Browsing by Author Trịnh, Viết Dược

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050004400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ninh, Tiến Nam;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết ổn định như là các kết quả về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính, phương pháp hàm Lyapunov. Trình bày chi tiết các chứng minh trong bài báo này và có những lời bình, nhận xét để kết nối các kết quả lại với nhau nhằm tạo ra một bức tranh tương đối đầy đủ về các kết quả đã đạt được theo hướng nghiên cứu bên trên.

 • SPT_14-18_NguyenThiThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2018)

 • Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung chính sau:Chương I. Chương này bao gồm một số kiến thức chuẩn bị về các định nghĩa, bổ đề, khái niệm có liên quan đến chương II như: Không gian metric, dãy Cauchy, điểm bất động, không gian định chuẩn, các không gian con bất biến,... Chương II. Chương này tìm hiểu về phương trình vi phân phi tuyến autonomous x˙ = f(x) với năm tính chất chính đó là: sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm, khoảng nghiệm cực đại và dòng của phương trình vi phân, định lý đa tạp ổn định, định lý Hartman-Grobman, khái niệm ổn định và hàm Lyapunov. Nhưng tổng kết lại, chương này tập chung vào ba định lý chính đó là định lý đa tạp ổn định, định lý HartmanGrobman, và cuối c...

 • 01050004506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach

Browsing by Author Trịnh, Viết Dược

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050004400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ninh, Tiến Nam;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết ổn định như là các kết quả về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính, phương pháp hàm Lyapunov. Trình bày chi tiết các chứng minh trong bài báo này và có những lời bình, nhận xét để kết nối các kết quả lại với nhau nhằm tạo ra một bức tranh tương đối đầy đủ về các kết quả đã đạt được theo hướng nghiên cứu bên trên.

 • SPT_14-18_NguyenThiThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2018)

 • Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung chính sau:Chương I. Chương này bao gồm một số kiến thức chuẩn bị về các định nghĩa, bổ đề, khái niệm có liên quan đến chương II như: Không gian metric, dãy Cauchy, điểm bất động, không gian định chuẩn, các không gian con bất biến,... Chương II. Chương này tìm hiểu về phương trình vi phân phi tuyến autonomous x˙ = f(x) với năm tính chất chính đó là: sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm, khoảng nghiệm cực đại và dòng của phương trình vi phân, định lý đa tạp ổn định, định lý Hartman-Grobman, khái niệm ổn định và hàm Lyapunov. Nhưng tổng kết lại, chương này tập chung vào ba định lý chính đó là định lý đa tạp ổn định, định lý HartmanGrobman, và cuối c...

 • 01050004506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach