo cơ tủy phải được ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu: mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng được quy trình chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi bệnh teo cơ tủy. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 17 bệnh nhi đã được chẩn đoán bị bệnh teo cơ tủy do mất đồng hợp tử exon 7 gen SMNt và bố mẹ của họ; 30 mẫu tế bào phôi sinh thiết từ phôi dư ngày 3; 04 gia đình đã từng sinh con bị bệnh SMA và tự nguyện tham gia chẩn đoán di truyền trước chuyền phôi bệnh teo cơ tủy.

 • 01050003195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của UBND thành phố; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ tài chính xác định giá đất và khung giá đất. Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và công tác định giá đất trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2016-Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2016 và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất ở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội.

 • 01050002975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Tùng;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu về dự án nghiên cứu. Nghiên cứu giá các loại đất và hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, giá bồi thƣờng trong quá trình thực hiện dự án. Phân tích đánh giá thực trạng giá đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang. So sánh giá bồi thường của Nhà nước khi thu hồi đất với giá thị trường. So sánh, phân tích đánh giá mức độ chênh lệch giữa giá đất tính thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước so với giá đất xác định bằng phương pháp thặng dư. Đề xuất giải pháp, kiến nghị về giá đất trong thực hiện dự án đầu tư.

 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050004446.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Xuân Tạo;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2019)

 • Tạo được các vector nhị thể mới và thiết lập được hệ thống chuyển gen tối ƣu sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho ba loài nấm sợi là Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum và Penicillium digitatum. Điều tra được vai trò của gen laeA ở cả ba loài nấm sợi nghiên cứu nhờ áp dụng hệ thống chuyển gen tối ưu đã thiết lập

 • 01050003177.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyến;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Xác nhận các chủng A. oryzaean toàn, có thể sử dụng làm đối tượng chuyển gen: Tạo chủng A. oryzae đột biến trợ dưỡng uridine/uracil bằng cách xóa gen pyrG. Tạo một số vector nhị thể(binary vector) sửdụng cho chuyển gen và biểu hiện gen ở nấm sợi A. oryzae.Đánh giá hiệu quả của hệ thống chuyển gen sửdụng các gen chỉ thị huỳnh quang GFP và DsRed.Bước đầu ứngdụng hệ thống chuyển gen mới tạo được để biểu hiện gen phyA mã hóa enzyme phytase từnấm sợi Aspergillus fumigatus.

 • DT_00351.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng; Nguyễn, Anh Bảo; Nguyễn, Thế Hoà; Nguyễn, Thị My; Trần, Văn Tuấn (2004)

 • Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình đưa các chất chống nấm Termitomyces vào trong quần thể mối Macrotermes trước khi đưa vào thực tiễn sản xuất Áp dụng trong các trung tâm nghiên cứu phòng trừ mối, lựa chọn các chất có khả năng kiềm chế hoặc tiêu diệt nấm Termitomyces sau khi đi qua ruột mối vẫn giữ được hoạt tính kháng nấm Nghiên cứu cơ sở khoa học của biện pháp phòng chống mối Macrotermes thông qua con đường kiềm chế nấm Termitomyces. Qua đó thử nghiệm một số loại thuốc có khả năng kiềm chế nấm Termitomyces

 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...