Browsing by Author Vũ, Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 13 of 13
 • 00050003806_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các vấn đề liên quan đến chấm dứt doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: -Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp. -Về giải pháp hoàn thiện: Luận văn đã có những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp; góp phần cung cấp những nền tảng pháp lý cho các chủ thể khi tìm h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Trịnh, Thị Phan Lan (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng dịch vụ E-Mobile Banking tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ E-Mobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ EMobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn trong thời gian tới.

 • 02050006285.LV.VŨ THỊ QUYÊN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Trịnh, Văn Tùng (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu can thiệp đối với phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ nhỏ thông qua các tài liệu thứ cấp. Phân tích thực trạng đời sống, những thuận lợi và khó khăn của nhóm thân chủ. Vận dụng một vài lý thuy ết CTXH, đặc biệt là mô hình công tác xã hội cá nhân lấy thân chủ làm trọng tâm để hỗ trợ thân chủ giải quy ết vấn đề đang gặp phải, giúp thân chủ lấy lại sự tự tin, có nghị lực sống và hòa nhập cộng đồng. Rút ra những bài học kinh nghiệm từ tiến trình can thiệp cá nhân. Đề xuất các khuyến nghị, giải pháp CTXH thông qua mô hình công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ giải quyết những vấn đề và khó khăn của phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Hỗ ...

 • 00060000207.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Dung; Đinh, Thị Thu Phương; Vũ, Thị Quyên; Vũ, Quỳnh Thương; Ngô, Hồng Ánh Thu (2013)

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit ...

 • DT_00979.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đắc Vinh; Chu, Ngọc Châu; Dương, Hồng Anh; Hán, Thị Phương Nga; Trần, Thu Hương; Trịnh, Lê Hùng; Vũ, Thị Quyên; Đào, Sỹ Đức (2009)

 • Đánh giá được khả năng chống ôxy hóa của các hợp chất phenol có trong vỏ khoai lang và khoai tây. Phân lập, xác định được cấu trúc, nhóm chức và hoạt tính chống ôxy hóa của các polyphenol có trong hai loại vỏ. Xây dựng qui trình tách chiết thích hợp, tạo ra sản phẩm ứng dụng được trong bảo quản thực phẩm. Qui trình tách polyphenol từ vỏ khoai lang và khoai tây, qui trình ứng dụng các sản phẩm chống oxy hóa trong thực phẩm, chế phẩm có hoạt tính chống oxy hóa Đổi mới / bổ sung cho các nội dung giáo trình/chuyên đề: Hóa học thực phẩm và Hóa học thực phẩm nâng cao 05 cử nhân được đào tạo trong khuôn khổ của đề tài Làm sáng tỏ cấu trúc hóa học của các polyophenol có trong vỏ khoai lang...

 • 02050005405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựn...

Browsing by Author Vũ, Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 13 of 13
 • 00050003806_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các vấn đề liên quan đến chấm dứt doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: -Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp. -Về giải pháp hoàn thiện: Luận văn đã có những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp; góp phần cung cấp những nền tảng pháp lý cho các chủ thể khi tìm h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Trịnh, Thị Phan Lan (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng dịch vụ E-Mobile Banking tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ E-Mobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ EMobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn trong thời gian tới.

 • 02050006285.LV.VŨ THỊ QUYÊN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Trịnh, Văn Tùng (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu can thiệp đối với phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ nhỏ thông qua các tài liệu thứ cấp. Phân tích thực trạng đời sống, những thuận lợi và khó khăn của nhóm thân chủ. Vận dụng một vài lý thuy ết CTXH, đặc biệt là mô hình công tác xã hội cá nhân lấy thân chủ làm trọng tâm để hỗ trợ thân chủ giải quy ết vấn đề đang gặp phải, giúp thân chủ lấy lại sự tự tin, có nghị lực sống và hòa nhập cộng đồng. Rút ra những bài học kinh nghiệm từ tiến trình can thiệp cá nhân. Đề xuất các khuyến nghị, giải pháp CTXH thông qua mô hình công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ giải quyết những vấn đề và khó khăn của phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Hỗ ...

 • 00060000207.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Dung; Đinh, Thị Thu Phương; Vũ, Thị Quyên; Vũ, Quỳnh Thương; Ngô, Hồng Ánh Thu (2013)

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit ...

 • DT_00979.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đắc Vinh; Chu, Ngọc Châu; Dương, Hồng Anh; Hán, Thị Phương Nga; Trần, Thu Hương; Trịnh, Lê Hùng; Vũ, Thị Quyên; Đào, Sỹ Đức (2009)

 • Đánh giá được khả năng chống ôxy hóa của các hợp chất phenol có trong vỏ khoai lang và khoai tây. Phân lập, xác định được cấu trúc, nhóm chức và hoạt tính chống ôxy hóa của các polyphenol có trong hai loại vỏ. Xây dựng qui trình tách chiết thích hợp, tạo ra sản phẩm ứng dụng được trong bảo quản thực phẩm. Qui trình tách polyphenol từ vỏ khoai lang và khoai tây, qui trình ứng dụng các sản phẩm chống oxy hóa trong thực phẩm, chế phẩm có hoạt tính chống oxy hóa Đổi mới / bổ sung cho các nội dung giáo trình/chuyên đề: Hóa học thực phẩm và Hóa học thực phẩm nâng cao 05 cử nhân được đào tạo trong khuôn khổ của đề tài Làm sáng tỏ cấu trúc hóa học của các polyophenol có trong vỏ khoai lang...

 • 02050005405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựn...