Browsing by Author Vũ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • 00050007138(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2016)

 • Hệ thống hóa những nội dung lí luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của một NHTM. Phân tích kinh nghiệm thực tiễn của các ngân hàng trên thế giới trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của BIDV Đông Đô, tìm ra các vƣớng mắc cần giải quyết. Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại BIDV nói chung, và BIDV Đông Đô nói riêng trong thời gian tới. Đề tài cần trả lời đƣợc các câu hỏi nghiên cứu sau: 1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của BIDV Đông Đô trong giai đoạn 2012 - 2014 diễn ra nhƣ thế nào? Trong lĩnh vực này, Ngân hàng đã thu hái đƣợc những kết quả tích cực và bộc lộ những hạn chế, yếu kém nào? Nguyê...

 • 01050002121-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Logic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.

 • DT_00952.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Khải; Lê, Thị Huệ; Phạm, Phương Chi; Vũ, Thị Hương; Đinh, Xuân Trường (2007)

 • Phân tích đặc điểm dòng chảy mùa cạn hệ thống sông Hồng, đặc biệt vào những năm gần đây. Đánh giá thực trạng hoạt động phát điện và cấp nước chống hạn của các hồ chứa thượng nguồn sông Hồng trong thời gian qua, nhất là sau khi nhu cầu cấp nước chống hạn trở nên cấp thiết. Áp dụng mô hình HEC - RESSIM để diễn toán vận hành hệ thống hồ chứa Hòa Bình – Tuyên Quang theo các kịch bản cấp nước và mô hình MIKE 11 để diễn toán tiếp dòng chảy về hạ lưu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có thể gia tăng cấp nước, đảm bảo mực nước tại Hà Nội ở mức 2,30m, đáp ứng mục tiêu lấy nước chống hạn. Khi đó, điện năng các tháng cuối mùa sẽ bị giảm đi khoảng 30 triệu kwh, với mức tổn thất này thì có thể chấp...

 • 02050004941.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Sơn (2017)

 • Luận án hướng đến nghiên cứu so sánh về đặc trưng thể loại và đặc trưng ngôn ngữ Hán văn của thể loại chí quái, cụ thể giới hạn của đề tài là so sánh Sưu thần ký của Trung Quốc với hai tác phẩm Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục của Việt Nam. Thông qua việc so sánh này để chỉ ra sự ảnh hưởng của văn học Trung Quốc với văn học Việt Nam; thấy được sự tiếp nhận văn hoá, tính bản vị và giá trị văn hoá Việt. So sánh về ảnh hưởng của thể loại như mô hình cấu trúc cốt truyện; hệ thống không gian, thời gian; yếu tố kỳ ảo (trong đó có hệ thống nhân vật kỳ ảo, hệ thống mô típ kỳ ảo); Miêu tả so sánh đặc trưng ngôn ngữ Hán văn về phương diện ngữ pháp theo các khái niệm ngữ pháp học ...

 • 00050006255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề của bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) như khái niệm ngân sách nhà nước và bội chi NSNN; cách tính bội chi NSNN theo Luật Việt Nam; cách tính bội chi NSNN theo thông lệ quốc tế; mô hình pháp luật về xử lý bội chi NSNN; kinh nghiệm các nước trong việc điều chỉnh pháp luật về xử lý bội chi ngân sách nhà nước những vấn đề đặt ra xung quanh việc xử lý bội chi NSNN ở Việt Nam và thông qua đó đưa ra các giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho việc giải quyết bội chi NSNN một cách có hiệu quả.

Browsing by Author Vũ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • 00050007138(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2016)

 • Hệ thống hóa những nội dung lí luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của một NHTM. Phân tích kinh nghiệm thực tiễn của các ngân hàng trên thế giới trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của BIDV Đông Đô, tìm ra các vƣớng mắc cần giải quyết. Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại BIDV nói chung, và BIDV Đông Đô nói riêng trong thời gian tới. Đề tài cần trả lời đƣợc các câu hỏi nghiên cứu sau: 1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của BIDV Đông Đô trong giai đoạn 2012 - 2014 diễn ra nhƣ thế nào? Trong lĩnh vực này, Ngân hàng đã thu hái đƣợc những kết quả tích cực và bộc lộ những hạn chế, yếu kém nào? Nguyê...

 • 01050002121-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Logic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.

 • DT_00952.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Khải; Lê, Thị Huệ; Phạm, Phương Chi; Vũ, Thị Hương; Đinh, Xuân Trường (2007)

 • Phân tích đặc điểm dòng chảy mùa cạn hệ thống sông Hồng, đặc biệt vào những năm gần đây. Đánh giá thực trạng hoạt động phát điện và cấp nước chống hạn của các hồ chứa thượng nguồn sông Hồng trong thời gian qua, nhất là sau khi nhu cầu cấp nước chống hạn trở nên cấp thiết. Áp dụng mô hình HEC - RESSIM để diễn toán vận hành hệ thống hồ chứa Hòa Bình – Tuyên Quang theo các kịch bản cấp nước và mô hình MIKE 11 để diễn toán tiếp dòng chảy về hạ lưu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có thể gia tăng cấp nước, đảm bảo mực nước tại Hà Nội ở mức 2,30m, đáp ứng mục tiêu lấy nước chống hạn. Khi đó, điện năng các tháng cuối mùa sẽ bị giảm đi khoảng 30 triệu kwh, với mức tổn thất này thì có thể chấp...

 • 02050004941.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Sơn (2017)

 • Luận án hướng đến nghiên cứu so sánh về đặc trưng thể loại và đặc trưng ngôn ngữ Hán văn của thể loại chí quái, cụ thể giới hạn của đề tài là so sánh Sưu thần ký của Trung Quốc với hai tác phẩm Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục của Việt Nam. Thông qua việc so sánh này để chỉ ra sự ảnh hưởng của văn học Trung Quốc với văn học Việt Nam; thấy được sự tiếp nhận văn hoá, tính bản vị và giá trị văn hoá Việt. So sánh về ảnh hưởng của thể loại như mô hình cấu trúc cốt truyện; hệ thống không gian, thời gian; yếu tố kỳ ảo (trong đó có hệ thống nhân vật kỳ ảo, hệ thống mô típ kỳ ảo); Miêu tả so sánh đặc trưng ngôn ngữ Hán văn về phương diện ngữ pháp theo các khái niệm ngữ pháp học ...

 • 00050006255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề của bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) như khái niệm ngân sách nhà nước và bội chi NSNN; cách tính bội chi NSNN theo Luật Việt Nam; cách tính bội chi NSNN theo thông lệ quốc tế; mô hình pháp luật về xử lý bội chi NSNN; kinh nghiệm các nước trong việc điều chỉnh pháp luật về xử lý bội chi ngân sách nhà nước những vấn đề đặt ra xung quanh việc xử lý bội chi NSNN ở Việt Nam và thông qua đó đưa ra các giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho việc giải quyết bội chi NSNN một cách có hiệu quả.