Browsing by Author Vũ, Minh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 11 of 11
  • 05050003053.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

  • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày những quan niệm về tự học trên thế giới, trong giáo dục ở Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học: Tự học, năng lực, năng lực tự học, bài tập hóa học, phân loại bài tập hóa học, tiến trình giải một bài tập hóa học, vai trò của bài tập hóa học trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu được định hướng phát triển năng lực gồm: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học, năng lực vận dụ...

Browsing by Author Vũ, Minh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 11 of 11
  • 05050003053.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2017)

  • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi đã trình bày những quan niệm về tự học trên thế giới, trong giáo dục ở Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học: Tự học, năng lực, năng lực tự học, bài tập hóa học, phân loại bài tập hóa học, tiến trình giải một bài tập hóa học, vai trò của bài tập hóa học trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu được định hướng phát triển năng lực gồm: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học, năng lực vận dụ...