Browsing by Author Vũ, Hoàng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 19 of 19
 • 01050001358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Nga;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2013)

 • Trình bày số mũ đặc trưng Lyapunov: giới thiệu một vài khái niệm cơ bản về số mũ đặc trưng và các tính chất, phổ của hệ tuyến tính, hệ chuẩn tắc. Tìm hiểu biến đổi Lyapunov và hệ khả quy: trình bày về hệ khả quy, hệ gần khả quy và hệ chính quy. Tìm hiểu tính ổn định của số mũ đặc: trình bày về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, tách tích phân, chứng minh điều kiện cần và đủ về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, xấp xỉ số mũ đặc trưng bằng phương pháp QR

 • DT_00882.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2008)

 • Nghiên cứu một số bài toán trong lý thuyết ổn định của phương trình vi phân đại số và đã đạt được một số kết quả: Mở rộng các khái niệm như số mũ Lyapunov, số mũ Bohl, nhị phân mũ và các khoảng phổ từ lý thuyết PTVP thường sang lý thuyết PTVPĐS. Khảo sát các tính chất của các số mũ và khoảng phổ như mối liên hệ với số mũ và phổ của PTVP thường căn bản, PTVPĐS liên hợp, tính ổn định đối với nhiễu. Xây dựng phương pháp xấp xỉ phổ, cài đặt thuật toán và thử nghiệm số

 • 01050001370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Trong khoa học kỹ thuật nhiều bài toán được qui về việc tìm nghiệm của phương trình vi phân thỏa mãn một số điều kiện nào đó (điều kiện biên, điều kiện ban đầu,…). Những phương pháp giải đúng được đưa ra chỉ áp dụng cho một lớp rất ít các phương trình vi phân. Đa số các phương trình vi phân mô phỏng hệ cơ học, lý học, hóa học, sinh học,… rất phức tạp và không thể giải đúng. Vì vậy, việc tìm ra các phương pháp số để giải phương trình vi phân đã trở thành vấn đề quan trọng trong Toán học tính toán. Do nhu cầu của thực tếvà sự phát triển của lý thuyết toán học, các nhà khoa học đã tìm ra một số phương pháp số để giải phương trình vi phân. Trong các phương pháp số giải phương trình vi phâ...

 • Urban Poverty in Vietnam - Determinants and Policy Implications.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Cuong; Vũ, Hoàng Linh; Nguyễn, Thắng (2010)

 • This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND, year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh city

Browsing by Author Vũ, Hoàng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 19 of 19
 • 01050001358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Nga;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2013)

 • Trình bày số mũ đặc trưng Lyapunov: giới thiệu một vài khái niệm cơ bản về số mũ đặc trưng và các tính chất, phổ của hệ tuyến tính, hệ chuẩn tắc. Tìm hiểu biến đổi Lyapunov và hệ khả quy: trình bày về hệ khả quy, hệ gần khả quy và hệ chính quy. Tìm hiểu tính ổn định của số mũ đặc: trình bày về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, tách tích phân, chứng minh điều kiện cần và đủ về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, xấp xỉ số mũ đặc trưng bằng phương pháp QR

 • DT_00882.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2008)

 • Nghiên cứu một số bài toán trong lý thuyết ổn định của phương trình vi phân đại số và đã đạt được một số kết quả: Mở rộng các khái niệm như số mũ Lyapunov, số mũ Bohl, nhị phân mũ và các khoảng phổ từ lý thuyết PTVP thường sang lý thuyết PTVPĐS. Khảo sát các tính chất của các số mũ và khoảng phổ như mối liên hệ với số mũ và phổ của PTVP thường căn bản, PTVPĐS liên hợp, tính ổn định đối với nhiễu. Xây dựng phương pháp xấp xỉ phổ, cài đặt thuật toán và thử nghiệm số

 • 01050001370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Trong khoa học kỹ thuật nhiều bài toán được qui về việc tìm nghiệm của phương trình vi phân thỏa mãn một số điều kiện nào đó (điều kiện biên, điều kiện ban đầu,…). Những phương pháp giải đúng được đưa ra chỉ áp dụng cho một lớp rất ít các phương trình vi phân. Đa số các phương trình vi phân mô phỏng hệ cơ học, lý học, hóa học, sinh học,… rất phức tạp và không thể giải đúng. Vì vậy, việc tìm ra các phương pháp số để giải phương trình vi phân đã trở thành vấn đề quan trọng trong Toán học tính toán. Do nhu cầu của thực tếvà sự phát triển của lý thuyết toán học, các nhà khoa học đã tìm ra một số phương pháp số để giải phương trình vi phân. Trong các phương pháp số giải phương trình vi phâ...

 • Urban Poverty in Vietnam - Determinants and Policy Implications.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Cuong; Vũ, Hoàng Linh; Nguyễn, Thắng (2010)

 • This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND, year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh city