Browsing by Author Vũ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • KY_00520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2001)

 • Trong công cuộc đổi mới nhằm đưa nền kinh tế đất nước chuyển từ chế độ bao cấp, bị động sang nền kinh tế phát triển bền vững và giàu mạnh, việc khai thác tối đa các tiềm năng tự nhiên và xã hội là điều không thể tránh khỏi, vì rằng trong thực tế hiện nay, chỉ có sử dụng nguồn tài nguyên vốn có thì chúng ta mới có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng một cách nhanh chóng và vững chắc. .. Để góp phần tìm ra các biện pháp giảm thiểu tai biến thiên nhiên, nguyên nhân cũng như sự biến động môi trường trong giai đoạn đã qua, từ đó làm cơ sở dự báo và kiểm soát môi trường trong tương lai bằng các biện pháp thu thập và xử lý thông tin hiện đại kết hợp đánh giá nhanh về chất lượng môi trường.<...

 • 02050000662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Ngô, Đăng Tri, 1953- (2020-03-12)

 • Tìm hiểu sự nhận thức, các chủ trương, biện pháp, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Yên Khánh từ năm 1996 đến năm 2010. Từ đó làm rõ thêm lịch sử Đảng bộ huyện Yên Khánh thời kỳ này và lịch sử Đảng nói chung, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc nghiên cứu quá trình Đảng bộ huyện Yên Khánh thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010. Đưa ra kiến nghị, đề xuất, giải pháp để Đảng bộ huyện Yên Khánh đạt được những thành tựu cao hơn nữa ở lĩnh vực này trong thời gian tới.

 • 34_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p141-144.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Bình; Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Chi Mai (2016-05)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá giá trị của PCT trong chần đoán NKH ở bệnh nhi hồi sức cấp cứu, đồng thời so sánh giá trị của PCT và protein-C phản ứng (CRP) trong chẩn đoán NKH ở bệnh nhi. Nghiên cứu hồi cứu trên 32 bệnh nhi NKH (nhóm bệnh) và 46 bệnh nhi mắc câc bệnh khác (nhóm chửng) điều trị tại khoa hồi sức cắp cứu từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014.

 • DT_00332.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Anh; Vũ, Thị Hoa; Đinh, Bảo Hoa (2005)

 • Nghiên cứu các thông tin về điều kiện tự nhiên và nhân văn thông qua các phiếu điều tra hệ kinh tế sinh thái, môi trường và sức khoẻ cộng đồng, thông qua các số liệu thống kê và các dữ liệu khác phục vụ tổ chức sản xuất lãnh thổ xã Nam Mẫu theo định hướng CNH-HĐH. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hoá, hạn chế ô nhiễm môi trường, sự suy thoái tài nguyên, nâng cao mức sống và sức khoẻ cho cư dân trong khu vực. Đồng thời đưa ra các dự báo về sự phát triển và sự biến động tài nguyên nhằm làm giảm thiểu các tác hại tiêu cực về sau

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • DT_00653.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2007)

 • Nghiên cứu những lý thuyết về mô hình hệ kinh tế sinh thái. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu hiện trạng sản xuất nông nghiệp của khu vực nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông hộ điển hình trên mỗi đơn vị lãnh thổ, đó là mô hình sản xuất nông hộ cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ Xây dựng được những mô hình sản xuất nông hộ ...

 • 15. Vũ Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Đặng, Kim Thư; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • XO là enzym có vai trò quan trọng trong việc hình thành acid uric. Acid uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa các nuleooprotein có chứa nhân purin trong cơ thể. Các purin được tạo ra chuyển hóa thành hypoxanthin và xanthin, dưới tác dụng của XO, các hợp chất này bị oxy hóa thành acid uric. Bất kì tác động nào ảnh hưởng đến hoạt động của XO cũng ảnh hưởng đến sự tạo thành acid uric.

 • 4080-109-7618-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Thu; Vũ, Thị Hoa; Chu, Ngọc Khánh; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Xanthin oxidase (XO) là một enzym có vai trò quan trọng trong tổng hợp acid uric. Enzym XO xúc tác cho phản ứng oxy hóa hypoxanthin thành xanthin và phản ứng oxy hóa xanthin thành acid uric. Đây là hai phản ứng trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển hóa các base purin trong cơ thể. Do đó, các chất ức chế enzym XO làm giảm sinh tổng hợp acid uric đã được sử dụng để phòng và điều trị bệnh gút. Trong nghiên cứu này, cây Nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.) được chiết bằng phương pháp siêu âm sử dụng dung môi ethanol 80% và các phân đoạn dịch chiết thu được bằng cách sử dụng các dung môi n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-butanol (n-BuOH). Dịch chiết toàn phần và các ...

