Browsing by Author Trịnh, Viết Dược

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 6 of 6
  • 01050004506.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

  • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach

Browsing by Author Trịnh, Viết Dược

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 6 of 6
  • 01050004506.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

  • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach