Browsing by Author Vũ, Thụy Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005094.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Quế;  Advisor: Vũ, Thụy Trang (2017)

  • Luận văn đã đưa ra những lý giải những định nghĩa khác nhau về khái niệm “chính sách đối ngoại”. Bên cạnh đó, luận văn cũng tập trung làm sáng tỏ những đặc điểm, tính chất và những nhân tố tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại quốc gia. Luận văn đã phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, làm rõ những tác động của quan hệ chính trị quốc tế đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI. Đồng thời luận văn có những phân tích sâu sắc về nội dung đường lối đối ngoại của Liên bang Nga đối với Việt Nam qua các giai đoạn phát triển Luận văn đánh giá chung về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với Việt Nam từ ...

Browsing by Author Vũ, Thụy Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005094.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Quế;  Advisor: Vũ, Thụy Trang (2017)

  • Luận văn đã đưa ra những lý giải những định nghĩa khác nhau về khái niệm “chính sách đối ngoại”. Bên cạnh đó, luận văn cũng tập trung làm sáng tỏ những đặc điểm, tính chất và những nhân tố tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại quốc gia. Luận văn đã phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, làm rõ những tác động của quan hệ chính trị quốc tế đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI. Đồng thời luận văn có những phân tích sâu sắc về nội dung đường lối đối ngoại của Liên bang Nga đối với Việt Nam qua các giai đoạn phát triển Luận văn đánh giá chung về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với Việt Nam từ ...