Browsing by Author Vũ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 28 of 28
 • 8_QuaTrinhXayDung_VuThiHuong_2017_QH_2013.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Thị Xuyến (2017)

 • Việc xây dựng nhãn hiệu cho nông sản Việt, làm cho các sản phẩm có thể cạnh tranh được với các mặt hàng khác dễ dàng hơn khi hàng hóa Trung Quốc luôn có giá thành rẻ hơn, tạo được niềm tin đối với khách hàng cũng như tạo điều kiện cho đời sống của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất buôn bán. Do đó, tôi lựa chọn đề tài "Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu “Tỏi Thái Thụy” tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình" để làm rõ được giá trị của việc xây dựng thương hiệu trong ngành nông nghiệp, một ngành thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu "Tỏi Thái Thụy".

 • 01050001848.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2014)

 • 1. Tiết diện tán xạ của các quá trình tán xạ trong vật lý hạt cơ bản. 2. Mô hình chuẩn mở rộng có hạt Radion. 3. Sự sinh các Radion trong mô hình chuẩn mở rộng.

 • 02050000195_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Lưu, Trần Luân (2010)

 • Tập trung làm sáng tỏ âm mưu, bản chất phản động, xâm lược của bè lũ Pôn Pốt - Iêng Xary đối với cách mạng Việt Nam. Làm rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong quá trính lãnh đạo quân và dân ta đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam (1975 - 1979) và sự giúp đỡ của cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary. Nêu rõ sự phối hợp chiến đấu giữa cách mạng Campuchia và cách mạng Việt Nam trong quá trình cùng nhau đánh bại kẻ thù chung là bè lũ Pôn pốt và bọn phản động quốc tế.

Browsing by Author Vũ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 28 of 28
 • 8_QuaTrinhXayDung_VuThiHuong_2017_QH_2013.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Thị Xuyến (2017)

 • Việc xây dựng nhãn hiệu cho nông sản Việt, làm cho các sản phẩm có thể cạnh tranh được với các mặt hàng khác dễ dàng hơn khi hàng hóa Trung Quốc luôn có giá thành rẻ hơn, tạo được niềm tin đối với khách hàng cũng như tạo điều kiện cho đời sống của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất buôn bán. Do đó, tôi lựa chọn đề tài "Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu “Tỏi Thái Thụy” tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình" để làm rõ được giá trị của việc xây dựng thương hiệu trong ngành nông nghiệp, một ngành thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu "Tỏi Thái Thụy".

 • 01050001848.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2014)

 • 1. Tiết diện tán xạ của các quá trình tán xạ trong vật lý hạt cơ bản. 2. Mô hình chuẩn mở rộng có hạt Radion. 3. Sự sinh các Radion trong mô hình chuẩn mở rộng.

 • 02050000195_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Lưu, Trần Luân (2010)

 • Tập trung làm sáng tỏ âm mưu, bản chất phản động, xâm lược của bè lũ Pôn Pốt - Iêng Xary đối với cách mạng Việt Nam. Làm rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong quá trính lãnh đạo quân và dân ta đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam (1975 - 1979) và sự giúp đỡ của cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary. Nêu rõ sự phối hợp chiến đấu giữa cách mạng Campuchia và cách mạng Việt Nam trong quá trình cùng nhau đánh bại kẻ thù chung là bè lũ Pôn pốt và bọn phản động quốc tế.