Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 58 to 77 of 85
 • e33.4.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sửdụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56đơn vị đất đai và 7loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyệnbao gồm: sản xuất lúa nước,lúa -cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừngsản xuất(cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu...

 • 01050001198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Huy;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2013)

 • Tìm hiểu, nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý luận sử dụng bền vững đất nông nghiệp khu vực đô thị. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến địa bàn nghiên cứu. Phân tích hiện trạng sử dụng đất của huyện Từ Liêm năm 2012 và biến động sử dụng đất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2005 – 2012. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đề xuất định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến 2020 theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Hoàng Khương;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định của UBND tỉnh. Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn từ năm 2016 đến năm 2020. Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2020, từ đó so sánh, phân tích sự biến động về giá đất ở tại đô thị từ năm 2016 đến năm 2020. Bên cạnh đó, so sánh sự chênh lệch giữa giá đất ở thị trường với giá đất ở trong bảng giá do UBND tỉnh quy định. Phân tích, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn t...

 • 01050003852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Từ thực trạng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp gồm: nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC; chú trọng việc đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, nghề phi nông nghiệp; Có chính sách cho vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại…Chính quyền địa phư...

 • 01050000144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Phương; Trần, Văn Tuấn (2011)

 • Tổng quan chính sách pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: nhu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nội dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật hiện hành; khái quát công tác thu hồi đất, GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt: về cơ chế, chính sách; giá đất bồi thường, hỗ trợ; côn...

 • 01050001293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bản;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về cơ sở khoa học quản lý, sửdụng đất nông nghiệp từ sau khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì từ sau khi có Luật Đất đai 1993 đến nay. Phân tích hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Vì, biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Vì giai đoạn 2005 – 2012. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì.

 • 01050003285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Danh Biên;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính và nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệuđịa chính ở nước ta.- Điều tra, khảo sát hiện trạng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.- Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyệnPhúc Thọ, thành phố Hà Nội.- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, trong đónghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đấtđai huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và ứng dụng tại 1 xã nghiên cứu điểm (thị trấn Phúc Thọ).

Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 58 to 77 of 85
 • e33.4.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sửdụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56đơn vị đất đai và 7loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyệnbao gồm: sản xuất lúa nước,lúa -cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừngsản xuất(cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu...

 • 01050001198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Huy;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2013)

 • Tìm hiểu, nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý luận sử dụng bền vững đất nông nghiệp khu vực đô thị. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến địa bàn nghiên cứu. Phân tích hiện trạng sử dụng đất của huyện Từ Liêm năm 2012 và biến động sử dụng đất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2005 – 2012. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đề xuất định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến 2020 theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Hoàng Khương;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định của UBND tỉnh. Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn từ năm 2016 đến năm 2020. Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2020, từ đó so sánh, phân tích sự biến động về giá đất ở tại đô thị từ năm 2016 đến năm 2020. Bên cạnh đó, so sánh sự chênh lệch giữa giá đất ở thị trường với giá đất ở trong bảng giá do UBND tỉnh quy định. Phân tích, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn t...

 • 01050003852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Từ thực trạng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp gồm: nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC; chú trọng việc đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, nghề phi nông nghiệp; Có chính sách cho vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại…Chính quyền địa phư...

 • 01050000144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Phương; Trần, Văn Tuấn (2011)

 • Tổng quan chính sách pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: nhu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nội dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật hiện hành; khái quát công tác thu hồi đất, GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt: về cơ chế, chính sách; giá đất bồi thường, hỗ trợ; côn...

 • 01050001293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bản;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về cơ sở khoa học quản lý, sửdụng đất nông nghiệp từ sau khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì từ sau khi có Luật Đất đai 1993 đến nay. Phân tích hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Vì, biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Vì giai đoạn 2005 – 2012. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì.

 • 01050003285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Danh Biên;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính và nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệuđịa chính ở nước ta.- Điều tra, khảo sát hiện trạng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.- Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyệnPhúc Thọ, thành phố Hà Nội.- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, trong đónghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đấtđai huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và ứng dụng tại 1 xã nghiên cứu điểm (thị trấn Phúc Thọ).