Browsing by Author Vũ, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 33
 • 02050002406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Khái quát chung về làng Đại Mỗ: vị trí địa lý ; lịch sử hình thành; văn hóa truyền thống. Tiến hành nghiên cứu về tổ chức không gian văn hóa làng Đại Mỗ. Tìm hiểu, phân tích những mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình đô thị hóa làng Đại Mỗ, qua đó đề cập tới vấn đề gìn giữ, bảo tồn không gian văn hóa của làng

 • DT_00145.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2002)

 • Quá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt...

 • KY_01296.PDF.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2001)

 • Sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.

 • 743_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
 • Book or Book Chapter


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2014)

 • Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?

 • 02050000367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2011)

 • Thống kê, phân loại các nguồn tư liệu gồm có: hệ thống thần tích khu vực phố cổ Hà Nội bằng chữ quốc ngữ được chép năm 1938, hiện đang lưu tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, hệ thống văn bia chữ Hán đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm...Tái hiện bức tranh đời sống văn hóa-tinh thần của cư dân phố cổ ở các phương diện tiêu biểu như đời sống văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, một số phong tục tập quán tiêu biểu. Làm rõ các đặc điểm cơ bản làm nên diện mạo riêng của đời sống văn hóa đó.

 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Jindawech, Natthan;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...); Electronic Resources

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • 02050005410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhuấn;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2018)

 • Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu bao gồm tư liệu lưu trữ, tư liệu thực địa phong phú về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại địa bàn nghiên cứu. - Luận án đã phát hiện ra nhiều điểm mới về lực đẩy và lực hút của các nhóm dân cư Việt đến Đà Lạt qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là thời kỳ từ năm 1954-1975 không chỉ chịu tác động bởi yếu tố kinh tế, xã hội mà còn bị tác động bởi yếu tố quân sự, tôn giáo...

 • 307(1999-6)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Văn Quân (1999)

 • Một trong những chính sách nông nghiệp (cũng là chính sách xã hội) tích cực của Lê Thánh Tông là khai hoang. Hai hình thức khai hoang chủ yếu được áp dụng thời bấy giờ là lập đồn điền (Nhà nước đứng ra tổ chức) và lập làng (do nhân dân tự đứng ra khai khẩn). Ở hình thức thứ nhất, sau năm 1481 cả nước có 43 đồn điền được thành lập. Ở hình thức thứ hai, tuy không có số liệu chính xác và đầy đủ nhưng chắc chắn kết quả còn lớn hơn nhiều

 • Vu Van Quan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Quân; Lê, Minh Hạnh (2015)

 • Thời trung đại của lịch sử Thăng Long - Hà Nội (có thể tính từ thời kỳ định đô của Lý Công Uẩn đến thời kỳ xâm lược của thực dân Pháp), là một khoảng thời gian kéo dài ngót chín thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, dù có một số gián đoạn, nhưng cơ bản đô thị này luôn đóng vai trò trung tâm chính trị, hành chính của đất nước. Với vai trò như vậy, quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý đô thị Thăng Long - Hà Nội vì thế, có những đặc trưng mang tính xuyên suốt. Tất nhiên, cũng có ít nhiều khu biệt cho từng giai đoạn lịch sử nhất định.

 • V_L2_00070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thuý Hợp;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Trần, Bá Trí (1998)

 • Luận văn cung cấp một cách có hệ thống về tư liệu chuông đồng thời Nguyễn tại Viện bảo tàng lịch sử. Làm rõ xuất xứ và giá trị chuông đồng thời Nguyễn thông qua việc thống kê, phân loại, khảo sát chi tiết loại hình, hoa văn 30 quả chuông đồng thời Nguyễn Từ đó,tác giả giám định niên đại cho một chuông khác,đồng thời khai thác nội dung một số bài minh văn khắc trên chuông.

 • V_L2_01820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên t (...); Electronic Resources

 • 02050005158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Nhung;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2017)

 • Thứ nhất, luận án khảo cứu một cách có hệ thống thiết chế tổ chức, quản lí của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX bao gồm cả thiết chế quan phương và phi quan phương; mối quan hệ và sự vận hành giữa các thiết chế để chỉ ra những đặc trưng trong cách thức quản lí làng xã truyền thống, khuynh hướng và quy luật vận động, biến đổi của làng xã đồng thời lí giải căn nguyên của sự vận động và biến đổi đó. Thứ hai, nhận diện và chỉ ra bản chất của tệ cường hào, tái hiện một cách khách quan thực trạng nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ trong hai thế kỉ XVIII-XIX cùng những tác động, hệ quả của nó đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời đưa ra những kiến giải một cách ...

 • TC_001482.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Sau hcm một nghìn năm Bắc thuộc, những nỗ lực vượt bậc của các triều đại Ngô - Đinh -Tiền Lê đã khẳng định một cách vững chắc nền độc lập, thể hiện rõ bước trưởng thành của ý thức dân tộc và sự xác lập của quốc gia thống nhất. Điều đó đã tạo điểu kiện cho nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vào năm 1010. Trước khi trở thành kinh đô của nhà Lý, khu vực Đại La - Thăng Long đa la một trung tâm dân cư đông đúc, trung tâm kinh tê, chính trị quân sự quan trọng từ thời thuộc Đường cho đến thế ký X ở vùng châu thổ Bắc Bộ. Từ sau khi dời đô, Thăng Long trở thành kinh đo của nước Đại Việt suôt bôn thê kỳ dưới hai triều Lý - Trần. Căn cứ vào nhiều nguồn tư liệu khác nhau, chúng ta có thê hình ...

