Browsing by Author Vũ, Văn Vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 10 of 10
 • V_G1_18978.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Văn Vụ (-)

 • Chương 1. Nuôi cấy mô – Tế bào thực vật -- Chương 2. Phương pháp trồng cây trong dung dịch -- Chương 3. Những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng -- Chương 4. Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

 • V_L1_00152_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Giục;  Advisor: Vũ, Văn Vụ; Nguyễn, Hữu Thước (1990)

 • Electronic Resources; Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Nito và Photpho đến sinh trưởng, quang hợp, hô hấp tối, sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và sự hình thành các carotenoit thứ cấp cũng như khả năng phục hồi của các quá trình naỳ khi bổ sung Nito và Photpho. Đã góp phần làm rõ hơn bản chất tác động của sự thiêu ding dưỡng N và P, của sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và nguồn gốc các carotenit thứ cấp.; Luận án PTS. Khoa học Sinh vật học Sinh lí học thực vật -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1990

Browsing by Author Vũ, Văn Vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 10 of 10
 • V_G1_18978.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Văn Vụ (-)

 • Chương 1. Nuôi cấy mô – Tế bào thực vật -- Chương 2. Phương pháp trồng cây trong dung dịch -- Chương 3. Những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng -- Chương 4. Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt

 • V_L1_00152_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Giục;  Advisor: Vũ, Văn Vụ; Nguyễn, Hữu Thước (1990)

 • Electronic Resources; Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Nito và Photpho đến sinh trưởng, quang hợp, hô hấp tối, sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và sự hình thành các carotenoit thứ cấp cũng như khả năng phục hồi của các quá trình naỳ khi bổ sung Nito và Photpho. Đã góp phần làm rõ hơn bản chất tác động của sự thiêu ding dưỡng N và P, của sự phân huỷ các sắc tố quang hợp và nguồn gốc các carotenit thứ cấp.; Luận án PTS. Khoa học Sinh vật học Sinh lí học thực vật -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1990