Browsing by Author Vũ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 11 of 11
 • DT_00653.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2007)

 • Nghiên cứu những lý thuyết về mô hình hệ kinh tế sinh thái. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu hiện trạng sản xuất nông nghiệp của khu vực nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông hộ điển hình trên mỗi đơn vị lãnh thổ, đó là mô hình sản xuất nông hộ cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ Xây dựng được những mô hình sản xuất nông hộ ...

 • 15. Vũ Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Đặng, Kim Thư; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • XO là enzym có vai trò quan trọng trong việc hình thành acid uric. Acid uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa các nuleooprotein có chứa nhân purin trong cơ thể. Các purin được tạo ra chuyển hóa thành hypoxanthin và xanthin, dưới tác dụng của XO, các hợp chất này bị oxy hóa thành acid uric. Bất kì tác động nào ảnh hưởng đến hoạt động của XO cũng ảnh hưởng đến sự tạo thành acid uric.

 • 4080-109-7618-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Thu; Vũ, Thị Hoa; Chu, Ngọc Khánh; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Xanthin oxidase (XO) là một enzym có vai trò quan trọng trong tổng hợp acid uric. Enzym XO xúc tác cho phản ứng oxy hóa hypoxanthin thành xanthin và phản ứng oxy hóa xanthin thành acid uric. Đây là hai phản ứng trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển hóa các base purin trong cơ thể. Do đó, các chất ức chế enzym XO làm giảm sinh tổng hợp acid uric đã được sử dụng để phòng và điều trị bệnh gút. Trong nghiên cứu này, cây Nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.) được chiết bằng phương pháp siêu âm sử dụng dung môi ethanol 80% và các phân đoạn dịch chiết thu được bằng cách sử dụng các dung môi n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-butanol (n-BuOH). Dịch chiết toàn phần và các ...

Browsing by Author Vũ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 11 of 11
 • DT_00653.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Hoa (2007)

 • Nghiên cứu những lý thuyết về mô hình hệ kinh tế sinh thái. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu hiện trạng sản xuất nông nghiệp của khu vực nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông hộ điển hình trên mỗi đơn vị lãnh thổ, đó là mô hình sản xuất nông hộ cụm xã Yên Quang - Kỳ Phú - Cúc Phương. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác quy hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, là cơ sở khoa học giúp người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo lãnh thổ Xây dựng được những mô hình sản xuất nông hộ ...

 • 15. Vũ Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hoa;  Advisor: Đặng, Kim Thư; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • XO là enzym có vai trò quan trọng trong việc hình thành acid uric. Acid uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa các nuleooprotein có chứa nhân purin trong cơ thể. Các purin được tạo ra chuyển hóa thành hypoxanthin và xanthin, dưới tác dụng của XO, các hợp chất này bị oxy hóa thành acid uric. Bất kì tác động nào ảnh hưởng đến hoạt động của XO cũng ảnh hưởng đến sự tạo thành acid uric.

 • 4080-109-7618-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Thu; Vũ, Thị Hoa; Chu, Ngọc Khánh; Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Xanthin oxidase (XO) là một enzym có vai trò quan trọng trong tổng hợp acid uric. Enzym XO xúc tác cho phản ứng oxy hóa hypoxanthin thành xanthin và phản ứng oxy hóa xanthin thành acid uric. Đây là hai phản ứng trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển hóa các base purin trong cơ thể. Do đó, các chất ức chế enzym XO làm giảm sinh tổng hợp acid uric đã được sử dụng để phòng và điều trị bệnh gút. Trong nghiên cứu này, cây Nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.) được chiết bằng phương pháp siêu âm sử dụng dung môi ethanol 80% và các phân đoạn dịch chiết thu được bằng cách sử dụng các dung môi n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-butanol (n-BuOH). Dịch chiết toàn phần và các ...