Browsing by Author Vũ, Thị Dậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 28 of 28
 • 00050002851_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2013)

 • Khái quát và hệ thống hóa và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế du lịch huyện Ba Vì - Hà Nội. Từ đó đánh giá những thành công, h (...)

 • 00050001516_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hằng;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa và khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nguyên nhân của tình hình và những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng y (...)

 • 00050010574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá công tác quản lý Quyết toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Việt Nam; phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân tình hình quản lý quyết toán ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quyết toán ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu mới

 • 00050009142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)

 • 00050010673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý tài chính tại bệnh viện công. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.

 • 00050009115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Phong;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý vốn tại Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. - Phân tích đánh giá, phản ánh được thực trạng quản lý vốn tại Công ty Bất động sản Viettel. - Đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại công ty Bất động sản Viettel.

 • 2953-1-5350-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2004)

 • Lạm phát được coi là một hiện tượng đồng hành với nền kinh tế thị trường, do vậy trong điều kiện nền kinh tế hiện đại, kiểm soát lạm phát đã trở thành một trong những mục tiêu kinh tế cơ bản nhất của các quốc gia. Song, kiểm soát lạm phát như thế nào lại là vấn đề không đơn giản do lạm phát có những nguyên, nhân khác nhau và diễn ra trong môi trường kinh tế, xã hội khác nhau ở các nước, khiến cho việc sử dụng các công cụ kiểm soát lạm phát đạt được kết quả khác nhau. Bài viết này muốn đề cập tới việc sử dụng công cụ lãi suất trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam - trên phương diện bài học thành công và hạn chế của công cụ này.

 • Việt Nam những cú sốc kinh tế năm 2011 và cảnh báo năm 2012.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2011)

 • Bước vào năm 2011, khó khăn và thách thức trong và ngoài nước đều lớn hơn so với dự báo. Trên thị trường quốc tế, hợp lưu của cả 2 áp lực: áp lực gia tăng về lạm phát cao (nhất là tăng giá lương thực thực phẩm, giá xăng, dầu, đặc biệt là vàng ...

Browsing by Author Vũ, Thị Dậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 28 of 28
 • 00050002851_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2013)

 • Khái quát và hệ thống hóa và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế du lịch huyện Ba Vì - Hà Nội. Từ đó đánh giá những thành công, h (...)

 • 00050001516_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hằng;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa và khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nguyên nhân của tình hình và những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng y (...)

 • 00050010574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá công tác quản lý Quyết toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Việt Nam; phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân tình hình quản lý quyết toán ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quyết toán ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu mới

 • 00050009142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)

 • 00050010673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý tài chính tại bệnh viện công. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.

 • 00050009115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Phong;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý vốn tại Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. - Phân tích đánh giá, phản ánh được thực trạng quản lý vốn tại Công ty Bất động sản Viettel. - Đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại công ty Bất động sản Viettel.

 • 2953-1-5350-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2004)

 • Lạm phát được coi là một hiện tượng đồng hành với nền kinh tế thị trường, do vậy trong điều kiện nền kinh tế hiện đại, kiểm soát lạm phát đã trở thành một trong những mục tiêu kinh tế cơ bản nhất của các quốc gia. Song, kiểm soát lạm phát như thế nào lại là vấn đề không đơn giản do lạm phát có những nguyên, nhân khác nhau và diễn ra trong môi trường kinh tế, xã hội khác nhau ở các nước, khiến cho việc sử dụng các công cụ kiểm soát lạm phát đạt được kết quả khác nhau. Bài viết này muốn đề cập tới việc sử dụng công cụ lãi suất trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam - trên phương diện bài học thành công và hạn chế của công cụ này.

 • Việt Nam những cú sốc kinh tế năm 2011 và cảnh báo năm 2012.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Dậu (2011)

 • Bước vào năm 2011, khó khăn và thách thức trong và ngoài nước đều lớn hơn so với dự báo. Trên thị trường quốc tế, hợp lưu của cả 2 áp lực: áp lực gia tăng về lạm phát cao (nhất là tăng giá lương thực thực phẩm, giá xăng, dầu, đặc biệt là vàng ...