Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 6 of 6
  • 00050002667.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Huyền (2013)

  • Trình bày lý luận cơ bản về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong pháp luật HN&GĐ Việt Nam. Nghiên cứu pháp luật HN&GĐ về việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ. Đánh giá thực trạng, xác định phương hướng nhằm bổ sung các giải pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ theo pháp luật HN&GĐ Việt Nam; Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và nhu cầu thực tiễn để hoàn thiện các giải pháp nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ nói riêng và quyền bình đẳng giới nói chung trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam.

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 6 of 6
  • 00050002667.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Huyền (2013)

  • Trình bày lý luận cơ bản về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong pháp luật HN&GĐ Việt Nam. Nghiên cứu pháp luật HN&GĐ về việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ. Đánh giá thực trạng, xác định phương hướng nhằm bổ sung các giải pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ theo pháp luật HN&GĐ Việt Nam; Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và nhu cầu thực tiễn để hoàn thiện các giải pháp nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ nói riêng và quyền bình đẳng giới nói chung trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam.