Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • V_L2_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2009)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan: Vấn đề định danh, văn hóa ẩm thực, mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ, ẩm thực trong ngôn ngữ và ẩm thực trong tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm về nguồn gốc, cấu tạo, định danh, ngữ nghĩa và yếu tố văn hóa của từng từ ngữ ẩm thực trong tiếng Việt. Trình bày một số lý thuyết về dịch thuật, vấn đề tương đương trong dịch thuật và các khả năng tương đương của từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh như: tương đương hoàn toàn, tương đương bộ phận và không tương đương. Phân tích các cách thức chuyển dịch từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh: Trực diện, phiên âm, dịch căn ke, tương đương văn hóa, giải thích

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • V_L2_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2009)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan: Vấn đề định danh, văn hóa ẩm thực, mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ, ẩm thực trong ngôn ngữ và ẩm thực trong tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm về nguồn gốc, cấu tạo, định danh, ngữ nghĩa và yếu tố văn hóa của từng từ ngữ ẩm thực trong tiếng Việt. Trình bày một số lý thuyết về dịch thuật, vấn đề tương đương trong dịch thuật và các khả năng tương đương của từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh như: tương đương hoàn toàn, tương đương bộ phận và không tương đương. Phân tích các cách thức chuyển dịch từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh: Trực diện, phiên âm, dịch căn ke, tương đương văn hóa, giải thích