Browsing by Author Vũ, Minh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 11 of 11
 • 05050004010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2020)

 • Luận văn đã tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận về công nghệ hình ảnh, chủ đề dạy học và hứng thú học tập. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng hứng thú học tập môn Hóa học của học sinh thuộc hai trường THPT bao gồm trường THPT Quốc Oai và THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai. Từ cơ sở lí luận và qua phân tích, đánh giá thực trạng hứng thú học tập của học sinh, luận văn rút ra kết luận Sử dụng công nghệ hình ảnh trong các chủ đề dạy học có thể tăng cường hứng thú học tập bộ môn Hóa học, nó vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định đến kết quả học tập của người học. Chính vì vậy người giáo viên cần thay đổi phương pháp dạy học để...

 • 05050003085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, đó cũng là những thách thức đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam nhằm đào tạo ra những con người phù hợp với yêu cầu của xã hội. Chính vì thế năng lực học tập của con người cần được nâng lên mạnh mẽ. Trong một xã hội đang phát triển mạnh như ở Việt Nam thì phát hiện, giải quyết nhanh, sáng tạo và hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, việc phát triển cho học sinh biết phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập, trong cuộc sống là một trong những mục tiêu căn bản của nền giáo dục.; Sự phát triển mạnh m...

 • KY-0596.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Trang (2019)

 • Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa trong quá trình dạy học môn Hoá học sẽ giúp học sinh phát triển năng lực nhận thức, nâng cao kết quả học tập, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập. Thông qua các phương pháp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, thống kê toán học và thực nghiệm sư phạm, bài viết đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết, đề xuất các nguyên tắc và quy trình thiết kế kế hoạch dạy học dựa trên quan điểm dạy học phân hóa nhằm phát triển năng lực nhận thức Hóa học cho học sinh. Để khẳng định tính khả thi của nghiên cứu, thực nghiệm sư phạm được triển khai với sự hỗ trợ của các công cụ đánh giá.

 • 05050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang; Phan, Minh Giang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.

 • 05050003812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bích;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2020)

 • Luận văn đã tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận về câu hỏi, bộ câu hỏi định hướng bài học, năng lực, năng lực tự học. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng tự học, và thực trạng sử dụng câu hỏi định hướng bài học của 240 học sinh khối 11 cũng như thực trạng sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học cua 32 giáo viên thuộc hai trường phổ thông dân tộc nội trú bao gồm trường Hữu Nghị T78 và Hữu Nghị 80. Từ cơ sở lí luận và qua phân tích, đánh giá thực trạng tự học và sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học của giáo viên và học sinh, luận văn rút ra kết luận Tự học có vai trò rất quan trọng, nó là nhân tố quyết định đến kết quả học ...

 • SPH_14-18_NguyenThiPhuong_a.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2018)

 • Tổng quan cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: Khái niệm về năng lực và sự phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn (khái niệm, cấu trúc và biểu hiện, vai trò, biện pháp rèn luyện và phát triển, đánh giá) trong dạy học Hóa học, quan điểm dạy học theo chủ đề, các phương pháp và kĩ thuật dạy học. Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong quá trình dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (THPT) Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trình bày cấu trúc nội dung, mục tiêu chương trình hóa học 11 đặc biệt là biệt là nội dung kiến thức về phần Hóa học hữu cơ phần “ancol – phenol”. Tìm hiểu nguyên tắc lựa chọn, quy trình xây dựng các chủ đề dạy h...

 • 05050003053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

 • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày những quan niệm về tự học trên thế giới, trong giáo dục ở Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học: Tự học, năng lực, năng lực tự học, bài tập hóa học, phân loại bài tập hóa học, tiến trình giải một bài tập hóa học, vai trò của bài tập hóa học trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu được định hướng phát triển năng lực gồm: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học, năng lực vận dụ...

Browsing by Author Vũ, Minh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 11 of 11
 • 05050004010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2020)

 • Luận văn đã tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận về công nghệ hình ảnh, chủ đề dạy học và hứng thú học tập. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng hứng thú học tập môn Hóa học của học sinh thuộc hai trường THPT bao gồm trường THPT Quốc Oai và THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai. Từ cơ sở lí luận và qua phân tích, đánh giá thực trạng hứng thú học tập của học sinh, luận văn rút ra kết luận Sử dụng công nghệ hình ảnh trong các chủ đề dạy học có thể tăng cường hứng thú học tập bộ môn Hóa học, nó vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định đến kết quả học tập của người học. Chính vì vậy người giáo viên cần thay đổi phương pháp dạy học để...

 • 05050003085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, đó cũng là những thách thức đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam nhằm đào tạo ra những con người phù hợp với yêu cầu của xã hội. Chính vì thế năng lực học tập của con người cần được nâng lên mạnh mẽ. Trong một xã hội đang phát triển mạnh như ở Việt Nam thì phát hiện, giải quyết nhanh, sáng tạo và hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, việc phát triển cho học sinh biết phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập, trong cuộc sống là một trong những mục tiêu căn bản của nền giáo dục.; Sự phát triển mạnh m...

 • KY-0596.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Trang (2019)

 • Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa trong quá trình dạy học môn Hoá học sẽ giúp học sinh phát triển năng lực nhận thức, nâng cao kết quả học tập, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập. Thông qua các phương pháp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, thống kê toán học và thực nghiệm sư phạm, bài viết đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết, đề xuất các nguyên tắc và quy trình thiết kế kế hoạch dạy học dựa trên quan điểm dạy học phân hóa nhằm phát triển năng lực nhận thức Hóa học cho học sinh. Để khẳng định tính khả thi của nghiên cứu, thực nghiệm sư phạm được triển khai với sự hỗ trợ của các công cụ đánh giá.

 • 05050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang; Phan, Minh Giang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.

 • 05050003812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bích;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2020)

 • Luận văn đã tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận về câu hỏi, bộ câu hỏi định hướng bài học, năng lực, năng lực tự học. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng tự học, và thực trạng sử dụng câu hỏi định hướng bài học của 240 học sinh khối 11 cũng như thực trạng sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học cua 32 giáo viên thuộc hai trường phổ thông dân tộc nội trú bao gồm trường Hữu Nghị T78 và Hữu Nghị 80. Từ cơ sở lí luận và qua phân tích, đánh giá thực trạng tự học và sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học của giáo viên và học sinh, luận văn rút ra kết luận Tự học có vai trò rất quan trọng, nó là nhân tố quyết định đến kết quả học ...

 • SPH_14-18_NguyenThiPhuong_a.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2018)

 • Tổng quan cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: Khái niệm về năng lực và sự phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn (khái niệm, cấu trúc và biểu hiện, vai trò, biện pháp rèn luyện và phát triển, đánh giá) trong dạy học Hóa học, quan điểm dạy học theo chủ đề, các phương pháp và kĩ thuật dạy học. Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong quá trình dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (THPT) Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trình bày cấu trúc nội dung, mục tiêu chương trình hóa học 11 đặc biệt là biệt là nội dung kiến thức về phần Hóa học hữu cơ phần “ancol – phenol”. Tìm hiểu nguyên tắc lựa chọn, quy trình xây dựng các chủ đề dạy h...

 • 05050003053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

 • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày những quan niệm về tự học trên thế giới, trong giáo dục ở Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học: Tự học, năng lực, năng lực tự học, bài tập hóa học, phân loại bài tập hóa học, tiến trình giải một bài tập hóa học, vai trò của bài tập hóa học trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu được định hướng phát triển năng lực gồm: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học, năng lực vận dụ...