Browsing by Author Vũ, Thị Dậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 28
 • Bai 3. Vu Thi Dau.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2008)

 • Sau 20 năm đổi mới, thị trường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất, bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phân bổ các nguồn lực kinh tế theo hướng hiệu quả, tới tăng trưởng kinh tế và mức độ hội nhập quốc tế của thị trường này. Đến nay, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, đã trở thành thành viên chính thức của WTO, do vậy, việc hoàn thiện thị trường tín dụng theo hướng tạo ra tính thống nhất và mang tính cạnh tranh cao đã trở thành một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Có thể chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng này như sau: một là, ...

 • Bai 3. Vu Thi Dau.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2009)

 • Over twenty years of reform in Vietnam, its credit market has still got into separated situation and non-mergence been sufferring from the government’s relative intervenes in both sides of supply and demand. This has been causing significantly negative impacts on effective allocations of resources, economic growth and the international integration level of credit market. So far, Vietnam has deeply and largely integraded in the World economy, and become an official member of The World Trade Organisation (WTO). Thus it is an objective and essential requirement of its economy to improve and create an united and highly competitive credit market. Some sources of this problems can be indica...

 • 00050002175_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Ánh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm tra, thanh tra thuế. Phân tích, đánh giá một cách khoa học, chỉ ra những thành công, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ (...)

 • 00050002851_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2013)

 • Khái quát và hệ thống hóa và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế du lịch huyện Ba Vì - Hà Nội. Từ đó đánh giá những thành công, h (...)

 • 00050001516_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hằng;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa và khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nguyên nhân của tình hình và những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng y (...)

 • 00050010574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá công tác quản lý Quyết toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Việt Nam; phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân tình hình quản lý quyết toán ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quyết toán ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu mới

 • 00050009142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)

 • 00050010673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý tài chính tại bệnh viện công. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.

Browsing by Author Vũ, Thị Dậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 28
 • Bai 3. Vu Thi Dau.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2008)

 • Sau 20 năm đổi mới, thị trường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất, bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phân bổ các nguồn lực kinh tế theo hướng hiệu quả, tới tăng trưởng kinh tế và mức độ hội nhập quốc tế của thị trường này. Đến nay, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, đã trở thành thành viên chính thức của WTO, do vậy, việc hoàn thiện thị trường tín dụng theo hướng tạo ra tính thống nhất và mang tính cạnh tranh cao đã trở thành một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Có thể chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng này như sau: một là, ...

 • Bai 3. Vu Thi Dau.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2009)

 • Over twenty years of reform in Vietnam, its credit market has still got into separated situation and non-mergence been sufferring from the government’s relative intervenes in both sides of supply and demand. This has been causing significantly negative impacts on effective allocations of resources, economic growth and the international integration level of credit market. So far, Vietnam has deeply and largely integraded in the World economy, and become an official member of The World Trade Organisation (WTO). Thus it is an objective and essential requirement of its economy to improve and create an united and highly competitive credit market. Some sources of this problems can be indica...

 • 00050002175_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Ánh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm tra, thanh tra thuế. Phân tích, đánh giá một cách khoa học, chỉ ra những thành công, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ (...)

 • 00050002851_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2013)

 • Khái quát và hệ thống hóa và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế du lịch huyện Ba Vì - Hà Nội. Từ đó đánh giá những thành công, h (...)

 • 00050001516_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hằng;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa và khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nguyên nhân của tình hình và những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng y (...)

 • 00050010574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá công tác quản lý Quyết toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Việt Nam; phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân tình hình quản lý quyết toán ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quyết toán ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu mới

 • 00050009142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)

 • 00050010673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý tài chính tại bệnh viện công. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.