Browsing by Author Vũ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • KY_00520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2001)

 • Trong công cuộc đổi mới nhằm đưa nền kinh tế đất nước chuyển từ chế độ bao cấp, bị động sang nền kinh tế phát triển bền vững và giàu mạnh, việc khai thác tối đa các tiềm năng tự nhiên và xã hội là điều không thể tránh khỏi, vì rằng trong thực tế hiện nay, chỉ có sử dụng nguồn tài nguyên vốn có thì chúng ta mới có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng một cách nhanh chóng và vững chắc. .. Để góp phần tìm ra các biện pháp giảm thiểu tai biến thiên nhiên, nguyên nhân cũng như sự biến động môi trường trong giai đoạn đã qua, từ đó làm cơ sở dự báo và kiểm soát môi trường trong tương lai bằng các biện pháp thu thập và xử lý thông tin hiện đại kết hợp đánh giá nhanh về chất lượng môi trường.<...

 • 02050000662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Ngô, Đăng Tri, 1953- (2020-03-12)

 • Tìm hiểu sự nhận thức, các chủ trương, biện pháp, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Yên Khánh từ năm 1996 đến năm 2010. Từ đó làm rõ thêm lịch sử Đảng bộ huyện Yên Khánh thời kỳ này và lịch sử Đảng nói chung, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc nghiên cứu quá trình Đảng bộ huyện Yên Khánh thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010. Đưa ra kiến nghị, đề xuất, giải pháp để Đảng bộ huyện Yên Khánh đạt được những thành tựu cao hơn nữa ở lĩnh vực này trong thời gian tới.

 • 34_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p141-144.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Bình; Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Chi Mai (2016-05)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá giá trị của PCT trong chần đoán NKH ở bệnh nhi hồi sức cấp cứu, đồng thời so sánh giá trị của PCT và protein-C phản ứng (CRP) trong chẩn đoán NKH ở bệnh nhi. Nghiên cứu hồi cứu trên 32 bệnh nhi NKH (nhóm bệnh) và 46 bệnh nhi mắc câc bệnh khác (nhóm chửng) điều trị tại khoa hồi sức cắp cứu từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014.

 • DT_00332.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Anh; Vũ, Thị Hoa; Đinh, Bảo Hoa (2005)

 • Nghiên cứu các thông tin về điều kiện tự nhiên và nhân văn thông qua các phiếu điều tra hệ kinh tế sinh thái, môi trường và sức khoẻ cộng đồng, thông qua các số liệu thống kê và các dữ liệu khác phục vụ tổ chức sản xuất lãnh thổ xã Nam Mẫu theo định hướng CNH-HĐH. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hoá, hạn chế ô nhiễm môi trường, sự suy thoái tài nguyên, nâng cao mức sống và sức khoẻ cho cư dân trong khu vực. Đồng thời đưa ra các dự báo về sự phát triển và sự biến động tài nguyên nhằm làm giảm thiểu các tác hại tiêu cực về sau

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • DT_00653.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2007)

 • Nghiên cứu những lý thuyết về mô hình hệ kinh tế sinh thái. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu hiện trạng sản xuất nông nghiệp của khu vực nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông hộ điển hình trên mỗi đơn vị lãnh thổ, đó là mô hình sản xuất nông hộ cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ Xây dựng được những mô hình sản xuất nông hộ ...

 • 15. Vũ Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Đặng, Kim Thư; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • XO là enzym có vai trò quan trọng trong việc hình thành acid uric. Acid uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa các nuleooprotein có chứa nhân purin trong cơ thể. Các purin được tạo ra chuyển hóa thành hypoxanthin và xanthin, dưới tác dụng của XO, các hợp chất này bị oxy hóa thành acid uric. Bất kì tác động nào ảnh hưởng đến hoạt động của XO cũng ảnh hưởng đến sự tạo thành acid uric.

 • 4080-109-7618-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Thu; Vũ, Thị Hoa; Chu, Ngọc Khánh; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Xanthin oxidase (XO) là một enzym có vai trò quan trọng trong tổng hợp acid uric. Enzym XO xúc tác cho phản ứng oxy hóa hypoxanthin thành xanthin và phản ứng oxy hóa xanthin thành acid uric. Đây là hai phản ứng trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển hóa các base purin trong cơ thể. Do đó, các chất ức chế enzym XO làm giảm sinh tổng hợp acid uric đã được sử dụng để phòng và điều trị bệnh gút. Trong nghiên cứu này, cây Nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.) được chiết bằng phương pháp siêu âm sử dụng dung môi ethanol 80% và các phân đoạn dịch chiết thu được bằng cách sử dụng các dung môi n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-butanol (n-BuOH). Dịch chiết toàn phần và các ...