Browsing by Author Vũ, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L2_00870_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Tập hợp, hệ thống và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử để làm rõ quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức và các hoạt động quản lý đô thị Thăng Long-Kẻ Chợ với vai trò trung tâm kinh tế chính trị-hành chính của đất nước dưới tác động của nhân tố c (...); Electronic Resources; Luận vănThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 02050001141_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hải Đường;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2012)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...); Electronic Resources

 • 02050005732.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tống, Văn Lợi, 1981-;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứ: Khai thác các nguồn tài liệu (chính sử, tư liệu phương Tây, văn bia, hương ước…) để phác họa bức tranh chung về khu vực nông thôn châu thổ sông Hồng trong thế kỷ XVII-XVIII. Thông qua phân tích chuyển biến xã hội ở khu vực nông thôn châu thổ sông Hồng, luận án lý giải căn nguyên của những hiện tượng xã hội như tính tự trị của làng xã, xiêu tán-ngụ cư, cường hào, khởi nghĩa nông dân... - Nghiên cứu, phân tích các yếu tố tác động đến chuyển biến xã hội Đại Việt trong thế kỷ XVII-XVIII, những yếu tố nào của xã hội có sự chuyển biến, quá trình chuyển biến đó diễn ra như thế nào. Nghiên cứu một số trường hợp cụ thể để làm rõ sự chuyển biến theo loại hình khu vực, theo ...

 • 02050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2016)

 • Thanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 02050002406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Khái quát chung về làng Đại Mỗ: vị trí địa lý ; lịch sử hình thành; văn hóa truyền thống. Tiến hành nghiên cứu về tổ chức không gian văn hóa làng Đại Mỗ. Tìm hiểu, phân tích những mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình đô thị hóa làng Đại Mỗ, qua đó đề cập tới vấn đề gìn giữ, bảo tồn không gian văn hóa của làng

 • DT_00145.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2002)

 • Quá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt...

 • KY_01296.PDF.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2001)

 • Sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.

 • 743_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
 • Book or Book Chapter


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2014)

 • Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?

 • 02050000367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2011)

 • Thống kê, phân loại các nguồn tư liệu gồm có: hệ thống thần tích khu vực phố cổ Hà Nội bằng chữ quốc ngữ được chép năm 1938, hiện đang lưu tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, hệ thống văn bia chữ Hán đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm...Tái hiện bức tranh đời sống văn hóa-tinh thần của cư dân phố cổ ở các phương diện tiêu biểu như đời sống văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, một số phong tục tập quán tiêu biểu. Làm rõ các đặc điểm cơ bản làm nên diện mạo riêng của đời sống văn hóa đó.

 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Jindawech, Natthan;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...); Electronic Resources

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • 02050005410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhuấn;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2018)

 • Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu bao gồm tư liệu lưu trữ, tư liệu thực địa phong phú về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại địa bàn nghiên cứu. - Luận án đã phát hiện ra nhiều điểm mới về lực đẩy và lực hút của các nhóm dân cư Việt đến Đà Lạt qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là thời kỳ từ năm 1954-1975 không chỉ chịu tác động bởi yếu tố kinh tế, xã hội mà còn bị tác động bởi yếu tố quân sự, tôn giáo...

Browsing by Author Vũ, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L2_00870_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Tập hợp, hệ thống và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử để làm rõ quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức và các hoạt động quản lý đô thị Thăng Long-Kẻ Chợ với vai trò trung tâm kinh tế chính trị-hành chính của đất nước dưới tác động của nhân tố c (...); Electronic Resources; Luận vănThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 02050001141_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hải Đường;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2012)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...); Electronic Resources

 • 02050005732.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tống, Văn Lợi, 1981-;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứ: Khai thác các nguồn tài liệu (chính sử, tư liệu phương Tây, văn bia, hương ước…) để phác họa bức tranh chung về khu vực nông thôn châu thổ sông Hồng trong thế kỷ XVII-XVIII. Thông qua phân tích chuyển biến xã hội ở khu vực nông thôn châu thổ sông Hồng, luận án lý giải căn nguyên của những hiện tượng xã hội như tính tự trị của làng xã, xiêu tán-ngụ cư, cường hào, khởi nghĩa nông dân... - Nghiên cứu, phân tích các yếu tố tác động đến chuyển biến xã hội Đại Việt trong thế kỷ XVII-XVIII, những yếu tố nào của xã hội có sự chuyển biến, quá trình chuyển biến đó diễn ra như thế nào. Nghiên cứu một số trường hợp cụ thể để làm rõ sự chuyển biến theo loại hình khu vực, theo ...

 • 02050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2016)

 • Thanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 02050002406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Khái quát chung về làng Đại Mỗ: vị trí địa lý ; lịch sử hình thành; văn hóa truyền thống. Tiến hành nghiên cứu về tổ chức không gian văn hóa làng Đại Mỗ. Tìm hiểu, phân tích những mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình đô thị hóa làng Đại Mỗ, qua đó đề cập tới vấn đề gìn giữ, bảo tồn không gian văn hóa của làng

 • DT_00145.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2002)

 • Quá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt...

 • KY_01296.PDF.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2001)

 • Sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.

 • 743_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
 • Book or Book Chapter


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2014)

 • Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?

 • 02050000367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2011)

 • Thống kê, phân loại các nguồn tư liệu gồm có: hệ thống thần tích khu vực phố cổ Hà Nội bằng chữ quốc ngữ được chép năm 1938, hiện đang lưu tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, hệ thống văn bia chữ Hán đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm...Tái hiện bức tranh đời sống văn hóa-tinh thần của cư dân phố cổ ở các phương diện tiêu biểu như đời sống văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, một số phong tục tập quán tiêu biểu. Làm rõ các đặc điểm cơ bản làm nên diện mạo riêng của đời sống văn hóa đó.

 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Jindawech, Natthan;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...); Electronic Resources

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • 02050005410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhuấn;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2018)

 • Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu bao gồm tư liệu lưu trữ, tư liệu thực địa phong phú về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại địa bàn nghiên cứu. - Luận án đã phát hiện ra nhiều điểm mới về lực đẩy và lực hút của các nhóm dân cư Việt đến Đà Lạt qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là thời kỳ từ năm 1954-1975 không chỉ chịu tác động bởi yếu tố kinh tế, xã hội mà còn bị tác động bởi yếu tố quân sự, tôn giáo...