Browsing by Author Vũ, Văn Vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10
 • DT_00110.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Nghĩa Thìn; Nguyễn, Bá; Nguyễn, Văn Mùi; Vũ, Văn Vụ (2001)

 • Đề nghị Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các khu bảo tồn và vườn Quốc Gia cho nghiên cứu quy trình để đưa các loài trên vào trồng đại trà vừa giải quyết vấn đề bảo tồn nguồn gen vừa để phục vụ công tác trồng rừng Tập trung nghiên cứu đặc tính sinh học của 3 loại cây: Bách xanh, Pơ mu, Sa mu dầu. Tìm được hiện trạng, nguyên nhân thu hẹp khu phân bố và đề ra hướng phát triển, bảo tồn Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Tập hợp các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng giải quyết một đối tượng nghiên cứu Đánh giá các đặc tính sinh học: hình thái học, sinh thái học, khả năng tái sinh của một số loài cây quý hiếm làm cơ sở co công tác bảo tồn Bách xanh là loài k...

 • 01050001025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Năng Vịnh; Vũ, Văn Vụ (2005)

 • Khái quát về cây ăn quả có múi. Nghiên cứu cơ chế di truyền tính trạng không hạt ở cây ăn quả có múi, nghiê cứu tạo giống cây ăn quả có múi không hạt trên thế giới, nghiên cứu các quy trình công nghệ nuôi cấy mô và tế bào invitro phục vụ cho chọn tạo giống Citrus, nghiên cứu khả năng tạo giống không hạt bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Đánh giá đặc điểm của tính trạng không hạt ở các giống cây ăn quả có múi khác nhau. Khảo sát giống bưởi Năm Roi về tính trạng không hạt. Kiến nghị sử dụng một số giống không hạt, ít hạt, chất lượng cao cho sản xuất ở nước ta.

 • V_G1_18978.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Văn Vụ (-)

 • Chương 1. Nuôi cấy mô – Tế bào thực vật -- Chương 2. Phương pháp trồng cây trong dung dịch -- Chương 3. Những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng -- Chương 4. Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

 • V_L1_00152_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Giục;  Advisor: Vũ, Văn Vụ; Nguyễn, Hữu Thước (1990)

 • Electronic Resources; Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Nito và Photpho đến sinh trưởng, quang hợp, hô hấp tối, sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và sự hình thành các carotenoit thứ cấp cũng như khả năng phục hồi của các quá trình naỳ khi bổ sung Nito và Photpho. Đã góp phần làm rõ hơn bản chất tác động của sự thiêu ding dưỡng N và P, của sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và nguồn gốc các carotenit thứ cấp.; Luận án PTS. Khoa học Sinh vật học Sinh lí học thực vật -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1990

Browsing by Author Vũ, Văn Vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10
 • DT_00110.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Nghĩa Thìn; Nguyễn, Bá; Nguyễn, Văn Mùi; Vũ, Văn Vụ (2001)

 • Đề nghị Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các khu bảo tồn và vườn Quốc Gia cho nghiên cứu quy trình để đưa các loài trên vào trồng đại trà vừa giải quyết vấn đề bảo tồn nguồn gen vừa để phục vụ công tác trồng rừng Tập trung nghiên cứu đặc tính sinh học của 3 loại cây: Bách xanh, Pơ mu, Sa mu dầu. Tìm được hiện trạng, nguyên nhân thu hẹp khu phân bố và đề ra hướng phát triển, bảo tồn Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Tập hợp các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng giải quyết một đối tượng nghiên cứu Đánh giá các đặc tính sinh học: hình thái học, sinh thái học, khả năng tái sinh của một số loài cây quý hiếm làm cơ sở co công tác bảo tồn Bách xanh là loài k...

 • 01050001025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Năng Vịnh; Vũ, Văn Vụ (2005)

 • Khái quát về cây ăn quả có múi. Nghiên cứu cơ chế di truyền tính trạng không hạt ở cây ăn quả có múi, nghiê cứu tạo giống cây ăn quả có múi không hạt trên thế giới, nghiên cứu các quy trình công nghệ nuôi cấy mô và tế bào invitro phục vụ cho chọn tạo giống Citrus, nghiên cứu khả năng tạo giống không hạt bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Đánh giá đặc điểm của tính trạng không hạt ở các giống cây ăn quả có múi khác nhau. Khảo sát giống bưởi Năm Roi về tính trạng không hạt. Kiến nghị sử dụng một số giống không hạt, ít hạt, chất lượng cao cho sản xuất ở nước ta.

 • V_G1_18978.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Văn Vụ (-)

 • Chương 1. Nuôi cấy mô – Tế bào thực vật -- Chương 2. Phương pháp trồng cây trong dung dịch -- Chương 3. Những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng -- Chương 4. Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

 • V_L1_00152_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Giục;  Advisor: Vũ, Văn Vụ; Nguyễn, Hữu Thước (1990)

 • Electronic Resources; Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Nito và Photpho đến sinh trưởng, quang hợp, hô hấp tối, sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và sự hình thành các carotenoit thứ cấp cũng như khả năng phục hồi của các quá trình naỳ khi bổ sung Nito và Photpho. Đã góp phần làm rõ hơn bản chất tác động của sự thiêu ding dưỡng N và P, của sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và nguồn gốc các carotenit thứ cấp.; Luận án PTS. Khoa học Sinh vật học Sinh lí học thực vật -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1990