Browsing by Author Vũ, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 33
 • 02050002406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Khái quát chung về làng Đại Mỗ: vị trí địa lý ; lịch sử hình thành; văn hóa truyền thống. Tiến hành nghiên cứu về tổ chức không gian văn hóa làng Đại Mỗ. Tìm hiểu, phân tích những mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình đô thị hóa làng Đại Mỗ, qua đó đề cập tới vấn đề gìn giữ, bảo tồn không gian văn hóa của làng

 • DT_00145.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2002)

 • Quá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt...

 • KY_01296.PDF.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2001)

 • Sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.

 • 743_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
 • Book or Book Chapter


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2014)

 • Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?

 • 02050000367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hà Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2011)

 • Thống kê, phân loại các nguồn tư liệu gồm có: hệ thống thần tích khu vực phố cổ Hà Nội bằng chữ quốc ngữ được chép năm 1938, hiện đang lưu tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, hệ thống văn bia chữ Hán đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm...Tái hiện bức tranh đời sống văn hóa-tinh thần của cư dân phố cổ ở các phương diện tiêu biểu như đời sống văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, một số phong tục tập quán tiêu biểu. Làm rõ các đặc điểm cơ bản làm nên diện mạo riêng của đời sống văn hóa đó.

 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Jindawech, Natthan;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...); Electronic Resources

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • 02050005410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Nhuấn;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2018)

 • Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực học về quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu bao gồm tư liệu lưu trữ, tư liệu thực địa phong phú về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại địa bàn nghiên cứu. - Luận án đã phát hiện ra nhiều điểm mới về lực đẩy và lực hút của các nhóm dân cư Việt đến Đà Lạt qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là thời kỳ từ năm 1954-1975 không chỉ chịu tác động bởi yếu tố kinh tế, xã hội mà còn bị tác động bởi yếu tố quân sự, tôn giáo...

 • 307(1999-6)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Văn Quân (1999)

 • Một trong những chính sách nông nghiệp (cũng là chính sách xã hội) tích cực của Lê Thánh Tông là khai hoang. Hai hình thức khai hoang chủ yếu được áp dụng thời bấy giờ là lập đồn điền (Nhà nước đứng ra tổ chức) và lập làng (do nhân dân tự đứng ra khai khẩn). Ở hình thức thứ nhất, sau năm 1481 cả nước có 43 đồn điền được thành lập. Ở hình thức thứ hai, tuy không có số liệu chính xác và đầy đủ nhưng chắc chắn kết quả còn lớn hơn nhiều

 • Vu Van Quan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Quân; Lê, Minh Hạnh (2015)

 • Thời trung đại của lịch sử Thăng Long - Hà Nội (có thể tính từ thời kỳ định đô của Lý Công Uẩn đến thời kỳ xâm lược của thực dân Pháp), là một khoảng thời gian kéo dài ngót chín thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, dù có một số gián đoạn, nhưng cơ bản đô thị này luôn đóng vai trò trung tâm chính trị, hành chính của đất nước. Với vai trò như vậy, quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý đô thị Thăng Long - Hà Nội vì thế, có những đặc trưng mang tính xuyên suốt. Tất nhiên, cũng có ít nhiều khu biệt cho từng giai đoạn lịch sử nhất định.

 • V_L2_00070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thuý Hợp;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Trần, Bá Trí (1998)

 • Luận văn cung cấp một cách có hệ thống về tư liệu chuông đồng thời Nguyễn tại Viện bảo tàng lịch sử. Làm rõ xuất xứ và giá trị chuông đồng thời Nguyễn thông qua việc thống kê, phân loại, khảo sát chi tiết loại hình, hoa văn 30 quả chuông đồng thời Nguyễn Từ đó,tác giả giám định niên đại cho một chuông khác,đồng thời khai thác nội dung một số bài minh văn khắc trên chuông.

 • V_L2_01820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên t (...); Electronic Resources

 • 02050005158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Nhung;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2017)

 • Thứ nhất, luận án khảo cứu một cách có hệ thống thiết chế tổ chức, quản lí của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX bao gồm cả thiết chế quan phương và phi quan phương; mối quan hệ và sự vận hành giữa các thiết chế để chỉ ra những đặc trưng trong cách thức quản lí làng xã truyền thống, khuynh hướng và quy luật vận động, biến đổi của làng xã đồng thời lí giải căn nguyên của sự vận động và biến đổi đó. Thứ hai, nhận diện và chỉ ra bản chất của tệ cường hào, tái hiện một cách khách quan thực trạng nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ trong hai thế kỉ XVIII-XIX cùng những tác động, hệ quả của nó đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời đưa ra những kiến giải một cách ...

 • TC_001482.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Sau hcm một nghìn năm Bắc thuộc, những nỗ lực vượt bậc của các triều đại Ngô - Đinh -Tiền Lê đã khẳng định một cách vững chắc nền độc lập, thể hiện rõ bước trưởng thành của ý thức dân tộc và sự xác lập của quốc gia thống nhất. Điều đó đã tạo điểu kiện cho nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vào năm 1010. Trước khi trở thành kinh đô của nhà Lý, khu vực Đại La - Thăng Long đa la một trung tâm dân cư đông đúc, trung tâm kinh tê, chính trị quân sự quan trọng từ thời thuộc Đường cho đến thế ký X ở vùng châu thổ Bắc Bộ. Từ sau khi dời đô, Thăng Long trở thành kinh đo của nước Đại Việt suôt bôn thê kỳ dưới hai triều Lý - Trần. Căn cứ vào nhiều nguồn tư liệu khác nhau, chúng ta có thê hình ...